Urząd Miasta Zabrze

Dofinansowanie - Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Treść główna

Podpis Elektroniczny

Z dniem 01 lipca 2016 r. weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz uchylające dyrektywę 1999/93/WE. Rozpoczęcie stosowania wspomnianego rozporządzenia nie wiąże się z rezygnacją ze stosowania dotychczasowych narzędzi używanych na rynku. Wprowadzone rozwiązania prawne wspiera i rozszerza ich działanie, stwarzając podstawy do transformacji zgodnej z nowymi uregulowaniami. Celem przedstawienia kluczowych informacji w zakresie nowych regulacji, poniżej znajduje się tematyczna prezentacja.

Dokumenty do pobrania

Dokument Typ Rozmiar
eIDAS_-_kluczowe_informacje_i_zmiany .pdf 111 (kB)
Aby przeczytać plik PDF, możesz potrzebować programu Adobe Reader, jeśli nie jest on jeszcze zainstalowany w Twoim komputerze. Pobierz program Adobe Reader.

Newsletter

Aktualności miejskie w Twojej poczcie

Zarządzaj subskrypcjami newsletterów

Zawartość stopki
e-direct

Projekt i realizacja: