Urząd Miasta Zabrze

Dofinansowanie - Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Treść główna

Częstotliwość odbioru odpadów komunalnych

Częstotliwość odbioru odpadów komunalnych

Nieruchomości zamieszkałe jednorodzinne:

odpady komunalne zmieszane – raz na dwa tygodnie
odpady zbierane w sposób selektywny (papier, szkło) – raz w miesiącu
odpady zbierane w sposób selektywny (tworzywa sztuczne, metal, opakowania wielomateriałowe) – w okresie od maja do września – jeden raz na dwa tygodnie, natomiast w okresie od października do kwietnia – jeden raz w miesiącu
odpady komunalne biodegradowalne – w okresie od maja do września – jeden raz w tygodniu, natomiast w okresie od października do kwietnia – jeden raz na dwa tygodnie
odpady wielkogabarytowe – cztery razy w roku zgodnie z ustalonym harmonogramem
 

Nieruchomości zamieszkałe wielorodzinne:

odpady komunalne zmieszane – dwa razy w tygodniu
odpady zbierane w sposób selektywny (papier, szkło) – raz w tygodniu
odpady zbierane w sposób selektywny (tworzywa sztuczne, metal, opakowania wielomateriałowe) – w okresie od maja do września – dwa razy w tygodniu, natomiast w okresie od października do kwietnia – jeden raz w tygodniu
odpady komunalne biodegradowalne – raz w tygodniu
odpady wielkogabarytowe – jeden raz w miesiącu zgodnie z ustalonym harmonogramem


„Odpady komunalne wielkogabarytowe pochodzące z nieruchomości zamieszkałych, należy gromadzić w bezpośrednim sąsiedztwie miejsc gromadzenia odpadów komunalnych (zatok śmietnikowych) nie wcześniej niż 48 godzin przed planowanym terminem odbioru określonym harmonogramem. Odpady wielkogabarytowe należy zgromadzić najpóźniej do godziny 6.00 rano dnia, w którym następuje ich odbiór”

Nieruchomości niezamieszkałe:

odpady komunalne zmieszane – raz na dwa tygodnie
odpady zbierane w sposób selektywny (papier, tworzywa sztuczne, szkło, metal, opakowania wielomateriałowe) – raz w miesiącu
odpady komunalne biodegradowalne – raz w tygodniu
 

 

Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel.:
ZGŁOSZENIA I INTERWENCJE w sprawie niewłaściwego świadczenia usługi :
tel. (32) 37 33 578 lub 400
INFORMACJE DOT. OPŁAT (np. nadpłaty, zaległości, zarachowania wpłat itp.):
tel. (32) 37 33 489
INFORMACJE DOT. DEKLARACJI
OS. FIZYCZNE (zabudowa jednorodzinna):
tel. (32) 37 33 400
OS. PRAWNE oraz OS. FIZYCZNE PROWADZĄCE DZIAŁ. GOSPODARCZĄ:
tel. (32) 37 33 551
ZABUDOWA WIELORODZINNA (zarządcy nieruchomości):
tel. (32) 37 33 401 lub 480

adres e-mail:
sekretariat_gok@um.zabrze.pl


 

Newsletter

Aktualności miejskie w Twojej poczcie

Zarządzaj subskrypcjami newsletterów

Zawartość stopki
e-direct

Projekt i realizacja: