Urząd Miasta Zabrze

Dofinansowanie - Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Treść główna

Zgłoś kandydata na „Profilaktyka Roku 2016”

02.12.2016
Autor: Wydział Kontaktów Społecznych

Prezydent Miasta Zabrze zaprasza instytucje publiczne, przedsiębiorców, związki wyznaniowe, stowarzyszenia, fundacje oraz inne osoby prawne do wzięcia udziału w IV edycji konkursu „Profilaktyk Roku 2016”. Konkurs ten ma na celu uhonorowanie działań profilaktycznych
i terapeutycznych, realizowanych na rzecz mieszkańców Zabrza.

Tytuł przyznawany jest każdego roku w kategorii indywidualnej - osoba oraz zespołowej - instytucja. Kandydatów do tytułu „Profilaktyk Roku ”mogą zgłaszać instytucje publiczne, przedsiębiorcy, związki wyznaniowe, stowarzyszenia, fundacje oraz inne osoby prawne, realizujące działania w obszarze profilaktyki i terapii uzależnień. Każdy podmiot uprawniony może zgłosić jednego kandydata w kategorii indywidualnej oraz jedną instytucję w kategorii zespołowej.

Zgłoszenia kandydatur na formularzu zgłoszeniowym (w załączeniu poniżej) należy dokonać  osobiście, w terminie do 30 grudnia 2016 r. w Wydziale Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego w Zabrzu, ul. Wolności 286, pokój 201 z dopiskiem „Profilaktyk Roku 2016” lub w sekretariacie SP ZOZ Ośrodka Profilaktyki i Leczenia Uzależnień ul. Park Hutniczy 6, 41 – 800 Zabrze.

Dokumenty do pobrania

Dokument Typ Rozmiar
formularz_zgloszeniowy__PROFILAKTY_ROKU .docx 15 (kB)

Newsletter

Aktualności miejskie w Twojej poczcie

Zarządzaj subskrypcjami newsletterów

Zawartość stopki
e-direct

Projekt i realizacja: