Urząd Miasta Zabrze

Dofinansowanie - Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Treść główna

Czy wiesz, że …

 • Termin Społeczeństwo Informacyjne został po raz pierwszy wprowadzony w 1963 roku przez Japończyka T. Umesao (wersja oryginalna "jōhōka shakai") w artykule o teorii ewolucji społeczeństwa opartego na technologiach informatycznych, a spopularyzowany przez K. Koyama w 1968 roku w rozprawie pt. "Wprowadzenie do Teorii Informacji" (Introduction to Information Theory).
 • Pierwszym europejskim krajem, który rozpoczął dyskusję nt. idei Społeczeństwa Informacyjnego była Francja. Socjologowie Alain Minc i Simon Nora w 1978 roku przedstawili raport opisujący sukcesy gospodarcze Japonii i był to pierwszy krok do rozpoczęcia budowy społeczeństwa o określonych cechach.
 • Najważniejszym zwrotem w Europejskim kierunku promowania idei Społeczeństwa Informacyjnego był dokument z 1994 roku autorstwa Martina Bangemanna, który nakreślał potrzebę dostosowania podejmowanych działań przez państwa Unii Europejskiej, stanowiące odpowiedź na wyzwania Społeczeństwa Informacyjnego.
 • Zgodnie z rezolucją Zgromadzenia Ogólnego ONZ z dnia 27 marca 2006 r. Światowy Dzień Społeczeństwa Informacyjnego przypada na 17 maja – w dniu, który do tej pory był obchodzony jako Światowy Dzień Telekomunikacji.
  • PIAP (Public Internet Access Point) oznacza Publiczny Punkt Dostępu do Internetu i jest jednym z narzędzi budowania Społeczeństwa Informacyjnego, a jednocześnie przeciwdziała wykluczeniu cyfrowemu. 
 • Skrót ePUAP oznacza Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej, która jest platformą teleinformatyczną o zasięgu ogólnokrajowym służąca do komunikacji obywateli z jednostkami administracji publicznej.
 • Skrót SEKAP oznacza System Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej, czyli platformę działającą w województwie śląskim, która umożliwia elektroniczne świadczenie usług administracji publicznej dla mieszkańców i przedsiębiorców
 • W 2015 r. 77,9% gospodarstw domowych miało w domu przynajmniej jeden komputer.
 • Dostęp do Internetu w 2015 r. posiadało 75,8% gospodarstw domowych, w tym 71,0% – szerokopasmowy (źródło GUS).
 • W 2015 r. 63,0% gospodarstw domowych jako główną przyczynę nieposiadania dostępu do Internetu w domu wskazało brak potrzeby korzystania z niego (źródło GUS).
 • Z usług e‐administracji w 2015 r. korzystało 26,6% osób w wieku 16‐74 lat (GUS).
 • za początek historii optyki światłowodowej można uznawać doświadczenie przeprowadzone w 1854 r. przed British Royal Society przez irlandzkiego fizyka Johna Tyndalla, który jako pierwszy zademonstrował uwięzienie światła w strumieniu wody wytryskującym z napełnionego naczynia - (źródło internet)
 • pierwszy polski przewód światłowodowy został stworzony w 1978 roku na Uniwersytecie Marii Skłodowskiej-Curie w Lublinie, w 1979 roku połączył on dwie centrale oddalone od siebie o około 2,5 km – (źródło internet)

Newsletter

Aktualności miejskie w Twojej poczcie

Zarządzaj subskrypcjami newsletterów

Zawartość stopki
e-direct

Projekt i realizacja: