Urząd Miasta Zabrze

Dofinansowanie - Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Treść główna

VI edycja

Informacja
Zabrzański Budżet Partycypacyjny - wpłynęły 99 wnioski (aktualizacja)

29 lipca w naszym mieście zakończył się czas składania wniosków do budżetu obywatelskiego na rok 2020. Według stanu na 2 sierpnia w VI edycji Zabrzańskiego Budżetu Partycypacyjnego mieszkańcy złożyli 99 wniosków o łącznej wartości przeszło 16 mln zł. Zakładany limit wydatków na projekty z bieżącej edycji budżetu obywatelskiego to 5 mln 50 tys. zł.

Kwotę tę podzielono na pule dotyczące poszczególnych dzielnic i pulę ogólnomiejską. Największą liczbę projektów złożono do puli dla dzielnicy Centrum Południe. To piętnaście wniosków o łącznej wartości prawie 2 mln zł. Z pul dzielnicowych drugie miejsce pod względem liczby wniosków zajmuje Guido (jedenaście wniosków o wartości prawie 1,3 mln zł), a trzecie — Centrum Północ (dziesięć wniosków o wartości 1,4 mln zł). Do puli ogólnomiejskiej złożono jedenaście wniosków o wartości 3,9 mln zł.
Wnioski mogły dotyczyć spraw leżących w kompetencjach miasta na prawach powiatu, a jeśli dotyczyły robót budowlanych — to musiały być zlokalizowane na terenach, którymi zarządza miasto. Wśród propozycji przeważały te dotyczące miejsc relaksu i sportu (w tym dwa wnioski dotyczą utworzenia Street Workout-u i po jednym Flowparku i Pumptrack’a) oraz infrastruktury miejskiej (w tym utworzenia dodatkowych miejsc postojowych, oświetlenia a sześć projektów dotyczy utworzenia wybiegów dla psów).
Wszystkie wnioski będą teraz przedmiotem oceny formalnej i prawno – technicznej. Wnioski, które spełnią wymogi regulaminowe, zostaną poddane głosowaniu (od oceny negatywnej będzie się można odwołać). Głosowanie rozpocznie się 3 października i potrwa do 17 października. Projekty ocenione przez mieszkańców jako najbardziej potrzebne zostaną wpisane do uchwały budżetowej na 2020 rok, zyskując w ten sposób środki na wykonanie. Wykonanie takich projektów będzie należało do zadań miasta jako jednostki samorządu terytorialnego.
Ważne! Z uwagi na to, że wnioski mogły zostać wysłane pocztą (a liczy się data stempla pocztowego), liczba wniosków może się jeszcze nieznacznie zmienić.

Informacja o złożonych wnioskach
wg stanu na 2 sierpnia 2019 r.
Pula Dzielnica "mała" / "duża" Maksymalna
wartość
projektu
Limit
wydatków
Liczba
złożonych
projektów
Wartość
złożonych
projektów
Biskupice Duża 300 000,00 300 000,00 2 584 572,93
Centrum Południe Duża 300 000,00 300 000,00 15 1 946 716,60
Centrum Północ Duża 300 000,00 300 000,00 10 1 416 859,09
Grzybowice Mała 150 000,00 150 000,00 4 256 851,91
Guido Duża 300 000,00 300 000,00 11 1 281 450,00
Helenka Duża 300 000,00 300 000,00 3 582 907,00
Kończyce Mała 150 000,00 150 000,00 2 150 000,00
Maciejów Mała 150 000,00 150 000,00 3 413 267,00
Makoszowy Mała 150 000,00 150 000,00 4 449 629,00
Mikulczyce Duża 300 000,00 300 000,00 6 909 350,09
Osiedle Mikołaja Kopernika Mała 150 000,00 150 000,00 4 532 450,00
Osiedle Młodego Górnika Mała 150 000,00 150 000,00 1 150 000,00
Osiedle Tadeusza Kotarbińskiego Duża 300 000,00 300 000,00 2 299 756,00
Pawłów Mała 150 000,00 150 000,00 2 293 000,00
Rokitnica Duża 300 000,00 300 000,00 6 1 092 024,78
Zaborze Północ Duża 300 000,00 300 000,00 5 974 365,21
Zaborze Południe Mała 150 000,00 150 000,00 4 450 000,00
Zandka Mała 150 000,00 150 000,00 4 335 000,00
Pula ogólnomiejska 500 000,00 1 000 000,00 11 3 915 024,07
Suma - 5 050 000,00 99 16 033 223,68

 

Terminarz
Wyszczególnienie Data
Rozpoczęcie składania wniosków 24 czerwca 2019
Zakończenie składania wniosków 29 lipca 2019
Zakończenie wstępnej weryfikacji 9 września 2019
Termin na składanie odwołań od niedopuszczenia projektu do głosowania 16 września 2019
Publikacja ostatecznej listy projektów (po rozpatrzeniu odwołań) 23 września2019
Początek głosowania 3 października 2019
Koniec głosowania 17 października 2019
Ogłoszenie wyników głosowania 24 października 2019
Przedstawienie projektu budżetu miasta na 2020 r. wg powszechnie obowiązującego prawa
(na dzień wydania Zarządzenia:

do 15 listopada)

Bieżąca edycja realizowana jest na podstawie ustawy o samorządzie gminnym, uchwały Rady Miasta Zabrze i Zarządzenia Prezydenta Miasta Zabrze.

Przy składaniu wniosku należy wziąć pod uwagę:

  • nowe formularze wniosków,
  • nowe kwoty limitów dla kategorii wniosków (w poniższej tabeli),
  • lista poparcia dotyczy tylko projektów ogólnomiejskich (będzie trzeba zebrać 50 podpisów),
  • projekty dotyczące nieruchomości muszą dotyczyć nieruchomości będących własnością Miasta lub Skarbu państwa i pozostawać we władaniu Miasta Zabrze,
  • nie będzie projektów dwuletnich,
  • od ewentualnego niedopuszczenia projektu do głosowania będzie służyło odwołanie.
Limit poszczególnych pul oraz maksymalne wartości projektów składanych do poszczególnych pul
Pula Dzielnica "mała" / "duża" Limit puli Max. wartość projektu
Biskupice Duża 300 000,00 300 000,00
Centrum Południe Duża 300 000,00 300 000,00
Centrum Północ Duża 300 000,00 300 000,00
Grzybowice Mała 150 000,00 150 000,00
Guido Duża 300 000,00 300 000,00
Helenka Duża 300 000,00 300 000,00
Kończyce Mała 150 000,00 150 000,00
Maciejów Mała 150 000,00 150 000,00
Makoszowy Mała 150 000,00 150 000,00
Mikulczyce Duża 300 000,00 300 000,00
Osiedle Mikołaja Kopernika Mała 150 000,00 150 000,00
Osiedle Młodego Górnika Mała 150 000,00 150 000,00
Osiedle Tadeusza Kotarbińskiego Duża 300 000,00 300 000,00
Pawłów Mała 150 000,00 150 000,00
Rokitnica Duża 300 000,00 300 000,00
Zaborze Północ Duża 300 000,00 300 000,00
Zaborze Południe Mała 150 000,00 150 000,00
Zandka Mała 150 000,00 150 000,00
Pula ogólnomiejska 1 000 000,00 500 000,00
Limit budżetu obywatelskiego na 2020 r. 5 050 000,00 -

 

Dokumenty do pobrania

Dokument Typ Rozmiar
Wniosek .rtf 377 (kB)
Lista poparcia (dotyczy tylko projektów ogólnomiejskich) .rtf 215 (kB)
Oświadczenie - obiekt na terenie miejskiej jednostki organizacyjnej (nie potrzebne w przypadku dróg w zarządzie MZDiII) .rtf 117 (kB)
Oświadczenie - ruchomość w majątku miejskiej jednostki organizacyjnej .rtf 121 (kB)
Regulamin .pdf 1 (MB)
Cennik miejski .pdf 279 (kB)
Jak sprawdzić numer działki i rodzaj własności działki? .pdf 573 (kB)
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych .pdf 91 (kB)
Aby przeczytać plik PDF, możesz potrzebować programu Adobe Reader, jeśli nie jest on jeszcze zainstalowany w Twoim komputerze. Pobierz program Adobe Reader.

Newsletter

Aktualności miejskie w Twojej poczcie

Zarządzaj subskrypcjami newsletterów

Zawartość stopki
e-direct

Projekt i realizacja: