Urząd Miasta Zabrze

Dofinansowanie - Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Treść główna

Ekologia

                                                                    

 

REKREACJA NAD BYTOMKĄ

Rekreacja nad Bytomką 2019r., Rekreacja nad Bytomką 2018 r., Rekreacja nad Bytomką - grudzień 2017 r., Rekreacja nad Bytomką - listopad 2017 r., Rekreacja nad Bytomką - październik 2017 r., Rekreacja nad Bytomką - wrzesień 2017 r., Rekreacja nad Bytomką - sierpień 2017 r.

KONKURS „ZIELONE ZABRZE” ROK 2019

ZABRZAŃSKIE POMNIKI PRZYRODY

KONKURS POSPRZĄTAJ OKOLICĘ ZYSKAJ CZYSTĄ DZIELNICĘ

EDUKACJA EKOLOGICZNA - MIEJSKI OGRÓD BOTANICZNY

Uchwała Nr XL/521/09 - zmiana statutu MIEJSKIEGO OGRODU BOTANICZNEGO W ZABRZU

PROGRAM OGRANICZANIA NISKIEJ EMISJI W MIEŚCIE ZABRZE

Uchwała Nr XLVII/529/17 Rady Miasta Zabrze z dnia 16.10.2017 w sprawie przyjęcia "Aktualizacji PONE na terenie Miasta Zabrze", Uchwała Nr XLIX/729/14 Rady Miasta Zabrze z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie zmiany uchwały nr VII/49/11 Rady Miejskiej w Zabrzu, Uchwała XLIII/627/13 Rady Miasta Zabrze z dnia 16 września 2013 r. w sprawie przyjęcia "Aktualizacji Programu Ograniczenia Niski, Uchwała LVIII/866/14 Rady Miasta Zabrze z dnia 13.10.2014 r. w sprawie przyjęcia "Aktualizacji Programu Ograniczania Niskiej Emi, Uchwała Nr VII/49/11 Rady Miejskiej w Zabrzu w sprawie zasad udzielania dotacji, Uchwała Nr XVI/192/11 Rady Miejskiej w Zabrzu w sprawie przyjęcia Aktualizacji Programu Ograniczania Niskiej Emisji, Uchwała Nr XXXVI/459/09 w sprawie: przyjęcia „Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie Miasta Zabrze”

REGULAMIN UDZIELANIA DOFINANSOWANIA INWESTYCJI ZWIĄZANYCH Z USUWANIEM WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA MIASTA ZABRZE

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA ZABRZE

REGULAMIN UDZIELANIA DOFINANSOWANIA INWESTYCJI ZWIĄZANYCH ZE ZMIANĄ SYSTEMU OGRZEWANIA

LIKWIDACJA POŻARU HAŁDY RUDA W ZABRZU

AZBESTOWI STOP!

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA PRZED HAŁASEM DLA MIASTA ZABRZE

Prognoza oddziaływania na środowisko dla programu ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Zabrze, Obwieszczenie Prezydenta Miasta Zabrza dot. opracowania projektu "Programu ochrony środowiska przed hałasem dla Miasta Zabrze

WYKAZY I INFORMACJE DOTYCZĄCE ODPADÓW

OBWIESZCZENIA

Informacja Ministra Środowiska dotycząca prac obserwacyjno - pomiarowych w ramach programu monitoringu lasów, Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach, Zmiana decyzji Nr OŚ/7-2019 dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zakładu obróbki elementów stalowych - ul. Ballestrema, 7.VI.19r. Obwieszczenie o wydanej decyzji środowiskowej-"Rozbudowa i przebudowa Zakładu Electrolux w Zabrzu(...)"ul. Pyskowicka, Obwieszczenie o decyzji środowiskowej - modernizacja infrastruktury tramwajowej linii nr 5 od Biskupice pętla do mostu p. Julka, Obwieszczenie o przeprowadzeniu ooś - budowa zakładu obróbki elementów stalowych, ul. Franciszka Ballestrema., 3.VI.2019r. Obwieszczenie o przeprowadzeniu"ooś"-"Budowa składu węgla i materiałów budowlanych" ul. Legnicka 23 (dz. 1862/86), "Budowa II etapu układu komunikacyjnego obsługującego osiedle domów jednorodzinnych na przedłużeniu ul. Dworcowej w Wieszowej", Obwieszczenie o decyzji środowiskowej "Zintegrowana mini odsiarczalnia gazu koksowniczego metoda amoniakalną” Koksownia Jadwiga, Obwieszczenie - zawiadomienie stron o wydanej decyzji-Budowa zbiornika naftalenu przy ul.Pawliczka w Zabrzu na terenie Bozzetto, Obwieszczenie o wydanej decyzji środowiskowej-rozbudowa hali produkcyjno-magazynowej o budynek magazynowy - ul. M. Wilczka, 6.III.19r. Obwieszczenie o wydanej decyzji środowiskowej dla -Budowy zakładu Metal Service Center Sp. z o. o. na dz. nr 2320/16, Obwieszczenie o decyzji - rozbudowa hali produkcyjno-magazynowej o budynek magazynowy przy ul. M. Wilczka, Obwieszczenie Prezydenta Miasta o wydanej decyzji "Budowa zbiornika naftalenu przy ul.Pawliczka w Zabrzu na terenie Bozzetto, Zawiadomienie GDOŚ dot. przedsięwzięcia polegającego na: eksploatacji złoża węgla kamiennego "Bobrek Miechowice 2", Plan adaptacji dla miasta Zabrze do zmian klimatu do roku 2030, 14.02.19r. Obwieszczenie o wydanej decyzji środowiskowej - "Hala produkcyjno-magazynowa (...)" - dz. nr: 2252/16, 2244/16, Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z 19 czerwca 2019r. (sygn.: WOOŚ.420.70.2018.EJ.7), 4.IV.19r. Obwieszczenie o wydanej Decyzji Nr OŚ/8-2019 dla rozbudowy istniejącego budynku warsztatu samochodowego -dz.821/193, Obwieszczenie o decyzji - obróbka elementów stalowych przy ul. Franciszka Ballestrema., 15.IV.2019r.Obwieszczenie o wydanej decyzji Nr OŚ/10-2019 środowiskowej-„Przebudowa i rozbudowa zakładu NMC(...)ul.Pyskowicka 12, 8.IV.2019r. Obwieszczenie o wydanej decyzji Nr OŚ/9-2019 środowiskowej dla punktu zbierania odpadów (...) ul Pawliczka 26, Obwieszczenie o wydanej decyzji o zmianie decyzji Nr OŚ/7-2019, Obowiązki sprawozdawcze podmiotów korzystających ze środowiska, Zawiadomienie stron "Wdrożenie technologii dozowania granulatu asfaltowego podczas wytwarzania mieszanki mineralno-asfaltowej",

AKTUALIZACJA "ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE NA OBSZARZE MIASTA ZABRZE"

Informacja o odstąpieniu od strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

Zintegrowany system polityki i programów Ograniczania Niskiej Emisji – ZONE

PROGRAM OGRANICZENIA NISKIEJ EMISJI NA TERENIE MIASTA ZABRZE - ETAP X w 2019 roku

Newsletter

Aktualności miejskie w Twojej poczcie

Zarządzaj subskrypcjami newsletterów

Zawartość stopki
e-direct

Projekt i realizacja: