Urząd Miasta Zabrze

Dofinansowanie - Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Treść główna

15. rocznica śmierci Jana Pawła II

02.04.2020 Dzisiaj mija dokładnie 15. lat od śmierci św. Jana Pawła II. Od czternastu lat 2 kwietnia jest też datą inauguracji Dni Papieskich organizowanych przez Miasto Zabrze. Tegoroczne miały być wyjątkowe ze względu na przypadającą /18.05/ w tym roku także 100. rocznicę… więcej

Działania Miejskiego Ośrodka Pomocy w Rodzinie na czas epidemii

02.04.2020 W związku z panującą w naszym kraju epidemią wszystkie instytucje miejskie działające na terenie Zabrza podjęły stosowne działania. Poniżej prezentujemy Państwu te, które wdrożył w życie Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Zabrzu w celu zmniejszenia zagrożenia wirusem… więcej

Zabrzański pakiet pomocy dla przedsiębiorców

02.04.2020 W celu udzielenia pomocy przedsiębiorcom, którzy dotknięci zostali negatywnymi konsekwencjami zepidemii, prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik przygotowała kompleksowy pakiet rozwiązań, który przedstawi Radzie Miasta Zabrze. Przypominamy działania skierowane… więcej

Zostaw swój 1 procent w Zabrzu

02.04.2020 Trwa okres rozliczeń rocznych podatku dochodowego od osób fizycznych za 2019 rok. Coraz więcej zabrzan przekazuje 1 procent swojego podatku dla organizacji pożytku publicznego. Wielu z nich wybiera te, które działają w naszym mieście. Każda złotówka przekazana… więcej

Nabór wniosków o udzielenie pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej

02.04.2020 Informujemy, iż dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Zabrzu ogłasza nabór wniosków o udzielenie pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej. Wniosek o pożyczkę mikroprzedsiębiorca składa do powiatowego urzędu pracy, właściwego ze… więcej

"Tarcza antykryzysowa" Zabrzańskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji

01.04.2020 Ze względu na zaistniałą sytuację, związaną z epidemią koronawirusa SARS-Cov-2, Zabrzańskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji we współpracy z Miastem Zabrze zdecydowało się wdrożyć tzw. "Tarczę antykryzysową". Poniżej prezentujemy Państwu założenia… więcej

Ośrodek Profilaktyki i Leczenia Uzależnień - specjaliści udzielają teleporad!

30.03.2020 Osoby znajdujące się w kryzysie psychicznym w związku z aktualną sytuacją epidemii i nie tylko, mogą skorzystać z teleporad specjalistów psychoterapii uzależnień, psychoterapeutów, lekarzy psychiatrów oraz psychologów zatrudnionych w SP ZOZ Ośrodku Profilaktyki… więcej

Konsultacje społeczne - przedłużenie terminu

01.04.2020 Działając zgodnie z treścią art.51 ust.3 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. (Dz. U. 2020.poz. 568) o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji… więcej

Newsletter

Aktualności miejskie w Twojej poczcie

Zarządzaj subskrypcjami newsletterów

Zawartość stopki
e-direct

Projekt i realizacja: