Urząd Miasta Zabrze

Dofinansowanie - Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Treść główna

Projekt 5 (P0100)

 

Uroczysko Leśne - Park przy Matejki i Czołgistów. Projekt rewitalizacji Parku Leśnego im.Powstańców Śląskich.

 

Projekt UROCZYSKO LEŚNE zakłada realizację pierwszego etapu wielotetniego planu rewitalizacji Parku Leśnego im. Powstańców Śląskich. W wyniku realizacji tego projektu powstanie jedyna w Zabrzu leśna-parkowa przestrzeń rekreacyjno-wypoczynkowa

Projekt złożony w ramach Zabrzańskiego Budżetu Partycypacyjnego - edycja na rok 2015. Wniosek nr P0100.
Liczba głosów: 1945.

Stan realizacji:

Założenie zadania
budżetowego
etap zrealizowany
Ogłoszenie konkursu
na wyłonienie projektanta
etap zrealizowany
Opracowanie projektu
budowlanego wraz z pozwoleniem
na budowę lub zgłoszeniem
robót budowlanych
etap zrealizowany
Ogłoszenie przetargu
na wykonawcę
etap zrealizowany
Rozpoczęcie robót etap zrealizowany
Zakończenie robót etap zrealizowany
Eksploatacja etap zrealizowany

Informacja o realizacji:
Inwestycję zakończono, odebrano i przekazano do użytkowania.
Informacja wg stanu na dzień 18.07.2016r.


Imię i nazwisko wnioskodawcy:
Bartosz Kamiński

Wartość projektu wg wniosku:
400 000,00 zł

Wartość po weryfikacji:
350 000,00 zł

Faktyczny koszt projektu:
287 559,07 zł

Kategoria projektu:
sport; zieleń miejska; przestrzeń publiczna

Nazwa dzielnicy:
Centrum Południe

Ulica, nr domu / skrzyżowanie ulic / ciąg ulic:
Park Leśny im. Powstańców Śląskich

Informacje uściślające lokalizację:
szczególnie centralna część obecnego Parku - przy wjeździe od ulicy Czołgistów i Matejki

Numer działek ewidencyjnych:
teren administrowany przez Miasto Zabrze (z wyjątkiem obszaru DTŚ na obszarze, który nie będzie wykorzystywany w Projekcie Uroczysko Leśne)

Wydział / jednostka realizująca:
Wydział Inwestycji i Remontów

Symbol zadania budżetowego:
WI/WI/25/15.


Zasięg oddziaływania projektu:
Bezpośrednie oddziaływanie planowanej inwestycji to przede wszystkim mieszkańcy dzielnic południowych: Janek, Matejki, Roosevelta, Wyzwolenia, Makoszowy ale ze względu na planowane wytyczenie większej ilości miejsc parkingowych istotnym będzie również korzystanie z Uroczyska Leśnego osób dojeżdżających z innych dzielnic: Centrum, Maciejów, Zandka oraz nieco dalej położonych, które nie posiadają tak rozległych i uniwersalnych obszarów rekreacyjnych.

Szacunkowo określona ilość osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
Badania ankietowe przeprowadzone wśród mieszkańców pobliskich osiedli oraz osób korzystających z parku jednoznacznie pokazują, że nawet minimalny wzrost jakości infrastruktury spowodowałby znaczny wzrost liczby osób korzystających z Parkowo-Leśnego Uroczyska.

Opis przebiegu realizacji projektu (a w przypadku, gdy przedmiotem projektu jest zakup rzeczy ruchomych — określenie proponowanego dysponenta):
1. bezpieczeństwo - montaż monitoringu i oświetlenia,
2. komfort - instalacja toalet i wyznaczenie miejsc parkingowych,
3. informacja - tablice i oznakowanie informacyjno-reklamowe,
4. atrakcje dla każdego pokolenia - ławki, plac zabaw, boisko, grillowniki, trasa rowerowa, szałas leśny - zadaszenie.

Przewidywane cele do osiągnięcia:
Kompleks Leśno-Parkowy Uroczyszko mógłby zostać przestrzenią oferującą mieszkańcom Zabrza bezpieczną i komfortową możliwość rekreacji i odpoczynku na największym w Zabrzu terenie zielonym. Stałby się największą zintegrowaną przestrzenią umożliwiającą m.in.:
- odpoczynek seniorom - pobliskie dwa ośrodki (Dom Seniora oraz Dom Opieki Społecznej) a także odsiedla zamieszkane przez osoby starsze,
- odpoczynek i zabawę dla dzieci - w pobliżu 3 przedszkola oraz 4 szkoły podstawowe i kilka ponadpodstawowych,
- relaks dla rodzin,
- integrację międzypokoleniową,
- tani i dostępny obszar odpoczynku,
- miejsce integracji dla zespołów firmowych lub społecznych,
- możliwe miejsce do realizacji imprez plenerowych (rodzinnych),
- przestrzeń do zawodów sportowo-sprawnościowych (modeli latających, skautowych, rowerowego krossu),
- w przyszłości może dla wędkarzy (stawy do wykorzystania),
- w planach atrakcje zmnowe (górki zjazdowe, lodowisko, itp).
Tak zagospodarowany teren byłby wypełnieniem braku tego rodzaju przestrzeni, po którą mobilni mieszkańcy Zabrza wyruszają do Parku Śląskiego w Chorzowie, a mniej mobilni nie korzystają.

Zobacz wniosek


Zdjęcie mapki Systemu Informacji o Terenie Miasta Zabrze pokazującej lokalizację projektu P0100. Po kliknięciu na obraz otworzy się nowe okno z interaktywną mapką.
Żródło: System Informacji o Terenie Miasta Zabrze. Po kliknięciu zdjęcia mapki otworzy się w nowym oknie mapka interaktywna. Mapka nie jest częścią projektu wykonawczego i ma charakter tylko orientacyjny.

Wróć do listy realizowanych projektów

Newsletter

Aktualności miejskie w Twojej poczcie

Zarządzaj subskrypcjami newsletterów

Zawartość stopki
e-direct

Projekt i realizacja: