Urząd Miasta Zabrze

Dofinansowanie - Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Treść główna

Budżet

Budżet to najważniejszy dokument finansowy każdego samorządu. Jest to plan dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów na dany rok kalendarzowy. Ze względu na wpływ budżetu na rozmaite dziedziny z zakresu polityki gospodarczej miasta, a co za tym idzie szereg dokumentów, z którymi jest ściśle powiązany, poniżej zostały zamieszczone podstawowe informacje w przedmiotowym zakresie.

Strona obsługiwana przez Wydział Budżetu i Analiz Finansowych.

 

Projekty budżetu

2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020

Uchwały budżetowe

2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020

WPF - Wieloletnia Prognoza Finansowa

WPF 2011-2026, WPF 2012-2026, WPF 2013-2026, WPF 2014-2028, WPF 2015 - 2028, WPF 2016-2028, WPF 2017-2031, WPF 2018-2046, WPF 2019-2048, WPF 2020-2048, Wieloletni Plan Finansowy

Informacje kwartalne (sporządzone zgodnie z ustawą o finansach publicznych)

Informacje kwartalne - 2006, Informacje kwartalne - 2007, Informacje kwartalne - 2008, Informacje kwartalne - 2009, Informacje kwartalne - 2010, Informacje kwartalne - 2011, Informacje kwartalne - 2012, Informacje kwartalne - 2013, Informacje kwartalne - 2014, Informacje kwartalne - 2015, Informacje kwartalne - 2016, Informacje kwartalne - 2017, Informacje kwartalne - 2018, Informacje kwartalne - 2019, Informacje kwartalne - 2020

Informacja roczna (sporządzona zgodnie z ustawą o finansach publicznych)

Sprawozdania z wykonania budżetu

2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020

Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej

Opinie rok 2005, Opinie rok 2006, Opinie rok 2007, Opinie rok 2008, Opinie rok 2009, Opinie rok 2010, Opinie rok 2011, Opinie rok 2012, Opinie rok 2013, Opinie rok 2014, Opinie rok 2015, Opinie rok 2016, Opinie rok 2017, Opinie rok 2018, Opinie rok 2019, Opinie rok 2020

Rating

Informacja o zadłużeniu Miasta

Informacja o aktualnie zaciągniętych zobowiązaniach Miasta Zabrze, Informacja o aktualnie udzielonych poręczeniach przez Miasto Zabrze, Wskaźniki per capita w latach 2007-2016 [zł] - zadłużenie oraz majątek Miasta Zabrze, Kredyt z EBI, Informacja o aktualnie udzielonych pożyczkach przez Miasto Zabrze

Przewodnik po budżecie - na co idą Twoje pieniądze?

Konta bankowe Urzędu

Procedury budżetowe

Procedura dot. zwrotów

Podatki

Newsletter

Aktualności miejskie w Twojej poczcie

Zarządzaj subskrypcjami newsletterów

Zawartość stopki
e-direct

Projekt i realizacja: