Urząd Miasta Zabrze

Dofinansowanie - Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Treść główna

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej

14.10.2010
Autor: Wydział Kontaktów Społecznych

14 października obchodzimy w całym kraju Dzień Edukacji Narodowej. Z tej okazji 13 października w Teatrze Nowym odbyło się uroczyste spotkanie władz miejskich i oświatowych z zabrzańskimi pedagogami, podczas którego najbardziej zasłużonym nauczycielom zostały wręczone zawodowe nagrody i wyróżnienia.

- Dzień Edukacji Narodowej to wielkie święto całej szkolnej społeczności. Drodzy Nauczyciele, Dyrektorzy i Pracownicy, dziękuję Wam za ogromne zaangażowanie i serce z jakim pracujecie na rzecz zabrzańskiej młodzieży.
Gratuluję dorobku i osiągnięć w pracy dydaktyczno-wychowawczej. Życzę dalszych sukcesów, satysfakcji z pracy z dziećmi oraz zdrowia i pomyślności w życiu osobistym.

Drodzy Uczniowie życzę Wam wielu osiągnięć w nauce, sukcesów związanych z rozwijaniem Waszych zainteresowań, a także właściwego wykorzystania zdobytej w szkole wiedzy. Rodzicom życzę satysfakcji płynącej ze współpracy ze szkołą oraz radości i zadowolenia z osiągnięć dzieci - powiedziała podczas spotkania Małgorzata Mańka-Szulik, prezydent Zabrza.


Nagrody, odznaczenia i wyróżnienia

Nagroda Ministra Edukacji Narodowej
Nagrodę MEN w Zabrzu otrzymała Zuzanna Traczyńska – nauczyciel Przedszkola nr 48

Odznaczenie Medal Komisji Edukacji Narodowej
Medal KEN otrzymali następujący zabrzańscy nauczyciele:
Mariola Jakubiec-Gawron – wicedyrektor Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego
Anna Kocyba – nauczyciel Zespołu Szkół Katolickich
Grażyna Łabaj – nauczyciel Zabrzańskiego Centrum Kształcenia Ogólnego i Zawodowego
Walerian Kubicz – nauczyciel Zabrzańskiego Centrum Kształcenia Ogólnego i Zawodowego
Janusz Zieliński – Nauczyciel Szkoły Podstawowej nr 5


Nagroda Śląskiego Kuratora Oświaty
Nagrodę tę otrzymali następujący zabrzańscy nauczyciele:

Joanna Cichoń-Olszówka – nauczyciel Szkoły Podstawowej nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi
Janina Duda – nauczyciel Zespołu Szkół Ogólnokształcących
Janina Ziętek – nauczyciel Zespołu Szkół Ogólnokształcących
Teresa Grabarczyk – nauczyciel Szkoły Podstawowej nr 5
Mariola Jakubiec-Gawron - wicedyrektor Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego
Jadwiga Smolarczyk – pedagog Gimnazjum nr 9
Irena Ostaszewska – nauczyciel Przedszkola nr 48 z Oddziałami Integracyjnymi


Nagroda Prezydenta Miasta Zabrze w dziedzinie oświaty i wychowania

Nagrodę Prezydenta Miasta Zabrze z okazji Dnia Edukacji Narodowej za szczególne osiągnięcia oraz uznany dorobek w pracy zawodowej otrzymują:

Nagrody indywidualne:

I grupa

Aleksandra Graczewska – dyrektor Przedszkola Nr 1
Renata Myśliwiec – dyrektor Przedszkola Nr 6
Teresa Poloczek – dyrektor Przedszkola Nr 12
Katarzyna Graczyk – dyrektor Przedszkola Nr 25
Katarzyna Sputo – dyrektor Przedszkola Nr 29
Beata Góźdż – wicedyrektor Przedszkola Nr 33
Dorota Nowicka – nauczyciel Przedszkola Nr 38
Jolanta Kosczielny – dyrektor – Przedszkola Nr 48 z Oddziałami Integracyjnymi
Dorota Urbanowicz – nauczyciel Przedszkola Nr 48 z Oddziałami Integracyjnymi
Ewa Bilska – dyrektor Przedszkola Nr 49


II grupa
Beata Nieć – dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1
Artur Szczotka – nauczyciel Szkoły Podstawowej Nr 6
Beata Kiermasz – dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 7
Elżbieta Wojciechowska – dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 14 z Oddziałami Integracyjnymi
Małgorzata Drużkowska – wicedyrektor Zespołu Szkół Sportowych
Jan Pająk – dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 21
Jan Zygmunt – dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 22
Eleonora Kaczorowska – dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 26
Anita Wawroszek – dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 30
Jolanta Jaskółka – nauczyciel Szkoły Podstawowej Nr 30 – wiceprezes ZNP w Zabrzu

III grupa
Marek Ziętal – dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 43
Teresa Szymańska – nauczyciel – emerytowany nauczyciel Szkoły Podstawowej Nr 36
Małgorzata Skubacz – dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 6
Marek Kaczyński – dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 9
Justyna Olewnik – wicedyrektor Zespołu Szkół Specjalnych Nr 39
Teresa Paradowska – dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych Nr 41
Joanna Nikołajew – nauczyciel Gimnazjum Nr 20 – Prezes ZNP
Lilianna Winter – dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 5
Adam Regiewicz – wicedyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 5                                                                                    Jacek Szkarłat – dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 12
Ewa Kandziora – nauczyciel Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11
Teresa Smolka – Bier – dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 13

IV grupa
Alicja Szostek – dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 14
Dorota Tarnówka – nauczyciel Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 14 - wiceprezes ZNP
Krzysztof Kurczyna – nauczyciel Centrum Edukacji
Anna Siemiginowska – nauczyciel Zespołu Szkół Nr 3
Robert Tworuszka – nauczyciel Zespołu Szkół Nr 3
Mirosław Mendecki – dyrektor Zespołu Szkół Nr 10
Iwona Maciuła – wicedyrektor Zespołu Szkół Nr 10
Mariola Walas – dyrektor Centrum Kształcenia Ogólnego i Zawodowego
Andrzej Pasek – wicedyrektor Centrum Kształcenia Ogólnego i Zawodowego – Prezes Zabrzańskiego Stowarzyszenia Dyrektorów Placówek Oświatowych
Ryszard Gruca – dyrektor Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego
Janusz Makowski – dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury Nr 1
Teresa Put – dyrektor Ogniska Pracy Pozaszkolnej Nr 3
Maria Kroczek - Młodzieżowy Dom Kultury nr 1
Waldemar Gałązka – Młodzieżowy Dom Kultury nr 1

Nagrody zbiorowe:
I grupa
Maria Grygierowska, Kornelia Morawiec i Gabriela Słota nauczycielki Przedszkola Nr 27
Janina Sikora i Ewa Strutyńska – nauczycielki Przedszkola Nr 34
Magdalena Koik i Wiesława Koszuta – nauczycielki Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 8
Katarzyna Kaziród – Wójcik, Renata Krajewska, Barbara Zalewska i Zbigniew Krupa – nauczyciele Zespołu Szkół Specjalnych Nr 41

II grupa
Monika Zajdel – Senjor, Ewa Skoczylas, Katarzyna Szydłowska i Małgorzata Kaczmar – nauczycielki Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 11
Dorota Bzdak i Adam Szołtysek – nauczyciele Zespołu Szkół Nr 17
Małgorzata Wlisłocka i Maria Chrobok – nauczycielki Zabrzańskiego Centrum Kształcenia Ogólnego i Zawodowego
Aurelia Wieczorek i Edyta Bartnik - nauczycielki Zabrzańskiego Centrum Kształcenia Ogólnego i Zawodowego

Wyróżnienia dla nauczycieli zabrzańskich szkół niepublicznych

Wyróżnienia otrzymują:
Dorota Ochwat – nauczyciel Zespołu Szkół Katolickich
Beata Tarczałowicz-Leończyk - nauczyciel Zespołu Szkół Katolickich
Mirosława Kaczor - nauczyciel Zespołu Szkół Katolickich

Uhonorowanie Pani Ireny Dołhaniuk – emerytowanej nauczycielki za 50-letnią przynależność do Związku Nauczycielstwa Polskiego
 

Newsletter

Aktualności miejskie w Twojej poczcie

Zarządzaj subskrypcjami newsletterów

Zawartość stopki
e-direct

Projekt i realizacja: