Urząd Miasta Zabrze

Dofinansowanie - Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Treść główna

Miasto Zabrze

 

Zabrze to miasto położone w zachodniej części województwa śląskiego i Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego (GOP), zamieszkałe przez 177 190 mieszkańców(*), należy do grona pięciu największych pod względem liczby mieszkańców miast województwa śląskiego.

Przemysłowy charakter miasta zmienia się wraz z rozwojem nowoczesnych technologii. Rozwija się mała i średnia przedsiębiorczość, która w Zabrzu znajduje odpowiednie zaplecze w postaci wysoko wykwalifikowanej kadry technicznej, konkurencyjnej siły roboczej, odpowiedniej infrastruktury technicznej (hale produkcyjne, magazyny, uzbrojone nieruchomości, itp.), drogowej, telekomunikacyjnej czy ogromnego rynku zbytu.

W mieście działają znane i cenione, także poza granicami kraju ośrodki naukowe:

 • Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych PAN
 • Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii wraz z:
  • Centrum Doskonałości Nowych Technologii na Rzecz Leczenia Chorób Serca „ProCordis”,
  • Instytutem Protez Serca,
  • Pracowniami:
   • Pracownia Sztucznego Serca
   • Pracownia Biologicznej Zastawki Serca
   • Pracownia Biocybernetyki
   • Pracownia Biotechnologii
 • Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla,
 • Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska PAN,
 • Instytut Techniki i Aparatury Medycznej,
 • Śląskie Centrum Chorób Serca,
 • Wydziały dwóch śląskich uczelni:
  • Śląskiego Uniwersytetu Medycznego,
  • Politechniki Śląskiej.

Zabrze niegdyś postrzegane jako przemysłowe, obecnie staje się miastem usług i turystyki przemysłowej. Jego charakter określają dziś podziemne skanseny „Królowa Luiza” i „Guido”. Polska Organizacja Turystyczna w 2003 roku przyznała miastu certyfikat za turystyczny produkt roku p.n. „Zabrze – miastem turystyki przemysłowej”.

Szeroką ofertę kulturalną i sportową proponują:

 • Filharmonia Zabrzańska,
 • Teatr Nowy,
 • Dom Muzyki i Tańca,
 • Multikino,
 • Muzeum Miejskie,
 • Miejski Ośrodek Kultury,
 • Muzeum Górnictwa Węglowego,
 • rozbudowana sieć bibliotek,
 • miejskie kino Roma,
 • samorządowa telewizja,
 • kluby sportowe:
  • Górnik Zabrze,
  • Gwarek,
  • Sparta,
  • Walka Makoszowy,
  • Pogoń Zabrze,
 • Hala Widowiskowo-Sportowa,
 • Kąpielisko Leśne,

Zabrze posiada znaczną powierzchnię terenów zielonych, które zajmują aż 62% jego powierzchni.

Dzięki korzystnemu położeniu w pobliżu skrzyżowania autostrad A-1 i A-4 oraz połączeniu z Drogową Trasą Średnicową, szczególnie atrakcyjnie jawią się tereny gminne przeznaczone pod inwestycje położone w obrębie miasta. Tereny te posiadają dużą powierzchnię, co umożliwia lokowanie nawet największych inwestycji. Miasto aktywnie wspiera małe i średnie przedsiębiorstwa, oferując im m.in. poręczenia kredytowe na tworzenie nowych i utrzymanie obecnych miejsc pracy. Zabrze realizuje program związany z wprowadzeniem standardów i norm unijnego prawa w dziedzinie ochrony środowiska. Jest on bezpośrednio związany z budową sieci kanalizacji i wodociągów, współfinansowaną przez Fundusz Spójności w ramach projektu pn. „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Zabrze”.

Niezwykle istotny dla miasta jest program rewitalizacji i rekultywacji terenów poprzemysłowych obejmujący ponad 600 ha gruntów po przemyśle ciężkim.

Wśród istotnych trwających i planowanych zabrzańskich inwestycji znajduje się także:

 • budowa drogi „Nowopaderewskiego”, łączącej autostradę A-4 z DTŚ,
 • budowa drogi „Nowopiłsudskiego”
 • budowa Centrum Przesiadkowego
 • Udostępnienie dla ruchu turystycznego Kluczowej Sztolni Dziedzicznej w ramach projektu Zabrze Europejski Ośrodek Kultury Technicznej i Turystyki Przemysłowej
 • budowa nowego stadionu Górnika Zabrze
 • budowa nowej dzielnicy mieszkaniowej „Nowe Miasto”

(*) Wg stanu na 25.11.2009 r.
 

Newsletter

Aktualności miejskie w Twojej poczcie

Zarządzaj subskrypcjami newsletterów

Zawartość stopki
e-direct

Projekt i realizacja: