Urząd Miasta Zabrze

Dofinansowanie - Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Treść główna

e-deklaracje

e-deklaracje można przesłać do Urzędu Miejskiego w Zabrzu wykorzystując „Platformę SEKAP” dostępną pod adresem: www.sekap.pl

Formularz dostępny jest w ramach przypisanej do urzędu karty usługi o nazwie „Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi”, pod adresem: https://www.sekap.pl/katalog.seam?cid=27472

SEKAP - Katalog usług – Podatki i opłaty - Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi - Urząd Miejski w Zabrzu – formularz DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Korzystanie z „Platformy SEKAP” możliwe jest po założeniu indywidualne skrzynki kontaktowej.

SEKAP – Logowanie – Zarejestruj się

Przesyłaną do urzędu korespondencję elektroniczną (e-deklarację ) opatruje się jednym z podpisów:

a) Bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu (podpis kwalifikowany) w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym, albo

b) Podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP, w rozumieniu przepisów o informatyzacji, albo

c) Podpisem składanym przy użyciu certyfikatu „CC-SEKAP”, wystawianym przez Centrum Certyfikacji SEKAP, który zgodnie z przepisami o informatyzacji, stosuje się do identyfikacji użytkownika w systemie teleinformatycznym wykorzystywanym przez urząd do realizacji zadań publicznych.

Szczegółowe informacje związane z podpisem elektronicznym oraz jak uzyskać dany rodzaj podpisu znajdują się na stronie: http://www.um.zabrze.pl/mieszkancy/e-urzad-spoleczenstwo-informacyjne/po...

Dokumenty do pobrania

Dokument Typ Rozmiar
UCHWAŁA NR LIII/631/18 RADY MIASTA ZABRZE z dnia 19 lutego 2018 r. w sprawie warunków i trybu składania E-DEKLARACJI .pdf 1 (MB)
Aby przeczytać plik PDF, możesz potrzebować programu Adobe Reader, jeśli nie jest on jeszcze zainstalowany w Twoim komputerze. Pobierz program Adobe Reader.

Newsletter

Aktualności miejskie w Twojej poczcie

Zarządzaj subskrypcjami newsletterów

Zawartość stopki
e-direct

Projekt i realizacja: