Urząd Miasta Zabrze

Dofinansowanie - Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Treść główna

Dla organizacji pozarządowych

Centrum Organizacji Pozarządowych w Zabrzu

Koordynator: Czesław Zdechlikiewicz

tel. 32 271 04 74
tel. 512 240 287

ul. Kazimierza Brodzińskiego 4
41-800 Zabrze
strona internetowa: www.mal.zabrze.pl
e-mail: copzabrze@gmail.com
czynne:
od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 20.00 

Współpracę z organizacjami pozarządowymi reguluje:

  • Ustawa o pomocy społecznej z 12 marca 2004 roku ( Dz.U. Nr 64 poz. 593 z dnia 15 kwietnia 2004 r.),
  • Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. ( Dz.U. Nr 96. poz.873 z dnia 29 maja 2003 r.),
  • Prawo o stowarzyszeniach z dnia 7 kwietnia 1989 r. (Dz.U. Nr 79 poz. 855),
  • Ustawa o fundacjach z dnia 6 kwietnia 1984 r. (Dz.U. Nr 46. poz. 203),
  • Ustawa o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 r. (Dz.U. Nr 249 poz. 2104 z dnia 20 grudnia 2005 r.)
  • Program Współpracy Miasta Zabrze z Organizacjami Pozarządowymi uchwalany corocznie, na każdy rok kalendarzowy.

10.09.2020 r.

Opublikowano Zarządzenie nr 630/ZPS/2020 Prezydenta Miasta Zabrze z dnia 10 września 2020r w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych na rzecz mieszkańców Miasta Zabrza w zakresie ochrony zdrowia i pomocy społecznej w latach 2020- 2021

Więcej informacji, znajdą Państwo w załączniku do pobrania.
 

31.08.2020 r.

Opublikowano Zarządzenie nr 612/ZPS/2020 Prezydenta Miasta Zabrze z dnia 31 sierpnia 2020r w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania dotyczącego zapewnienia usług opieki wytchnieniowej.

Więcej informacji, znajdą Państwo w załączniku do pobrania.

31.08.2020 r. 

Opublikowano Zarządzenie nr 611/ZPS/2020 Prezydenta Miasta Zabrze z dnia 31 sierpnia 2020r w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania dotyczącego zapewnienia usług opiekuńczych dla osób niepełnosprawnych.

Więcej informacji, znajdą Państwo w załączniku do pobrania.

20.08.2020 r.

Wpłynęła oferta Stowarzyszenia „Przedsiębiorcy w wyboru” na realizację zadania w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Ofertę podaje się do publicznej wiadomości na 7 dni tj. od dnia 21.08.2020 r. do dnia 27.08.2020 r. Zgodnie z ust. 4 art. 19a ww. ustawy uwagi dotyczące oferty można zgłaszać drogą elektroniczną na adres: zcrp@um.zabrze.pl lub składając pismo bezpośrednio w Urzędzie Miejskim w Zabrzu przy ul. Powstańców Śl. 3, w sekretariacie Wydziału Zabrzańskie Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości, w terminie do dnia 27.08.2020 r.)

14.08.2020 r.

Wpłynęła oferta Parafii św. Krzyża w Zabrzu na realizację zadania w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Ofertę podaje się do publicznej wiadomości na 7 dni tj. od dnia 14.08.2020 r. do dnia 21.08.2020 r. Zgodnie z ust. 4 art. 19a ww. ustawy uwagi dotyczące oferty można zgłaszać drogą elektroniczną na adres: sekretariat_wkd@um.zabrze.pl lub składając pismo bezpośrednio w Urzędzie Miejskim przy ul. Wolności 286, w sekretariacie Wydziału Kultury i Dziedzictwa, w pokoju 302, III piętro w terminie do 21.08.2020 r.

24.07.2020 r. 

Opublikowano Zarządzenie nr 495/ZPS/2020 Prezydenta Miasta Zabrze z dnia 24 lipca 2020r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania dotyczącego zapewnienia usług opieki wytchnieniowej.

24.07.2020 r.

Opublikowano Zarządzenie nr 494/ZPS/2020 Prezydenta Miasta Zabrze z dnia 24 lipca 2020r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania dotyczącego zapewnienia usług opiekuńczych dla osób niepełnosprawnych.

16.07.2020 r.

Wpłynęła oferta Rzymskokatolickiej parafii św. Jana i Pawła w Zabrzu- Makoszowach na realizację zadania w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Ofertę podaje się do publicznej wiadomości na 7 dni tj. od dnia 16.07.2020 r. do dnia 23.07.2020 r.
Zgodnie z ust. 4 art. 19a ww. ustawy uwagi dotyczące oferty można zgłaszać drogą elektroniczną na adres: sekretariat_wkd@um.zabrze.pl, lub składając pismo bezpośrednio w Urzędzie Miasta przy ul. Wolności 286, w sekretariacie Wydziału Kultury i Dziedzictwa, w pokoju 300, III piętro w terminie do 23.07. 2020 r.”
W załączniku wysyłam skan oferty.

03.07.2020 r.

Centrum Organizacji Pozarządowych w Zabrzu informuje, że trwają prace dotyczące Rocznego Programu Współpracy Miasta Zabrze z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2004 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2021 r.

Zapraszamy do zgłaszania propozycji w/w organizacje pozarządowe oraz podmioty, działające na terenie Miasta Zabrze lub na rzecz jego mieszkańców w formie elektronicznej do dnia 10 lipca br. na adres mailowy copzabrze@gmail.com

Programu Współpracy Miasta Zabrze z organizacjami pozarządowymi na 2020 rok, jest dostępny pod adresem: https://www.prawomiejscowe.pl/UrzadMiejskiwZabrzu/document/586284/Uchwa%...

18.06.2020 r.

Wpłynęły dwie oferty, Rzymskokatolickiej Parafii św. Anny na realizację zadania w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Ofertę podaje się do publicznej wiadomości na 7 dni, tj. od 22.06.2020 r. do 29.06.2020 r. Zgodnie z ust. 4 art. 19a ww. ustawy uwagi dotyczące oferty można zgłaszać drogą elektroniczną na adres: sekretariat_zps@um.zabrze.pl lub składając pismo bezpośrednio w Urzędzie Miejskim przy ul. Wolności 286, w sekretariacie Wydziału Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej, pokoju 201, II piętro w terminie do 01.07.2019 r.

18.05.2020 r.

Wpłynęła oferta Rzymskokatolickiej parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Zabrzu Rokitnicy na realizację zadania w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Ofertę podaje się do publicznej wiadomości na 7 dni roboczych tj. od dnia 18.05.2020 r. do dnia 24.05.2020 r. Zgodnie z ust. 4 art. 19a ww. ustawy uwagi dotyczące oferty można zgłaszać drogą elektroniczną na adres: sekretariat_wkd@um.zabrze.pl, lub składając pismo bezpośrednio w Urzędzie Miasta przy ul. Wolności 286, w sekretariacie Wydziału Kultury i Dziedzictwa, w pokoju 300, III piętro w terminie do 24.05.2020 r.

28.04.2020 r.

Wpłynęła oferta Fundacji Wspierania Szkoły ,,Nasza Trójka’’ na realizacje zadania w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Ofertę podaje się do publicznej wiadomości na 7 dni roboczych tj. od dnia 28.04.2020 r. do dnia 04.05.2020 r. Zgodnie z ust. 4 art. 19a ww. ustawy uwagi dotyczące oferty można zgłaszać drogą elektroniczną na adres: sekretariat_wkd@um.zabrze.pl, lub składając pismo bezpośrednio w Urzędzie Miasta przy ul. Wolności 286, w sekretariacie Wydziału Kultury i Dziedzictwa, w pokoju 300, III piętro w terminie do 04.05.2020 r

17.03.2020 r.

Wpłynęła oferta Fundacji Wspierania Szkoły ,,Nasza Trójka’’ na realizację zadania w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Ofertę podaje się do publicznej wiadomości na 7 dni roboczych tj. od dnia 17.03.2020 r. do dnia 25.03.2020 r. Zgodnie z ust. 4 art. 19a ww. ustawy uwagi dotyczące oferty można zgłaszać drogą elektroniczną na adres: sekretariat_wkd@um.zabrze.pl, lub składając pismo bezpośrednio w Urzędzie Miasta przy ul. Wolności 286, w sekretariacie Wydziału Kultury i Dziedzictwa, w pokoju 300, III piętro w terminie do 25.03.2020 r.

17.03.2020 r.

Wpłynęła oferta Stowarzyszenia ‘’Nasza szkoła – nasz dom’’ Rodziców, Opiekunów, przyjaciół Dzieci i Młodzieży przy Szkole Podstawowej Specjalnej nr 40 w Zabrzu na realizację zadania w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Ofertę podaje się do publicznej wiadomości na 7 dni roboczych tj. od dnia 17.03.2020 r. do dnia 25.03.2020 r. Zgodnie z ust. 4 art. 19a ww. ustawy uwagi dotyczące oferty można zgłaszać drogą elektroniczną na adres: sekretariat_wkd@um.zabrze.pl, lub składając pismo bezpośrednio w Urzędzie Miasta przy ul. Wolności 286, w sekretariacie Wydziału Kultury i Dziedzictwa, w pokoju 300, III piętro w terminie do 25.03.2020 r.”

04.03.2020 r.

Opublikowano Zarządzenie nr 135/ZPS/2020 Prezydenta Miasta Zabrze z dnia 4 marca 2020r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych na rzecz mieszkańców Miasta Zabrze w zakresie ochrony zdrowia i pomocy społecznej w roku 2020.

26.02.2020 r.

Wpłynęła oferta Oddziału Regionalnego Olimpiady Specjalne Polska - Śląskie na realizację zadania w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Ofertę podaje się do publicznej wiadomości na 7 dni, tj. od dnia 26.02.2020 r. do dnia 04.03.2020 r. Zgodnie z ust. 4 art. 19a ww. ustawy uwagi dotyczące oferty można zgłaszać drogą elektroniczną na adres: sekretariat_wpts@um.zabrze.pl lub składając pismo bezpośrednio w Urzędzie Miejskim przy ul. Religi 1, w sekretariacie Wydziału Promocji, Turystyki i Sportu w pokoju 71, w terminie do 04.03.2020 r.

25.02.2020 r.

Opublikowano Zarządzenie nr 98/WPTS/2020 PPrezydenta Miasta Zabrze z dnia 20 lutego 2020 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Miasta Zabrze w dziedzinie krajoznawstwa, w tym upowszechniania turystyki w roku 2020

25.02.2020 r.

Opublikowano Zarządzenie nr 105/WPTS/2020 Prezydenta Miasta Zabrze z dnia 25 lutego 2020 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu projektów na zadania publiczne Miasta Zabrze w zakresie rozwoju sportu na terenie Miasta Zabrze w 2020 roku. Więcej informacji, znajdą Państwo w załączniku do pobrania.

7.02.2020 r.

Opublikowano Zarządzenie nr 85/WPTS/2020 Prezydenta Miasta Zabrze z dnia 7 lutego 2020 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert w otwartym konkursie projektów na zadania publiczne Miasta Zabrze w zakresie rozwoju sportu na terenie Miasta Zabrze w 2020 roku. Więcej informacji, znajdą Państwo w załączniku do pobrania.

7.02.2020 r.

Opublikowano Zarządzenie nr 84/WPTS/2020 Prezydenta Miasta Zabrze z dnia 7 lutego 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu projektów na zadania publiczne Miasta Zabrze w zakresie rozwoju sportu na terenie Miasta Zabrze w 2020 roku. Więcej informacji, znajdą Państwo w załączniku do pobrania.

31.01.2020 r.

Opublikowano Zarządzenie nr 74/ZPS/2020 Prezydenta Miasta Zabrze z dnia 31 stycznia 2020r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych na rzecz mieszkańców
Miasta Zabrze w zakresie ochrony zdrowia i pomocy społecznej w roku 2020.Więcej informacji, znajdą Państwo w załączniku do pobrania.

31.01.2020 r.

Opublikowano Zarządzenie Prezydenta Miasta Zabrze Nr 73/WPTS/2020 z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Miasta Zabrze w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2020 roku. Więcej informacji, znajdą Państwo w załączniku do pobrania.

05.12.2019 r. 

Wpłynęła oferta Parafii św. Jana Chrzciciela w Zabrzu na realizację zadania w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Ofertę podaje się do publicznej wiadomości na 7 dni, tj. od 05.12.2019 r. do 12.12.2019 r.
Zgodnie z ust. 4 art. 19a ww. ustawy uwagi dotyczące oferty można zgłaszać drogą elektroniczną na adres: sekretariat_wkd@um.zabrze.pl lub składając pismo bezpośrednio w Urzędzie Miasta przy ul. Wolności 286, w sekretariacie Wydziału Kultury i Dziedzictwa, w pokoju 300, III piętro w terminie do dnia 12.12.2019 r.

03.12.2019 r.

Wpłynęła oferta Stowarzyszenia Dzieci i Młodzieży "Wielka Flota Zjednoczonych Sił" na realizację zadania w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Ofertę podaje się do publicznej wiadomości od 03.12.2019 r. do 11.12.2019 r. Zgodnie z ust. 4 art. 19a ww. ustawy uwagi dotyczące oferty można zgłaszać drogą elektroniczną na adres: sekretariat_zps@um.zabrze.pl lub składając pismo bezpośrednio w Urzędzie Miejskim przy ul. Wolności 286, w sekretariacie Wydziału Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej, pokoju 201, II piętro w terminie do 12.12.2019 r.

02.12.2019 r.

Wpłynęła oferta Stowarzyszenia Fenix na realizację zadania w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Ofertę podaje się do publicznej wiadomości na 7 dni, tj. od 02.12.2019 r. do 08.12.2019 r. Zgodnie z ust. 4 art. 19a ww. ustawy uwagi dotyczące oferty można zgłaszać drogą elektroniczną na adres: sekretariat_zps@um.zabrze.pl lub składając pismo bezpośrednio w Urzędzie Miejskim przy ul. Wolności 286, w sekretariacie Wydziału Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej, pokoju 201, II piętro w terminie do 09.12.2019 r.

29.11.2019 r.

Opublikowano Zarządzenie nr 925/ZPS/2019 Prezydenta Miasta Zabrze z dnia 29 listopada 2019r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych na rzecz mieszkańców
Miasta Zabrze w zakresie ochrony zdrowia i pomocy społecznej w roku 2020. Więcej informacji, znajdą Państwo w załączniku do pobrania.

29.11.2019 r.

Opublikowano Zarządzenie nr 926/ZPS/2019 Prezydenta Miasta Zabrze z dnia 29 listopada 2019r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na powierzenie organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie Miasta Zabrza w 2020 roku. Więcej informacji, znajdą Państwo w załączniku do pobrania.

26.11.2019 r.

Wpłynęła oferta Fundacji im. Św. Cyryla i Metodego na realizację zadania w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Ofertę podaje się do publicznej wiadomości na 7 dni, tj. od 26.11.2019 r. do 03.12.2019 r. Zgodnie z ust. 4 art. 19a ww. ustawy uwagi dotyczące oferty można zgłaszać drogą elektroniczną na adres: sekretariat_zps@um.zabrze.pl lub składając pismo bezpośrednio w Urzędzie Miejskim przy ul. Wolności 286, w sekretariacie Wydziału Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej, pokoju 201, II piętro w terminie do 03.12.2019 r. 

25.11.2019 r.

Wpłynęła oferta Parafii Świętego Krzyża w Zabrzu na realizację zadania w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Ofertę podaje się do publicznej wiadomości na 7 dni, tj. od 25.11.2019 r. do 02.12.2019 r. Zgodnie z ust. 4 art. 19a ww. ustawy uwagi dotyczące oferty można zgłaszać drogą elektroniczną na adres: sekretariat_wkd@um.zabrze.pl lub składając pismo bezpośrednio w Urzędzie Miejskim przy ul. Wolności 286, w sekretariacie Wydziału Kultury i Dziedzictwa, w pokoju 300, III piętro w terminie do 12.12.2019 r.

08.11.2019 r.

Wpłynęła oferta Uczniowskiego Klubu Sportowego Taekwon-do Zabrze na realizację zadania w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Ofertę podaje się do publicznej wiadomości na 7 dni, tj. od dnia 08.11.2019 r. do dnia 15.11.2019 r. Zgodnie z ust. 4 art. 19a ww. ustawy uwagi dotyczące oferty można zgłaszać drogą elektroniczną na adres: sekretariat_wpts@um.zabrze.pl lub składając pismo bezpośrednio w Urzędzie Miejskim przy ul. Religi 1, w sekretariacie Wydziału Promocji, Turystyki i Sportu w pokoju 71, w terminie do 15.11.2019 r.

26.09.2019 r.

Opublikowano Zarządzenie Prezydenta Miasta Zabrze Nr 773/WPTS/2019 z dnia 26 września 2019 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu projektów na zadania publiczne Miasta Zabrze w zakresie rozwoju sportu na terenie Miasta Zabrze w 2019 roku. Więcej informacji, znajdą Państwo w załączniku do pobrania.

05.09.2019 r.

Wpłynęła oferta Uczniowskiego Klubu Sportowego SZACH MAT Zabrze na realizację zadania w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Ofertę podaje się do publicznej wiadomości na 7 dni, tj. od dnia 05.09.2019 r. do dnia 12.09.2019 r. Zgodnie z ust. 4 art. 19a ww. ustawy uwagi dotyczące oferty można zgłaszać drogą elektroniczną na adres: sekretariat_wpts@um.zabrze.pl lub składając pismo bezpośrednio w Urzędzie Miejskim przy ul. Religi 1, w sekretariacie Wydziału Promocji, Turystyki i Sportu w pokoju 71, w terminie do 12.09.2019 r.

05.09.2019 r.

Wpłynęła oferta Parafii Świętego Krzyża w Zabrzu na realizację zadania w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Ofertę podaje się do publicznej wiadomości na 7 dni, tj. od dnia 05.09.2019 r. do dnia 12.09.2019 r.
Zgodnie z ust. 4 art. 19a ww. ustawy uwagi dotyczące oferty można zgłaszać drogą elektroniczną na adres: sekretariat_wkd@um.zabrze.pl, lub składając pismo bezpośrednio w Urzędzie Miasta przy ul. Wolności 286, w sekretariacie Wydziału Kultury i Dziedzictwa, w pokoju 300, III piętro w terminie do dnia 12.09.2019 r.

04.09.2019 r.

Wpłynęła oferta Towarzystwa Miłośników Rokitnicy na realizację zadania w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Ofertę podaje się do publicznej wiadomości na 7 dni, tj. od dnia 04.09.2019 r. do dnia 11.09.2019 r.
Zgodnie z ust. 4 art. 19a ww. ustawy uwagi dotyczące oferty można zgłaszać drogą elektroniczną na adres: sekretariat_wkd@um.zabrze.pl, lub składając pismo bezpośrednio w Urzędzie Miasta przy ul. Wolności 286, w sekretariacie Wydziału Kultury i Dziedzictwa, w pokoju 300, III piętro w terminie do dnia 11.09.2019 r.

23.08.2019 r.

Wpłynęła oferta Stowarzyszenia „Przedsiębiorcy w wyboru” na realizację zadania w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Ofertę podaje się do publicznej wiadomości na 7 dni tj. od dnia 23.08.2019 r. do dnia 30.08.2019 r. Zgodnie z ust. 4 art. 19a ww. ustawy uwagi dotyczące oferty można zgłaszać drogą elektroniczną na adres: sekretariat_zcrp@um.zabrze.pl lub składając pismo bezpośrednio w Urzędzie Miejskim w Zabrzu przy ul. Powstańców Śl. 3, w sekretariacie Wydziału Zabrzańskie Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości, w terminie do dnia 30.08.2019 r.

12.06.2019 r.

Wpłynęła oferta stowarzyszenia "Brave Volley" na realizację zadania w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Ofertę podaje się do publicznej wiadomości na 7 dni, tj. od dnia 12.07.2019 r. do dnia 19.07.2019 r. Zgodnie z ust. 4 art. 19a ww. ustawy uwagi dotyczące oferty można zgłaszać drogą elektroniczną na adres: sekretariat_wpts@um.zabrze.pl lub składając pismo bezpośrednio w Urzędzie Miejskim przy ul. Religi 1, w sekretariacie Wydziału Promocji, Turystyki i Sportu w pokoju 71, w terminie do 19.07.2019 r.

05.06.2019 r.

Wpłynęła oferta Klubu Sportowego "EDGE" Skating Academy Sosnowiec na realizację zadania w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Ofertę podaje się do publicznej wiadomości na 7 dni, tj. od dnia 06.06.2019 r. do dnia 13.06.2019 r. Zgodnie z ust. 4 art. 19a ww. ustawy uwagi dotyczące oferty można zgłaszać drogą elektroniczną na adres: sekretariat_wpts@um.zabrze.pl lub składając pismo bezpośrednio w Urzędzie Miejskim przy ul. Religi 1, w sekretariacie Wydziału Promocji, Turystyki i Sportu w pokoju 71, w terminie do 13.06.2019 r.

24.04.2019 r.

Wpłynęła oferta parafii pw. św. Jana Chrzciciela na realizacje zadania w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Ofertę podaje się do publicznej wiadomości na 7 dni tj. od dnia 24.04.2019 r. do dnia 01.05.2019 r.
Zgodnie z ust. 4 art. 19a ww. ustawy uwagi dotyczące oferty można zgłaszać drogą elektroniczną na adres: sekretariat_wkd@um.zabrze.pl, lub składając pismo bezpośrednio w Urzędzie Miasta przy ul. Wolności 286, w sekretariacie Wydziału Kultury i Dziedzictwa, w pokoju 300, III piętro w terminie do dnia 01.05.2019 r.

15.04.2019 r.

Wpłynęła oferta Klubu Sportowego Mostostal Zabrze holding S.A. na realizację zadania w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Ofertę podaje się do publicznej wiadomości na 7 dni, tj. od dnia 16.04.2019 r. do dnia 23.04.2019 r. Zgodnie z ust. 4 art. 19a ww. ustawy uwagi dotyczące oferty można zgłaszać drogą elektroniczną na adres: sekretariat_wpts@um.zabrze.pl lub składając pismo bezpośrednio w Urzędzie Miejskim przy ul. Religi 1, w sekretariacie Wydziału Promocji, Turystyki i Sportu w pokoju 71, w terminie do 23.04.2019 r.

5.04.2019 r.

Wpłynęła oferta Parafii pw. Świętych Męczenników Jana i Pawła w Zabrzu-Makoszowach na realizacje zadania w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Ofertę podaje się do publicznej wiadomości na 7 dni tj. od dnia 05.04.2019 r. do dnia 12.04.2019 r.
Zgodnie z ust. 4 art. 19a ww. ustawy uwagi dotyczące oferty można zgłaszać drogą elektroniczną na adres: sekretariat_wkd@um.zabrze.pl, lub składając pismo bezpośrednio w Urzędzie Miasta przy ul. Wolności 286, w sekretariacie Wydziału Kultury i Dziedzictwa, w pokoju 300, III piętro w terminie do dnia 12.04.2019 r.
 

5.04.2019 r.

Wpłynęła oferta Stowarzyszenia Nasze Miasto Tańczy na realizacje zadania w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Ofertę podaje się do publicznej wiadomości na 7 dni tj. od 05.04.2019 r. do 12.04.2019 r.
Zgodnie z ust. 4 art. 19a ww. ustawy uwagi dotyczące oferty można zgłaszać drogą elektroniczną na adres: sekretariat_wkd@um.zabrze.pl, lub składając pismo bezpośrednio w Urzędzie Miejskim przy ul. Wolności 286, w sekretariacie Wydziału Kultury i Dziedzictwa, w pokoju 300, III piętro w terminie do 12.04.2019 r.
 

25.03.2019 r.

Wpłynęła oferta Uczniowskiego Klubu Sportowego "Szach Mat Zabrze" na realizację zadania w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Ofertę podaje się do publicznej wiadomości na 7 dni, tj. od dnia 26.03.2019 r. do dnia 01.04.2019 r. Zgodnie z ust. 4 art. 19a ww. ustawy uwagi dotyczące oferty można zgłaszać drogą elektroniczną na adres: sekretariat_wpts@um.zabrze.pl lub składając pismo bezpośrednio w Urzędzie Miejskim przy ul. Religi 1, w sekretariacie Wydziału Promocji, Turystyki i Sportu w pokoju 71, w terminie do 01.04.2019 r.

4.03.2019 r.

Wpłynęła oferta Klubu Sportowego "EDGE" Skating Academy Sosnowiec na realizację zadania w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Ofertę podaje się do publicznej wiadomości na 7 dni, tj. od dnia 05.03.2019 r. do dnia 12.03.2019 r. Zgodnie z ust. 4 art. 19a ww. ustawy uwagi dotyczące oferty można zgłaszać drogą elektroniczną na adres: sekretariat_wpts@um.zabrze.pl lub składając pismo bezpośrednio w Urzędzie Miejskim przy ul. Religi 1, w sekretariacie Wydziału Promocji, Turystyki i Sportu w pokoju 71, w terminie do 12.03.2019 r.

1.03.2019 r.

Wpłynęła oferta Uczniowskiego Klubu Sportowego Taekwon-do Zabrze na realizację zadania w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Ofertę podaje się do publicznej wiadomości na 7 dni, tj. od dnia 04.03.2019 r. do dnia 11.03.2019 r. Zgodnie z ust. 4 art. 19a ww. ustawy uwagi dotyczące oferty można zgłaszać drogą elektroniczną na adres: sekretariat_wpts@um.zabrze.pl lub składając pismo bezpośrednio w Urzędzie Miejskim przy ul. Religi 1, w sekretariacie Wydziału Promocji, Turystyki i Sportu w pokoju 71, w terminie do 11.03.2019 r.

26.02.2019 r.

Wpłynęła oferta Fundacji Górnika Zabrze na realizację zadania w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Ofertę podaje się do publicznej wiadomości na 7 dni, tj. od dnia 27.02.2019 r. do dnia 06.03.2019 r. Zgodnie z ust. 4 art. 19a ww. ustawy uwagi dotyczące oferty można zgłaszać drogą elektroniczną na adres: sekretariat_wpts@um.zabrze.pl lub składając pismo bezpośrednio w Urzędzie Miejskim przy ul. Religi 1, w sekretariacie Wydziału Promocji, Turystyki i Sportu w pokoju 71, w terminie do 06.03.2019 r.

18.02.2019 r.

Wpłynęła oferta Uczniowskiego Klubu Sportowego „Akademia Futbolu Zabrze” na realizację zadania w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Ofertę podaje się do publicznej wiadomości na 7 dni, tj. od dnia 18.02.2019 r. do dnia 25.02.2019 r. Zgodnie z ust. 4 art. 19a ww. ustawy uwagi dotyczące oferty można zgłaszać drogą elektroniczną na adres: sekretariat_wpts@um.zabrze.pl lub składając pismo bezpośrednio w Urzędzie Miejskim przy ul. Religi 1, w sekretariacie Wydziału Promocji, Turystyki i Sportu w pokoju 71, w terminie do 25.02.2019 r.

08.02.2019 r.

Opublikowano Zarządzenie nr 81/WKD/2019 Prezydenta Miasta Zabrze z dnia 07.02.2019 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Miasta Zabrze w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego w 2019 r. Więcej informacji znajdą Państwo w załączniku do pobrania.

18.01.2019 r.

Opublikowano Zarządzenie nr 39/WPTS/2019 Prezydenta Miasta Zabrze w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Miasta Zabrze w dziedzinie krajoznawstwa, w tym upowszechniania turystyki w 2019 roku. Więcej informacji, znajdą Państwo w załączniku do pobrania.

21.12.2018 r.

Opublikowano Zarządzenie nr 991/ZPS/2018 Prezydenta Miasta Zabrze w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego na rzecz mieszkańców Miasta Zabrza z zakresu zdrowia publicznego w 2019 roku w ramach II celu operacyjnego „Profilaktyka i rozwiązywanie problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych, uzależnieniami behawioralnymi i innymi zachowaniami ryzykownymi. Więcej informacji, znajdą Państwo w załączniku do pobrania.

18.12.2018 r.

Opublikowano Zarządzenie nr 1003/WPTS/2018 Prezydenta Miasta Zabrze w sprawie otwartego konkursu ofert na zadanie publiczne Miasta Zabrze w dziedzinie krajoznawstwa, w tym upowszechniania turystyki w 2019 roku. Więcej informacji, znajdą Państwo w załączniku do pobrania.

08.11.2018 r.

„Wpłynęła oferta Forum Organizacji Pozarządowych Działających Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych, Chorych i Ich Rodzin pod nazwą RAZEM na realizacje zadania w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Ofertę podaje się do publicznej wiadomości na 7 dni tj. od dnia 08.11.2018 r. do dnia 15.11.2018 r.
Zgodnie z ust. 4 art. 19a ww. ustawy uwagi dotyczące oferty można zgłaszać drogą elektroniczną na adres: sekretariat_zcrp@um.zabrze.pl, lub składając pismo bezpośrednio w Urzędzie Miasta przy ul. Powstańców Śląskich 5-7, w sekretariacie ZCRP, w terminie do dnia 15.11.2018 r.”

02.10.2018 r.

Wpłynęła oferta Klubu Jeździeckiego Maciejówka MOSiR Zabrze na realizacje zadania w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Ofertę podaje się do publicznej wiadomości od dnia dzisiejszego do dnia 10.10.2018 r. Zgodnie z ust. 4 art. 19a ww. ustawy uwagi dotyczące oferty można zgłaszać drogą elektroniczną na adres: sekretariat_wpts@um.zabrze.pl lub składając pismo bezpośrednio w Urzędzie Miasta przy ul. Religi 1, w sekretariacie Wydziału Promocji, Turystyki i Sportu, w pokoju 71.

18.09.2018 r.

Wpłynęła oferta Stowarzyszenia Sport-Med z Zabrza: Upowszechnianie Tenisa wśród dzieci i młodzieży, na realizację zadania w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Ofertę podaje się do publicznej wiadomości na 7 dni, tj. od dnia 19.09.2018 r. do dnia 26.09.2018 r. Zgodnie z ust. 4 art. 19a ww. ustawy uwagi dotyczące oferty można zgłaszać drogą elektroniczną na adres: sekretariat_wpts@um.zabrze.pl lub składając pismo bezpośrednio w Urzędzie Miejskim przy ul. Religi 1, w sekretariacie Wydziału Promocji, Turystyki i Sportu w pokoju 71, w terminie do 26.09.2018 r.

05.09.2018 r.

Wpłynęła oferta Uczniowskiego Klubu Sportowego „MAT” Zabrze - Grzybowice: Szachy w Zabrzu, na realizację zadania w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Ofertę podaje się do publicznej wiadomości na 7 dni, tj. od dnia 05.09.2018 r. do dnia 12.09.2018 r.
Zgodnie z ust. 4 art. 19a ww. ustawy uwagi dotyczące oferty można zgłaszać drogą elektroniczną na adres: sekretariat_wpts@um.zabrze.pl lub składając pismo bezpośrednio w Urzędzie Miejskim przy ul. Religi 1, w sekretariacie Wydziału Promocji, Turystyki i Sportu w pokoju 71, w terminie do 12.09.2018 r.
 

03.09.2018 r.

Wpłynęła oferta Stowarzyszenia „Przedsiębiorcy z wyboru” na realizację zadania w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Ofertę podaje się do publicznej wiadomości na 7 dni tj. od dnia 03.09.2018 r do dnia 10.09.2018r.
Zgodnie z ust. 4 art. 19a ww. ustawy uwagi dotyczące oferty można zgłaszać drogą elektroniczną na adres: sekretariat_zcrp@um.zabrze.pl, lub składając pismo bezpośrednio w Urzędzie Miasta przy ul. Powstańców Śląskich 5-7, w sekretariacie ZCRP, w terminie do dnia 10.09.2018 r.
 

23.08.2018 r.

Wpłynęła oferta Fundacji Górnika Zabrze na realizacje zadania w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Ofertę podaje się do publicznej wiadomości na 7 dni tj. od dnia 24.08.2018 r. do dnia 31.08.2018 r.
Zgodnie z ust. 4 art. 19a ww. ustawy uwagi dotyczące oferty można zgłaszać drogą elektroniczną na adres: sekretariat_wpts@um.zabrze.pl lub składając pismo bezpośrednio w Urzędzie Miasta przy ul. Religi 1, w sekretariacie Wydziału Promocji, Turystyki i Sportu w pokoju 71, w terminie do 31.08.2018 r.

23.08.2018 r. 

Wpłynęła oferta Ochotniczej Straży Pożarnej w Grzybowicach na realizacje zadania w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Ofertę podaje się do publicznej wiadomości na 7 dni tj. od dnia 23.08.2018 r. do dnia 30.08.2018 r.
Zgodnie z ust. 4 art. 19a ww. ustawy uwagi dotyczące oferty można zgłaszać drogą elektroniczną na adres: sekretariat_wkd@um.zabrze.pl, lub składając pismo bezpośrednio w Urzędzie Miasta przy ul. Wolności 286, w sekretariacie Wydziału Kultury i Dziedzictwa, w pokoju 300, III piętro w terminie do dnia 30.08.2018 r.”

21.08.2018 r.

Wpłynęła oferta Parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa na realizacje zadania w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Ofertę podaje się do publicznej wiadomości na 7 dni tj. od dnia 21.08.2018 r. do dnia 28.08.2018 r.
Zgodnie z ust. 4 art. 19a ww. ustawy uwagi dotyczące oferty można zgłaszać drogą elektroniczną na adres: sekretariat_wkd@um.zabrze.pl, lub składając pismo bezpośrednio w Urzędzie Miasta przy ul. Wolności 286, w sekretariacie Wydziału Kultury i Dziedzictwa, w pokoju 300, III piętro w terminie do dnia 28.08.2018 r.

13.07.2018 r.

Wpłynęła oferta Stowarzyszenia Przyjaciół Teatru Nowego w Zabrzu „Z kulturą” na realizacje zadania w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Ofertę podaje się do publicznej wiadomości na 7 dni tj. od dnia 13.07.2018 r. do dnia 20.07.2018 r.
Zgodnie z ust. 4 art. 19a ww. ustawy uwagi dotyczące oferty można zgłaszać drogą elektroniczną na adres: sekretariat_wkd@um.zabrze.pl, lub składając pismo bezpośrednio w Urzędzie Miasta przy ul. Wolności 286, w sekretariacie Wydziału Kultury i Dziedzictwa, w pokoju 300, III piętro w terminie do dnia 20.07.2018 r.

04.07.2018 r.

Wpłynęła oferta Towarzystwa Miłośników Rokitnicy na realizacje zadania w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Ofertę podaje się do publicznej wiadomości na 7 dni tj. od dnia 04.07.2018 r. do dnia 11.07.2018 r.
Zgodnie z ust. 4 art. 19a ww. ustawy uwagi dotyczące oferty można zgłaszać drogą elektroniczną na adres: sekretariat_wkd@um.zabrze.pl, lub składając pismo bezpośrednio w Urzędzie Miasta przy ul. Wolności 286, w sekretariacie Wydziału Kultury i Dziedzictwa, w pokoju 300, III piętro w terminie do dnia 11.07.2018 r.

06.06.2018 r.

Wpłynęła oferta Polskiego Związku Niewidomych na realizacje zadania w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Ofertę podaje się do publicznej wiadomości na 7 dni tj. od dnia 06.06.2018 r. do dnia 13.06.2018 r.
Zgodnie z ust. 4 art. 19a ww. ustawy uwagi dotyczące oferty można zgłaszać drogą elektroniczną na adres: sekretariat_wkd@um.zabrze.pl, lub składając pismo bezpośrednio w Urzędzie Miasta przy ul. Wolności 286, w sekretariacie Wydziału Kultury i Dziedzictwa, w pokoju 300, III piętro w terminie do dnia 13.06.2018 r.

30.05.2018 r.

 Wpłynęła oferta parafii św. Jadwigi w Zabrzu: Parafiada 2018 – Zabrze Zaborze, na realizację zadania w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Ofertę podaje się do publicznej wiadomości na 7 dni, tj. od dnia 31.05.2018 r. do dnia 06.06.2018 r.
Zgodnie z ust. 4 art. 19a ww. ustawy uwagi dotyczące oferty można zgłaszać drogą elektroniczną na adres: sekretariat_wpts@um.zabrze.pl lub składając pismo bezpośrednio w Urzędzie Miasta przy ul. Religi 1, w sekretariacie Wydziału Promocji, Turystyki i Sportu w pokoju 71, w terminie do 06.06.2018 r.

11.05.2018 r.

Wpłynęła oferta Klubu sportowego Mostostal Zabrze Holding S.A.: Międzynarodowy turniej tenisowy TE kadetów do lat 16, na realizację zadania w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Ofertę podaje się do publicznej wiadomości na 7 dni, tj. od dnia 11.05.2018 r. do dnia 18.05.2018 r.
Zgodnie z ust. 4 art. 19a ww. ustawy uwagi dotyczące oferty można zgłaszać drogą elektroniczną na adres: sekretariat_wpts@um.zabrze.pl lub składając pismo bezpośrednio w Urzędzie Miasta przy ul. Religi 1, w sekretariacie Wydziału Promocji, Turystyki i Sportu w pokoju 71, w terminie do 09.05.2018 r.

11.05.2018 r.

Wpłynęła oferta Klubu Jeździeckiego Maciejówka MOSiR Zabrze na realizacje zadania w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Ofertę podaje się do publicznej wiadomości na 7 dni roboczych tj. od dnia 11.05.2018 r. do dnia 18.05.2018 r.
Zgodnie z ust. 4 art. 19a ww. ustawy uwagi dotyczące oferty można zgłaszać drogą elektroniczną na adres: sekretariat_wkd@um.zabrze.pl, lub składając pismo bezpośrednio w Urzędzie Miasta przy ul. Wolności 286, w sekretariacie Wydziału Kultury i Dziedzictwa, w pokoju 300, III piętro w terminie do dnia 18.05.2018 r.

09.05.2018 r.

Przypominamy, że 20 maja 2016 r. weszła w życie nowa ustawa Prawo o stowarzyszeniach ( Dz. U. z 2015 r., poz. 1393 tekst jednolity ), która zmieniła zasady działania m.in. stowarzyszeń zwykłych. W związku z tym, na podstawie art. 10 ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy - Prawo o stowarzyszeniach oraz niektórych innych ustaw ( Dz. U. z dnia 19 listopada 2015 r. ) wszystkie stowarzyszenia zwykłe wpisane do ewidencji przed 20 maja 2016 r. powinny dokonać zmian określonych w w/w ustawie w terminie 24 miesięcy od dnia wejścia jej w życie, tj. do 20 maja 2018 r. i zgłosić ten fakt organowi pełniącemu nadzór nad stowarzyszeniami czyli Prezydentowi Miasta Zabrze. Brak zgłoszenia w w.wym. terminie z mocy prawa skutkuje wykreśleniem z ewidencji stowarzyszenia zwykłego. Do dnia dokonania nowego wpisu do ewidencji stowarzyszenia zwykłe działają na podstawie przepisów dotychczasowych.

Aby wpisać stowarzyszenie zwykłe do nowej ewidencji należy złożyć w tut. Urzędzie wniosek o wpis do ewidencji stowarzyszeń zwykłych wraz z następującymi dokumentami:
• Regulamin działalności,
• Lista założycieli stowarzyszenia zwykłego zawierającą ich imiona, nazwiska, datę i miejsce urodzenia, miejsce zamieszkania, własnoręczne podpisy założycieli,
• Imię, nazwisko, adres zamieszkania oraz numer PESEL przedstawiciela reprezentującego stowarzyszenie zwykłe, albo członków zarządu,
• Imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz numer PESEL członków organu kontroli wewnętrznej o ile regulamin przewiduje powstanie takiego organu,
• Adres siedziby stowarzyszenia zwykłego.

Wniosek o wpis do ewidencji stowarzyszeń zwykłych wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Zabrzu przy ul. Wolności 286, Sekretariat Wydziału Spraw Obywatelskich I piętro, pok. 106. Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać osobiście bądź telefonicznie pod nr tel. 032 37 33 450.

02.05.2018 r.

Wpłynęła oferta Fundacji Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu: Upowszechnianie turystyki wśród mieszkańców „WHEELER – EM do Wisły” pomiędzy 15-17 czerwca 2018r., na realizację zadania w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Ofertę podaje się do publicznej wiadomości na 7 dni, tj. od dnia 02.05.2018 r. do dnia 09.05.2018 r.
Zgodnie z ust. 4 art. 19a ww. ustawy uwagi dotyczące oferty można zgłaszać drogą elektroniczną na adres: sekretariat_wpts@um.zabrze.pl lub składając pismo bezpośrednio w Urzędzie Miasta przy ul. Religi 1, w sekretariacie Wydziału Promocji, Turystyki i Sportu w pokoju 71, w terminie do 09.05.2018 r.

02.05.2018 r.

Wpłynęła oferta Miejskiego Klubu Szachowego w Rybniku: Udział Jakuba Seemann w Mistrzostwach Europy w szachach klasycznych w kategorii do lat 10w Rydze (Łotwa) pomiędzy 19-30 sierpnia 2018 r., na realizację zadania w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Ofertę podaje się do publicznej wiadomości na 7 dni, tj. od dnia 02.05.2018 r. do dnia 09.05.2018 r.
Zgodnie z ust. 4 art. 19a ww. ustawy uwagi dotyczące oferty można zgłaszać drogą elektroniczną na adres: sekretariat_wpts@um.zabrze.pl lub składając pismo bezpośrednio w Urzędzie Miasta przy ul. Religi 1, w sekretariacie Wydziału Promocji, Turystyki i Sportu w pokoju 71, w terminie do 09.05.2018 r.

02.05.2018 r.

Wpłynęła oferta Stowarzyszenia Sport-Med z Zabrza: Upowszechnianie Tenisa wśród dzieci i młodzieży, na realizację zadania w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Ofertę podaje się do publicznej wiadomości na 7 dni, tj. od dnia 02.05.2018 r. do dnia 09.05.2018 r.
Zgodnie z ust. 4 art. 19a ww. ustawy uwagi dotyczące oferty można zgłaszać drogą elektroniczną na adres: sekretariat_wpts@um.zabrze.pl lub składając pismo bezpośrednio w Urzędzie Miasta przy ul. Religi 1, w sekretariacie Wydziału Promocji, Turystyki i Sportu w pokoju 71, w terminie do 09.05.2018 r.

23.04.2018 r.

Wpłynęła oferta Polskiego Związku Filatelistów, Oddział Zabrze na realizacje zadania w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Ofertę podaje się do publicznej wiadomości na 7 dni roboczych tj. od dnia 23.04.2018 r. do dnia 30.04.2018 r.
Zgodnie z ust. 4 art. 19a ww. ustawy uwagi dotyczące oferty można zgłaszać drogą elektroniczną na adres: sekretariat_wkd@um.zabrze.pl, lub składając pismo bezpośrednio w Urzędzie Miasta przy ul. Wolności 286, w sekretariacie Wydziału Kultury i Dziedzictwa, w pokoju 300, III piętro w terminie do 30.04.2018 r.

02.02.2018 r.

Wpłynęła oferta Śląskiego Stowarzyszenia Graczy Ultimate: Organizacja Finałów Halowych Mistrzostw Polski Ultimate 2018, na realizację zadania w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Ofertę podaje się do publicznej wiadomości na 7 dni, tj. od dnia 02.02.2018 r. do dnia 09.02.2018 r.
Zgodnie z ust. 4 art. 19a ww. ustawy uwagi dotyczące oferty można zgłaszać drogą elektroniczną na adres: sekretariat_wpts@um.zabrze.pl lub składając pismo bezpośrednio w Urzędzie Miasta przy ul. Religi 1, w sekretariacie Wydziału Promocji, Turystyki i Sportu w pokoju 71, w terminie do 09.02.2018 r.

18.10.2017 r.

Wpłynęła oferta UKS MAT Zabrze-Grzybowice: I-sza Olimpiada Szachowa Młodzieży Szkolnej, na realizację zadania w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Ofertę podaje się do publicznej wiadomości na 7 dni roboczych tj. od dnia 18.10.2017 r. do dnia 25.10.2017 r.
Zgodnie z ust. 4 art. 19a ww. ustawy uwagi dotyczące oferty można zgłaszać drogą elektroniczną na adres: sekretariat_wpts@um.zabrze.pl lub składając pismo bezpośrednio w Urzędzie Miasta przy ul. Religi 1, w sekretariacie Wydziału Promocji, Turystyki i Sportu w pokoju 71, w terminie do 25.10.2017 r.

15.09.2017 r.

Wpłynęła oferta Towarzystwa Kultury Teatralnej w Katowicach na realizacje zadania w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Ofertę podaje się do publicznej wiadomości na 7 dni roboczych tj. od dnia 15.09.2017 r. do dnia 22.09.2017 r.
Zgodnie z ust. 4 art. 19a ww. ustawy uwagi dotyczące oferty można zgłaszać drogą elektroniczną na adres: sekretariat_wkd@um.zabrze.pl, lub składając pismo bezpośrednio w Urzędzie Miasta przy ul. Wolności 286, w sekretariacie Wydziału Kultury i Dziedzictwa, w pokoju 300, III piętro w terminie do 22.09.2017 r.
 

15.09.2017 r.

Wpłynęła oferta Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Zabrzu na realizacje zadania w trybie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Ofertę podaje się do publicznej wiadomości na 7 dni roboczych tj. od dnia 15.09.2017 r. do dnia 22.09.2017 r.
Zgodnie z ust. 4 art. 19a ww. ustawy uwagi dotyczące oferty można zgłaszać drogą elektroniczną na adres: sekretariat_wkd@um.zabrze.pl lub składając pismo bezpośrednio w Urzędzie Miasta przy ul. Wolności 286, w sekretariacie Wydziału Kultury i Dziedzictwa, w pokoju 300, III piętro w terminie do 22.09.2017 r.

05.09.2017 r.

Wpłynęła oferta Międzyszkolnego Klubu Sportowego Zabrze z siedzibą w Zabrzu przy ul. J. Piłsudskiego 58 złożona w trybie art. 19a ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego: Udział w Międzynarodowym Turnieju Koszykówki w Równym Drużba 2017 (Ukraina). Każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty, może zgłosić uwagi dotyczące oferty - pisemnie w Wydziale Promocji, Turystyki i Sporu Urzędu Miejskiego w Zabrzu przy ul. Prof. Z. Religi 1 lub drogą elektroniczną sekretariat_wpts@um.zabrze.pl

17.08.2017 r.

Wpłynęła oferta Młodzieżowego Klubu Sportowego Zabrze – Kończyce z siedzibą w Zabrzu przy ul. Karłowicza 10 złożona w trybie art. 19a ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego: Udział w Turnieju Piłkarskim Mundialito 2017. Każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty, może zgłosić uwagi dotyczące oferty - pisemnie w Wydziale Promocji, Turystyki i Sporu Urzędu Miejskiego w Zabrzu przy ul. Prof. Z. Religi 1 lub drogą elektroniczną sekretariat_wpts@um.zabrze.pl

7.08.2017 r.

Wpłynęła oferta Młodzieżowego Klubu Sportowego Zabrze – Kończyce z siedzibą w Zabrzu przy ul. Karłowicza 10 złożona w trybie art. 19a ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego: Udział w Turnieju Piłkarskim Mundialito 2017. Każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty, może zgłosić uwagi dotyczące oferty - pisemnie w Wydziale Promocji, Turystyki i Sporu Urzędu Miejskiego w Zabrzu przy ul. Prof. Z. Religi 1 lub drogą elektroniczną sekretariat_wpts@um.zabrze.pl.

7.08.2017 r.

Wpłynęła oferta Klubu Sportowego „Piast” Pawłów w Zabrzu z siedzibą w Zabrzu przy ul. Jana Łaskiego 26 złożona w trybie art. 19a ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego: Udział w Turnieju Piłkarskim Mundialito 2017. Każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty, może zgłosić uwagi dotyczące oferty - pisemnie w Wydziale Promocji, Turystyki i Sporu Urzędu Miejskiego w Zabrzu przy ul. Prof. Z. Religi 1 lub drogą elektroniczną sekretariat_wpts@um.zabrze.pl.

7.06.2017 r.

Wpłynęła oferta Zabrzańskiego Stowarzyszenia Cheerleaders "Energy" z siedzibą w Zabrzu przy ul. 3-go Maja 92/1, złożona w trybie art. 19a ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego: Wyjazd zawodników Zabrzańskiego Stowarzyszenia Cheerleaders "Energy" na Mistrzostwa Europy w Pradze. Każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty może zgłosić uwagi dotyczące oferty - pisemnie w Wydziale Promocji, Turystyki i Sporu Urzędu Miejskiego w Zabrzu przy ul. Prof. Z. Religi 1 lub drogą elektroniczną sekretariat_wpts@um.zabrze.pl.

1.06.2017 r.

Wpłynęła oferta Szkolnego Klubu Sportowego „Gwarek” Zabrze z siedzibą w Zabrzu przy ul. 1-go Maja 12, złożona w trybie art. 19a ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego: Organizowanie zawodów oraz imprez sportowych i rekreacyjnych. Każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty może zgłosić uwagi dotyczące oferty - pisemnie w Wydziale Promocji, Turystyki i Sporu Urzędu Miejskiego w Zabrzu przy ul. Prof. Z. Religi 1 lub drogą elektroniczną sekretariat_wpts@um.zabrze.pl.

26.05.2017 r.

Wpłynęła oferta SIKRET GLIWICE z siedzibą w Gliwicach przy ul. Jagiellońskiej 21 złożona w trybie art. 19a ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego: Udział w 21. Mistrzostwach Świata dla Osób po Transplantacji Malaga 2017. Każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty może zgłosić uwagi dotyczące oferty - pisemnie w Wydziale Promocji, Turystyki i Sporu Urzędu Miejskiego w Zabrzu przy ul. Prof. Z. Religi 1 lub drogą elektroniczną sekretariat_wpts@um.zabrze.pl.

24.05.2017 r.

Wpłynęła oferta Związku Harcerstwa Polskiego, Chorągiew Śląska, Hufiec Zabrze z siedzibą w Zabrzu, ul. Wolności 350A, na realizacje zadania w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Ofertę podaje się do publicznej wiadomości na 7 dni roboczych tj. od dnia 24.05.2017 r. do dnia 31.05.2017 r.

Zgodnie z ust. 4 art. 19a ww. ustawy uwagi dotyczące oferty można zgłaszać drogą elektroniczną na adres: sekretariat_wkd@um.zabrze.pl, lub składając pismo bezpośrednio w Urzędzie Miasta przy ul. Wolności 286, w sekretariacie Wydziału Kultury i Dziedzictwa, w pokoju 300, III piętro w terminie do 31.05.2017 r.

11.05.2017 r.

Dot. uproszczonej oferty na realizację zadania publicznego, która wpłynęła 05.05.2017 r. Ofertę podaje się do publicznej wiadomości na 7 dni tj. od dnia 11.05.2017 r. do dnia 18.05.2017 r. włącznie. Zgodnie z ust. 4 art. 19a ww. ustawy uwagi dotyczące oferty można zgłaszać drogą elektroniczną na adres: sekretariat_zps@um.zabrze.pl, lub składając pismo bezpośrednio w Urzędzie Miasta przy ul. Wolności 286, w sekretariacie Wydziału Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej, w pokoju 201, II piętro w terminie do 18.05.2017 r.

20.03.2017 r.

Wpłynęła oferta Fundacji Wspierania Szkoły „Nasza Trójka” z siedzibą w Zabrzu, ul. Sienkiewicza 33, na realizację zadania w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Ofertę podaje się do publicznej wiadomości na 7 dni roboczych tj. od dnia 20.03.2017 r. do dnia 27.03.2017 r.
Zgodnie z ust. 4 art. 19a ww. ustawy uwagi dotyczące oferty można zgłaszać drogą elektroniczną na adres: sekretariat_wkd@um.zabrze.pl, lub składając pismo bezpośrednio w Urzędzie Miasta przy ul. Wolności 286, w sekretariacie Wydziału Kultury i Dziedzictwa, w pokoju 300, III piętro w terminie do 27.03.2017 r.
 

06.03.2017 r.

Wpłynęła oferta Stowarzyszenia Kopalnia Kreatywności z siedzibą w Zabrzu, ul. Hagera 41, na realizację zadania w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Ofertę podaje się do publicznej wiadomości na 7 dni roboczych tj. od dnia 06.03.2017r. do dnia 14.03.2017 r. Zgodnie z ust. 4 art. 19a ww. ustawy uwagi dotyczące oferty można zgłaszać drogą elektroniczną na adres: sekretariat_wks@um.zabrze.pl, lub składając pismo bezpośrednio w Urzędzie Miasta przy ul. Prof. Zbigniewa Religi 1, w sekretariacie Wydziału Kontaktów Społecznych, w pokoju 58, w terminie do 12.03.2017 r.
 

22.02.2017 r.

Wpłynęła oferta Stowarzyszenia Chorych na SM „SEZAM” z siedzibą w Gliwicach, ul. Parkowa 5, na realizację zadania w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Ofertę podaje się do publicznej wiadomości na 7 dni roboczych tj. od dnia 22.02.2017 r. do dnia 01.03.2017 r.
Zgodnie z ust. 4 art. 19a ww. ustawy uwagi dotyczące oferty można zgłaszać drogą elektroniczną na adres: sekretariat_zps@um.zabrze.pl, lub składając pismo bezpośrednio w Urzędzie Miasta przy ul. Wolności 286, w sekretariacie Wydziału Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej, w pokoju 201, II piętro w terminie do 04.03.2017 r.
 

28.12.2016 r.

Wpłynęła oferta Stowarzyszenia Wielka Flota Zjednoczonych Sił z siedzibą w Zabrzu, ul. Dworcowa 9/16, na realizację zadania w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Ofertę podaje się do publicznej wiadomości na 7 dni roboczych tj. od dnia 29.12.2016 r. do dnia 04.01.2017 r.
Zgodnie z ust. 4 art. 19a ww. ustawy uwagi dotyczące oferty można zgłaszać drogą elektroniczną na adres: sekretariat_zps@um.zabrze.pl, lub składając pismo bezpośrednio w Urzędzie Miasta przy ul. Wolności 286, w sekretariacie Wydziału Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej, w pokoju 201, II piętro w terminie do 04.01.2017 r.
 

28.12.2016 r.

Wpłynęła oferta Stowarzyszenia Dzieci i Młodzieży „Wielka Flota Zjednoczonych Sił” z siedzibą w Zabrzu, ul. Dworcowa 9/16, na realizację zadania w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Ofertę podaje się do publicznej wiadomości na 7 dni tj. od dnia 30.12.2016 r. do dnia 09.01.2017 r.
Zgodnie z ust. 4 art. 19a ww. ustawy uwagi dotyczące oferty można zgłaszać drogą elektroniczną na adres: sekretariat_wkd@um.zabrze.pl, lub składając pismo bezpośrednio w Urzędzie Miasta przy ul. Wolności 286, w sekretariacie Wydziału Kultury i Dziedzictwa, w pokoju 300, III piętro w terminie do 09.01.2017 r. 

28.12.2016 r.

Wpłynęła oferta Stowarzyszenia Kartel Kulturalny z siedzibą w Zabrzu, ul. Wajzera 41/11, na realizację zadania w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Ofertę podaje się do publicznej wiadomości na 7 dni tj. od dnia 30.12.2016 r. do dnia 09.01.2017 r.
Zgodnie z ust. 4 art. 19a ww. ustawy uwagi dotyczące oferty można zgłaszać drogą elektroniczną na adres: sekretariat_wkd@um.zabrze.pl, lub składając pismo bezpośrednio w Urzędzie Miasta przy ul. Wolności 286, w sekretariacie Wydziału Kultury i Dziedzictwa, w pokoju 300, III piętro w terminie do 09.01.2017 r.

30.08.2016 r.

Wpłynęła oferta Towarzystwa Miłośników Rokitnicy z siedzibą w Zabrzu, ul. Nowowiejskiego 41A, na realizację zadania w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Ofertę podaje się do publicznej wiadomości na 7 dni roboczych tj. od dnia 30.08.2016 r. do dnia 06.09.2016 r.
Zgodnie z ust. 4 art. 19a ww. ustawy uwagi dotyczące oferty można zgłaszać drogą elektroniczną na adres: sekretariat_wkd@um.zabrze.pl, lub składając pismo bezpośrednio w Urzędzie Miasta przy ul. Wolności 286, w sekretariacie Wydziału Kultury i Dziedzictwa, w pokoju 300, III piętro w terminie do 06.09.2016 r.
 

12.07.2016 r.

Wpłynęła oferta Stowarzyszenia Otwarte Miasto z siedzibą w Zabrzu, ul. Dworcowa 5, na realizację zadania w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Ofertę podaje się do publicznej wiadomości na 7 dni roboczych tj. od dnia 12.07.2016 r. do dnia 19.07.2016 r.
Zgodnie z ust. 4 art. 19a ww. ustawy uwagi dotyczące oferty można zgłaszać drogą elektroniczną na adres: sekretariat_wkd@um.zabrze.pl, lub składając pismo bezpośrednio w Urzędzie Miasta przy ul. Wolności 286, w sekretariacie Wydziału Kultury i Dziedzictwa, w pokoju 300, III piętro w terminie do 19.07.2016 r.
 

17.11.2015 r.

Prezydent Miasta Zabrze zaprasza instytucje publiczne, związki i stowarzyszenia, fundacje oraz inne osoby prawne do wzięcia udziału w konkursie „Wolontariusz Roku 2015 ”. Konkurs ma na celu uhonorowanie dobroczynnej i społecznej działalności osób pracujących nieodpłatnie bez względu na wiek, wykształcenie i stan zdrowia na rzecz mieszkańców Zabrza.
Tytuł przyznawany jest w kategorii indywidualnej i zespołowej.
 

Zgłoszenie do tytułu stanowi kupon zgłoszeniowy, który prosimy składać osobiście w terminie do 20 listopada br. w Wydziale Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego w Zabrzu (ul. Wolności 286, 41-800 Zabrze, pokój 207, tel. 32 373 34 67) z dopiskiem „Wolontariusz Roku 2015” lub w sekretariacie Centrum Organizacji Pozarządowych (ul. Brodzińskiego 4, 41 – 800 Zabrze, tel.: 32 271 – 04- 74).

W załączeniu:
kupon zgłoszeniowy wraz z załącznikami nr 1 i nr 2.

6.11.2015 r.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Zabrzu zaprasza jednostki budżetowe i organizacje pozarządowe do współpracy przy realizacji prac społecznie użytecznych. W załączeniu szczegółowe informacje.

11.06.2015 r.

11.06.2015 r. wpłynęła oferta ZHP Hufiec Zabrze z siedzibą w Zabrzu ul. Wolności 350a na realizację zadania w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2014 poz. 1118 z późn. zm.). Ofertę podaje się do publicznej wiadomości na 7 dni roboczych tj. od dnia 18.06.2015 r. do dnia 26.06.2015 r.

Zgodnie z ust.4 art.19a uwagi dotyczące oferty można zgłaszać drogą elektroniczną na adres: sekretariat_zps@um.zabrze.pl, lub składając pismo bezpośrednio w Urzędzie Miasta przy ul. Wolności 286, w Wydziale Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej, w pokoju 201, II piętro w terminie do 26.06.2015 r.

18.02.2015 r. 

18.02.2015 r. wpłynęła oferta Stowarzyszenia Kontakt Rodziców, Opiekunów i Przyjaciół Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie Przy Zespole Szkół Specjalnych nr 41 w Zabrzu z siedzibą w Zabrzu, ul. Marii Konopnickiej 3, 41-800 Zabrze na realizację zadania w trybie art.19 a ustawy o pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. , poz.1118 z póź. zm.):
- "Niebieskie Zabrze- kampania społeczna edukacyjno- informacyjna ",
Oferta jest złożona w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. , poz.1118 z póź. zm.). Ofertę podaje się do publicznej wiadomości na 7 dni roboczych tj. od 25.02.2015 do 04.03.2015r.
Zgodnie z ust 4 art. 19a uwagi dot. oferty można zgłaszać drogą elektroniczną na adres: sekretariat_zps@um.zabrze.pl, lub składając pismo bezpośrednio w Urzędzie Miasta przy ul. Wolności 286, w Wydziale Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej, w pokoju 201, II piętro, w terminie do 04.03.2015 r.

11.07.2014 r.

11.07.2014 r. wpłynęła Parafii Rzymskokatolickiej w Zabrzu z siedzibą w Zabrzu, ul. 3 Maja 18, 41-800 Zabrze na realizację zadań w trybie art.19 a ustawy o pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010 r. , Nr 234, poz. 1536 z póź.zm.):
- "Kolonie charytatywne",
Oferta jest złożona w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2010 r., Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.).
Ofertę podaje się do publicznej wiadomości na 7 dni roboczych tj. od 17.07.2014 do 24.07.2014r.
Zgodnie z ust 4 art. 19a uwagi dot. oferty można zgłaszać drogą elektroniczną na adres: sekretariat_zps@um.zabrze.pl, lub składając pismo bezpośrednio w Urzędzie przy ul. Wolności 286, w Wydziale Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej, w pokoju 201, II piętro, w terminie do 25.07.2014 r.
 

18.06.2014 r.

18.06.2014 r. wpłynęła oferta Towarzystwa Artystycznego T. Art z siedzibą w Zabrzu, ul. Brodzińskiego 4, na realizację zadań w trybie art.19 a ustawy o pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010 r. , Nr 234, poz. 1536 z póź.zm.):
- "Lato z Teatrem”,
Oferta jest złożona w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2010 r., Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.).
Ofertę podaje się do publicznej wiadomości na 7 dni roboczych tj. od 25.06.2014 do 02.07.2014r.
Zgodnie z ust 4 art. 19a uwagi dot. oferty można zgłaszać drogą elektroniczną na adres: sekretariat_zps@um.zabrze.pl, lub składając pismo bezpośrednio w Urzędzie przy ul. Wolności 286, w Wydziale Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej, w pokoju 201, II piętro, w terminie do 03.07.2014 r.

Dokumenty do pobrania

Dokument Typ Rozmiar
Zarządzenie 630/ZPS/2020 .pdf 356 (kB)
Zarządzenie 612/ZPS/2020 .pdf 131 (kB)
Zarządzenie 611/ZPS/2020 .pdf 133 (kB)
Oferta 20.08.2020 .pdf 2 (MB)
Oferta 18.07.2020 .pdf 257 (kB)
Zarządzenie 495/ZPS/2020 .pdf 350 (kB)
Zarządzenie 494/ZPS/2020 .pdf 345 (kB)
Oferta 16.07.2020 .pdf 214 (kB)
Maly_Grant_2_Rzymskokatolicka_Parafia_Sw._Anny .pdf 285 (kB)
Maly_Grant_1_Rzymskokatolicka_Parafia_sw_Anny .pdf 284 (kB)
Oferta 18.05.2020 .pdf 343 (kB)
Oferta 28.04.2020 .pdf 1 (MB)
Oferta Fundacji Wspierania Szkoły ,,Nasza Trójka’’ .pdf 289 (kB)
Oferta Stowarzyszenia ‘’Nasza szkoła – nasz dom’ .pdf 367 (kB)
135/ZPS/2020 .pdf 162 (kB)
Oferta Oddziału Regionalnego Olimpiady Specjalne Polska .PDF 724 (kB)
98/WPTS/2020 .pdf 147 (kB)
105/WPTS/2020 .pdf 76 (kB)
85/WPTS/2020 .pdf 475 (kB)
84/WPTS/2020 .pdf 126 (kB)
(74/ZPS/2020) Wyniki otwartego konkursu z dnia 31.01.2020 .pdf 263 (kB)
( 73/WPTS/2020) Wyniki otwartego konkursu z dnia 31.01.2020 .pdf 142 (kB)
Oferta 03.12.2019 "Wielka Flota Zjednoczonych Sił" .pdf 1 (MB)
Zarzadzenie_konkurs_na_2020 .pdf 267 (kB)
Zarzadzenie_wyniki__2020_NPP .pdf 128 (kB)
Oferta Parafii Świętego Krzyża w Zabrzu .pdf 1 (MB)
Oferta 8.11.2019 Uczniowskiego Klubu Sportowego Taekwon-do Zabrze .pdf 617 (kB)
Wyniki otwartego konkursu projektów na zadania publiczne Miasta Zabrze .pdf 66 (kB)
Oferta 05.09.2019 Klub Sportowy SZACH MAT .pdf 1 (MB)
Oferta 05.09.2019 Parafia Świętego Krzyża w Zabrzu .pdf 833 (kB)
Oferta 04.09.2019 Towarzystwo Miłośników Rokitnicy .pdf 962 (kB)
Oferta 19.08.2019 Stowarzyszenia „Przedsiębiorcy w wyboru” .pdf 2 (MB)
OFERTA 12.07.2019 MG Brave Volley .pdf 413 (kB)
OFERTA 05.06.2019 Klub Sportowy "EDGE" .pdf 993 (kB)
OFERTA 15.04.2019 Mostostal Zabrze .pdf 812 (kB)
OFERTA 26.03.2019 Uczniowskiego Klubu Sportowego "Szach Mat Zabrze" .pdf 1 (MB)
OFERTA 26.02.2019 Fundacja Górnika Zabrze .pdf 1 (MB)
OFERTA 18.02.2019 Akademia Futbolu .pdf 1 (MB)
ZARZĄDZENIE NR 39/WPTS/2019 z 18.01.2019 .pdf 67 (kB)
ZARZĄDZENIE NR 991/ZPS/2018 z 21.12.2018 .pdf 217 (kB)
ZARZĄDZENIE NR 1003/WPTS/2018 z 18.12.2018 .pdf 146 (kB)
OFERTA 08.11.2018 FORUM RAZEM .pdf 1 (MB)
OFERTA 02.10.2018 Klub Jeździecki .docx 4 (MB)
OFERTA 05.09.2018 MAT .pdf 1 (MB)
OFERTA 23.08.2018 Fundacja Górnika Zabrze .pdf 908 (kB)
OFERTA 23.08.2018 OSP Grzybowice .jpg 1 (MB)
OFERTA 21.08.2018 Parafia NSPJ .jpg 1 (MB)
OFERTA 13.07.2018 Stowarzyszenie Przyjaciół Teatru Nowego .jpg 2 (MB)
OFERTA 06.06.2018 Polski Związek Niewidomych .jpg 2 (MB)
OFERTA 30.05.2018 Parafiada .pdf 1 (MB)
OFERTA 11.05.2018 Klub Sportowy Mostostal .pdf 1 (MB)
OFERTA 11.05.2018 Klub Jeździecki .pdf 1 (MB)
OFERTA 23.04.2018 Związek Filatelistów .pdf 957 (kB)
maly_grant .pdf 743 (kB)
uproszczona_oferta_realizacji_zadania_publicznego .pdf 2 (MB)
oferta_ZHP .pdf 1 (MB)
teatr .pdf 1 (MB)
oferta "kolonie charytatywne" .pdf 1 (MB)
Prace_spolecznie_uzyteczne .pdf 182 (kB)
Formularz .JPG 978 (kB)
oswiadczenie_o_wyrazeniu_zgody_na_przetwarzanie_danych_osobowych_0 .doc 25 (kB)
wzor_uchwala_zarzadu__0 .rtf 45 (kB)
oferta_Stowarzyszenie_Otwarte_Miasto .jpg 1 (MB)
Towarzystwo_Milosnikow_Rokitnicy_-_oferta .jpg 1 (MB)
kartel_kulturalny .pdf 216 (kB)
wielka_flota_zjednoczonych_sil .pdf 349 (kB)
flota_mg .pdf 7 (MB)
oferta .PDF 691 (kB)
oferta .PDF 740 (kB)
oferta .PDF 566 (kB)
oferta .PDF 274 (kB)
ZHP_-_oferta .jpg 3 (MB)
oferta05262017 .pdf 424 (kB)
oferta_UKS_GWAREK .pdf 875 (kB)
maly_grant .pdf 1 (MB)
Oferta Piast Pawłów .pdf 182 (kB)
Oferta MKS Zabrze Kończyce .pdf 154 (kB)
ofertaMKSZabrze-Konczyce .jpg 1 (MB)
skan1_001 .jpg 417 (kB)
skan1_001 .jpg 417 (kB)
TKT_Katowice_-_oferta .jpg 2 (MB)
Parafia_Ewangelicko_-Augsburska_-_oferta .jpg 1 (MB)
2_001 .jpg 362 (kB)
3_001 .jpg 304 (kB)
konkurs_ofert_2019_-_powolanie_komisji_konkursowej .pdf 159 (kB)
Oferta_UKS_Taekwon-do-Zabrze .pdf 1 (MB)
Maly_Grant_EDGE_Skating_Academy .pdf 1 (MB)
Zabrze_tanczy_tango_-_oferta_zanonimizowana .pdf 1 (MB)
parafia_-_oferta_po_anonimizacji .jpg 1 (MB)
Festyn_Rodzinny_-_oferta_zanonimizowana .pdf 1 (MB)
Parafia_sw._Jana_Chrzciciela_-_oferta .pdf 1 (MB)
Aby przeczytać plik PDF, możesz potrzebować programu Adobe Reader, jeśli nie jest on jeszcze zainstalowany w Twoim komputerze. Pobierz program Adobe Reader.

Newsletter

Aktualności miejskie w Twojej poczcie

Zarządzaj subskrypcjami newsletterów

Zawartość stopki
e-direct

Projekt i realizacja: