Urząd Miasta Zabrze

Dofinansowanie - Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Treść główna

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE

Bezpieczeństwo publiczne to ogół warunków i instytucji chroniących życie, zdrowie i mienie obywateli oraz majątek ogólnonarodowy, ustrój i suwerenność państwa przed zjawiskami groźnymi dla ładu prawnego.
Zabrze od wielu lat konsekwentnie prowadzi politykę podnoszenia poczucia bezpieczeństwa wśród mieszkańców miasta. Współpraca samorządu z Policją i Strażą Miejską przynosi wymierna efekty w postaci systematycznego spadku przestępczości oraz wzrostu wykrywalności czynów zabronionych. Ważnym elementem budowy bezpiecznej przestrzeni publicznej jest funkcjonowanie miejskiego sytemu monitoringu wizyjnego. To właśnie dzięki nowoczesnemu sprzętowi możliwe są tak szybkie i skuteczne interwencje zarówno Policji jak i Straży Miejskiej. Ostatnim działaniem, które podejmuje samorząd w zakresie poprawy bezpieczeństwa publicznego jest dofinansowanie zakupu policyjnego sprzętu, remontów budynków oraz wykupienie przez miasto dodatkowych patroli.

Najważniejsze ogniwa w systemie bezpieczeństwa Zabrza to:

- Komenda Miejska Policji
- Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej
- Komenda Straży Miejskiej
- Ochotnicze Straże Pożarne
- Komisja Prawa i Bezpieczeństwa Publicznego
- Monitoring
 

Newsletter

Aktualności miejskie w Twojej poczcie

Zarządzaj subskrypcjami newsletterów

Zawartość stopki
e-direct

Projekt i realizacja: