Urząd Miasta Zabrze

Dofinansowanie - Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Treść główna

V. edycja Zabrzańskiego Budżetu Partycypacyjnego

W tym roku w naszym mieście odbędzie się piąta edycja Zabrzańskiego Budżetu Partycypacyjnego. Doświadczenia i efekty czterech poprzednich edycji pokazują wyraźnie, że mieszkańcy chętnie biorą udział w tego typu inicjatywach i nie brakuje im ciekawych pomysłów, dzięki którym nasza Mała Ojczyzna ma szansę jeszcze bardziej rozkwitnąć.

Cieszy mnie niesłabnące zainteresowanie zabrzan budżetem partycypacyjnym i możliwościami, jakie on daje. Z każdym miesiącem przybywa zrealizowanych projektów, a kolejne wchodzą w ostatnią fazę wykonania. Każdy zabrzanin może mieć swój udział w pozytywnych przemianach, jakie przechodzi nasze miasto. Dziś możemy nie tylko korzystać z nowych inwestycji i przedsięwzięć, ale samemu je kreować, dostrzegać potrzeby i podpowiadać, które są tymi najpilniejszymi.

Liczę na to, że piąta edycja budżetu partycypacyjnego spotka się z Państwa dużym zainteresowaniem, a mieszkańcy kolejny raz pokażą, jak duży potencjał drzemie zarówno w nich, jak i w naszym mieście.

Zachęcam Państwa do udziału w piątej edycji Zabrzańskiego Budżetu Partycypacyjnego. Jestem przekonana, że warto brać sprawy w swoje ręce i osobiście decydować na co mają być wydatkowane pieniądze przeznaczone na kolejne edycje budżetu partycypacyjnego.

Małgorzata Mańka-Szulik, prezydent Zabrza

 

Zakończenie głosowania

Dzień 5 października był ostatnim dniem głosowania w V edycji Zabrzańskiego Budżetu Partycypacyjnego. Obecnie trwa weryfikacja reklamacji głosowania. Wyniki głosowania zostaną ogłoszone 16 października 2018 r.

Wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób uczestniczyli w bieżącej edycji budżetu partycypacyjnego bardzo dziękujemy.

Wyniki zostaną ogłoszone na stronie: http://www.um.zabrze.pl/mieszkancy/budzet-partycypacyjny/v-edycja/wyniki-glosowania.

 

Terminarz V edycji Zabrzańskiego Budżetu Partycypacyjnego. Rozpoczęcie składania wniosków: poniedziałek, 28 maja 2018 roku. Zakończenie składania wniosków: poniedziałek, 9 lipca 2018 roku. Ogłoszenie wyników wstępnej oceny wniosków: środa, 5 września 2018 roku. Rozpoczęcie głosowania nad wnioskami: czwartek, 20 września 2018 roku. Zakończenie głosowania nad wnioskami: piątek, 5 października 2018 roku. Ogłoszenie wyników głosowania: wtorek, 16 października 2018 roku.

 

Na rok 2019 z przeznaczeniem na wykonanie projektów z budżetu partycypacyjnego zakłada się kwotę 4 010 000 zł. W poprzedniej IV. edycji Zabrzańskiego Budżetu Partycypacyjnego alokowano na 2019 kwotę 1 331 532 zł (wynika ona z projektów dwuletnich, kwoty na rok drugi wskazano w kol. 5 tabeli poniżej). Oznacza to, że — uwzględniając minimalną wartość inwestycji w wysokości 10 tys. zł (wynika z przepisów dot. podatku dochodowego od osób prawnych) i zaokrąglając do pełnych setek — na nowe projekty w V. edycji dostępna będzie kwota: 2 676 600 zł.

Dla poszczególnych kategorii (dzielnic i projektów ogólnomiejskich) dostępne będą kwoty określone w poniższej tabeli (w kolumnie 6).

Z uwagi na zmiany prawne dotyczące budżetów obywatelskich oczekujące na wejście w życie (od kolejnej edycji) w bieżącej edycji nie ma możliwości składania projektów dwuletnich.

Kategorie projektów i dostępne im kwoty w V. edycji (kol. 6)
Wyszczegól-
nienie
Dziel-
nica
Mała
/
Duża
Zakładana wartość realizacji w 2019 r. Wartość zwycięskich w IV. edycji Wartość realizacji proj. z IV. edycji a conto V. edycji (na 2019 rok) Dostępne środki w V. edycji (na 2019 rok)
1 2 3 4 5 6
Projekt ogólnomiejski 500 000 499 718 0 500 000
Biskupice Duża 250 000 189 350 0 250 000
Centrum Południe Duża 250 000 250 000 0 250 000
Centrum Północ Duża 250 000 199 500 0 250 000
Grzybowice Mała 140 000 139 840 0 140 000
Guido Duża 250 000 500 000 250 000 0
Helenka Duża 250 000 498 795 248 795 0
Kończyce Mała 140 000 279 337 139 337 0
Maciejów Mała 140 000 263 000 123 000 17 000
Makoszowy Mała 140 000 140 400 400 139 600
Mikulczyce Duża 250 000 500 000 250 000 0
Osiedle Mikołaja Kopernika Mała 140 000 139 923 0 140 000
Osiedle Młodego Górnika Mała 140 000 135 500 0 140 000
Osiedle Tadeusza Kotarbińskiego Duża 250 000 249 320 0 250 000
Pawłów Mała 140 000 139 289 0 140 000
Rokitnica Duża 250 000 300 000 50 000 200 000
Zaborze Południe Mała 140 000 140 000 0 140 000
Zaborze Północ Duża 250 000 500 000 250 000 0
Zandka Mała 140 000 160 000 20 000 120 000
Razem 4 010 000 5 223 972 1 331 532 2 676 600

Zasady i cele przetwarzania danych osobowych w V. edycji Zabrzańskiego Budżetu Partycypacyjnego: kliknij, aby zapoznać się.

 

Newsletter

Aktualności miejskie w Twojej poczcie

Zarządzaj subskrypcjami newsletterów

Zawartość stopki
e-direct

Projekt i realizacja: