Urząd Miasta Zabrze

Dofinansowanie - Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Treść główna

Międzynarodowe Centrum Dokumentacji i Badań Dziedzictwa Przemysłowego dla Turystyki

Zabytki techniki, często urokliwe, przez lata zapomniane, do połowy XX wieku nie były w centrum zainteresowania turystycznego. Przez cały wiek XIX fabryki, maszyny, były uznawane za „przekleństwo czasu wolnego” - za miejsca nieciekawe. Na przełomie XX i XXI wieku z tego bogatego dziedzictwa szeroko pojętej kultury technicznej narodził się specyficzny rodzaj turystyki - zdobywający coraz większe grono zainteresowanych - zwany turystyką industrialną. Bogactwo dziedzictwa przemysłowego jako świadectwo historii i kultury materialnej, świadectwo dążenia do postępu i rozwoju to wielkie wyzwanie i atrakcyjny produkt turystyczny dla obecnych i przyszłych pokoleń.

4 września 2008 roku w Zabrzu zostało powołane Międzynarodowe Centrum Dokumentacji i Badań Dziedzictwa Przemysłowego dla Turystyki (MCDB-DPT), będące integralną częścią Zabytkowej Kopalni Węgla Kamiennego „Guido”. Inicjatywa powołania Centrum pojawiła się w 2005 roku za sprawą Światowej Organizacji Turystyki (UNWTO), pod auspicjami której organizowane są od 2004 roku w Zabrzu międzynarodowe konferencje poświęcone dziedzictwu przemysłowemu i turystyce. Z tego też względu UNWTO jest jednym z sygnatariuszy Porozumienia o Współpracy dotyczącego utworzenia Centrum. Trójka pozostałych partnerów z Polski to Gmina Zabrze, Województwo Śląskie i Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa. Centrum stawia sobie za zadanie oferowanie usług dla sektora turystycznego i dysponentów obiektów przemysłowych oraz zaangażowanie we współpracę oraz wymianę doświadczeń z innymi, międzynarodowymi i krajowymi instytucjami, związanymi z dziedzictwem przemysłowym dla turystyki – jego ochroną, promocją, nadawaniem nowych wartości.

Działalność Centrum obejmuje następujące, hasłowe zagadnienia, związane z szeroko pojętym dziedzictwem przemysłowym dla turystyki:

  • tworzenie bazy danych w formie kart ewidencyjnych o obiektach związanych z przemysłem o dużym potencjale turystycznym,
  • badania i analizy, dotyczące m.in. profilu osób odwiedzających obiekty dziedzictwa przemysłowego oraz ich użytkowników,
  • pomoc w zakresie prowadzenia projektów i poszukiwania źródeł ich finansowania,
  • pomoc w zakresie szkolenia i interpretacji dziedzictwa przemysłowego,
  • ułatwianie łączności i wymiany doświadczeń w tym zakresie,
  • promocja turystyki industrialnej,
  • opracowanie kryteriów wpisu, utworzenie i prowadzenie Światowej Listy Dziedzictwa Przemysłowego dla Turystyki, na wzór Listy Światowego Dziedzictwa UNESCO.

Wszystkie osoby oraz organizacje i firmy zainteresowane działalnością Centrum, zapraszamy do współpracy, zgłaszania ciekawych obiektów z Polski i ze świata do bazy danych Centrum i wspomnianej Listy oraz przesyłania swoich uwag i pomysłów.

Międzynarodowym Centrum Dokumentacji kieruje Dariusz Walerjański.

Kontakt:

centrum@kopalniaguido.pl

Newsletter

Aktualności miejskie w Twojej poczcie

Zarządzaj subskrypcjami newsletterów

Zawartość stopki
e-direct

Projekt i realizacja: