Urząd Miasta Zabrze

Dofinansowanie - Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Treść główna

Samorząd Przyszłości

20.05.2010
Autor: Wydział Kontaktów Społecznych

Światowy Dzień Społeczeństwa Informacyjnego był inspiracją do zorganizowania konferencji pn.:

ELEKTRONICZNA ADMINISTRACJA – SAMORZĄD PRZYSZŁOŚCI
18-19 maja 2010 w Teatrze Nowym w Zabrzu

Patronat objęli Wojewoda Śląski - Zygmunt Łukaszczyk oraz Marszałek Województwa Śląskiego - Bogusław Śmigielski.
Konferencji przewodniczyli Prezydent Miasta Zabrze – Małgorzata Mańka – Szulik oraz Prezes Zakładu Usług Informatycznych OTAGO sp. z o.o. – Jarosław Jastrzębski
Partnerami byli: Asseco Systems, ORACLE, OPEGIEKA, DNS An Arrow Company, IBM Premier Business Partner, INFOBOX.

W konferencji uczestniczyli przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego z całej Polski oraz ze Śląskiego Centrum Społeczeństwa Informacyjnego. Przedstawiciel ŚCSI – Pani Beata Wanic (z-ca Dyrektora) przedstawiła rozwiązania wdrażane w województwie śląskim w zakresie rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.


Celem konferencji było zaprezentowanie innowacyjnych rozwiązań i wymiana poglądów szerokiego grona specjalistów zarówno ze strony administracji publicznej jak i przedstawicieli firm.


Zagadnienia prezentowane na konferencji oraz poszczególne wystąpienia pokazywały narzędzia oraz oprogramowania, dzięki którym droga do budowy społeczeństwa informacyjnego może być dla nas krokiem w nowe lepsze jutro.


Chcąc przybliżyć nowoczesne rozwiązania prelegenci przedstawili następujące tematy:
• wdrożenie projektu w Gminie Zabrze pn. "Wdrożenie kompleksowego systemu obiegu dokumentów w gminie Zabrze w powiązaniu z platformą SEKAP",
• system VOIP na przykładzie wdrożenia w Urzędzie Miasta Stołecznego Warszawy,
• zalety technologii Web Logic,
• od e-Portalu przez obieg dokumentów do obsługi w back systemie,
• prezentacja projektu "System Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej w Województwie Śląskim (SEKAP)" oraz Platformy Elektronicznych Usług Publicznych (PeUP),
• prezentacja aplikacji WPF (Wieloletniego Prognozowania Finansowego),
• Business Intelligence,
• Zarządzanie Miastem z wykorzystaniem technologii GIS na podstawie danych gruntowych,
• efektywne wydatkowanie środków RPO na infrastrukturę informatyczną,
• rozwiązania E-PORTAL dla jednostek oraz przedstawienie założeń nowej wersji aplikacji planistycznej.
 

Newsletter

Aktualności miejskie w Twojej poczcie

Zarządzaj subskrypcjami newsletterów

Zawartość stopki
e-direct

Projekt i realizacja: