Urząd Miasta Zabrze

Dofinansowanie - Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Treść główna

Głosowanie

Głosowanie trwa od 1 maja do 10 maja 2015 roku


Głosować można przez link

lub wpisując w polu adresowym przeglądarki http://zabrze.zetwibo.pl
 

Celem głosowania jest wybór projektów mieszkańców skierowanych do realizacji spośród projektów zgłoszonych w formie wniosków przez mieszkańców, a pozytywnie zweryfikowanych podczas wstępnej oceny.

Głosowanie przeprowadza się w formie elektronicznej za pomocą interaktywnego formularza dostępnego z każdego miejsca poprzez standardowe przeglądarki stron www. W celu wzięcia udziału w głosowaniu mieszkaniec podaje imię, nazwisko, numer PESEL oraz składa oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych na cele związane z realizacją procedury budżetu partycypacyjnego. Opcjonalnie mieszkaniec może podać adres poczty elektronicznej, na który zostanie wysłane potwierdzenie głosowania.

Załącznik nr 7 Regulaminu określa dodatkowe publiczne miejsca, w których udostępnia się środki techniczne umożliwiające głosowanie w sposób określony w ust. 3.

Każdy mieszkaniec uprawniony do wzięcia udziału w głosowaniu może głosować raz, wskazując co najwyżej trzy projekty mieszkańców przyznając każdemu z tych projektów punkt.

Uprawnionym do udziału w głosowaniu jest mieszkaniec, który najpóźniej na dwa dni przed wzięciem udziału w kolejnym etapie procedury budżetu partycypacyjnego (odpowiednio składanie wniosku (także jego poparcie) albo głosowanie) ukończył 16 lat, wpisany do miejskiego zbioru meldunkowego na pobyt stały lub czasowy.

Więcej na temat głosowania można znaleźć w instrukcji głosowania.

Z projektami można się również zapoznać na stronie głosowania.

Uwagi dotyczące działania systemu głosowania prosimy zgłaszać pod numery telefoniczne:
32 273 97 18, 32 273 97 47 albo 32 373 34 92  od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30.
 

W załącznikach poniżej:

- Lista do głosowania

- Adresy stacjonarnych punktów do głosowania 

Dokumenty do pobrania

Dokument Typ Rozmiar
Lista_do_glosowania .pdf 882 (kB)
Adresy_stacjonarnych_punktow_do_glosowania .pdf 350 (kB)
Aby przeczytać plik PDF, możesz potrzebować programu Adobe Reader, jeśli nie jest on jeszcze zainstalowany w Twoim komputerze. Pobierz program Adobe Reader.

Newsletter

Aktualności miejskie w Twojej poczcie

Zarządzaj subskrypcjami newsletterów

Zawartość stopki
e-direct

Projekt i realizacja: