Urząd Miasta Zabrze

Dofinansowanie - Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Treść główna

Ekologia

Zmiana zarządzenia

Przekazujemy do wiadomości Zarządzenie Nr 230/WE/2020 Prezydenta Miasta Zabrze z dnia 31 marca 2020 r.
w sprawie przyjęcia zmian regulaminu wyboru Uczestników Projektu pn. " MIASTO ZABRZE EKOINSTALACJE
FOTOWOLTAICZNE - ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII".

Treść zarządzenia w załączniku poniżej.
 

Informacja dla Uczestników Projektu: „MIASTO ZABRZE EKO - INSTALACJE FOTOWOLTAICZNE - ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII”

 Informujemy, że w wyniku przeprowadzonego naboru uczestników do projektu: „MIASTO ZABRZE EKO - INSTALACJE FOTOWOLTAICZNE - ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII” w wyznaczonym terminie do 4 lutego 2020 roku wpłynęło 274 deklaracji.


Podsumowanie punktacji

Liczba punktów                             Ilość deklaracji z daną liczbą punktów
20                                                                                        3
15                                                                                      34
10                                                                                    176
5                                                                                        59
0                                                                                          2

Na podstawie złożonych Deklaracji Udziału w Projekcie zostanie utworzona Lista podstawowa uczestników projektu oraz Lista rezerwowa, zgodnie z REGULAMINEM WYBORU UCZESTNIKÓW PROJEKTU.

Poniżej (jako załącznik) przedstawiamy listę Deklaracji Udziału w Projekcie sporządzoną wg kryterium merytorycznego zgodnie z REGULAMINEM WYBORU UCZESTNIKÓW PROJEKTU.

Lista Deklaracji Udziału w Projekcie sporządzona wg kryterium merytorycznego nie jest jednoznaczna z zakwalifikowaniem się do Projektu.

15.01.2020  

Prezydent Miasta Zabrze ogłasza nabór do projektu pn.: „MIASTO ZABRZE EKO - INSTALACJE FOTOWOLTAICZNE - ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII” od 16 stycznia do 4 lutego 2020 r.

Projekt zakłada montaż mikroinstalacji OZE (instalacji fotowoltaicznych) o mocy do 7 kWp, których głównym przeznaczeniem będzie wyprodukowanie energii na własne potrzeby w budynkach zamieszkałych, położonych na terenie Miasta Zabrze.

Projekt będzie współfinansowany ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Regionalnego i wysokość dofinansowania wyniesie 85 % kosztów kwalifikowanych.

O DOFINANSOWANIE MOGĄ STARAĆ SIĘ OSOBY FIZYCZNE które w szczególności:
- posiadają PRAWO WŁASNOŚCI, WSPÓŁWŁASNOŚCI, DO BUDYNKU MIESZKALNEGO położonego na terenie miasta Zabrze;
- posiadają uregulowany stan prawny nieruchomości, na której będzie realizowany Projekt;
- nie posiadają jakichkolwiek zaległych zobowiązań finansowych wobec Miasta Zabrze z tytułu należności podatkowych oraz z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunal-nymi wnoszonymi na rzecz Miasta Zabrze.

Deklaracje Udziału w Projekcie należy składać w Urzędzie Miejskim w Zabrzu,      ul. Wolności 286, 41-800 Zabrze Wydział Ekologii (II piętro, pokój 211)

od 16 STYCZNIA 2020 r. do 4 LUTEGO 2020 r.

poniedziałek-wtorek od 12:00 do 17:00;
środa-piątek w godzinach od 8:00 do 13:00
lub przesłać pocztą przesyłką rejestrowaną (listem poleconym) na adres Urzędu Miejskiego w Zabrzu (Wydziału Ekologii).     

UWAGA!!! Należy nadmienić że wniosek złożony w programie PONE nie jest równoznaczny z wnioskiem o przystąpienie do projektu „MIASTO ZABRZE EKO - INSTALACJE FOTOWOLTAICZNE - ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII”.

Chętne osoby powinny złożyć nową DEKLARACJĘ.

 

Newsletter

Aktualności miejskie w Twojej poczcie

Zarządzaj subskrypcjami newsletterów

Zawartość stopki
e-direct

Projekt i realizacja: