Urząd Miasta Zabrze

Dofinansowanie - Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Treść główna

Edukacja

Przez kolejne lata funkcjonowania systemu gospodarki odpadami opublikowano szereg artykułów prasowych, udostępniano ulotki mieszkańcom dotyczące segregacji. Jednym z elementów edukacji w ramach systemu gospodarowania odpadami komunalnymi jest dostęp dla mieszkańców do nieograniczonej ilości pojemników i worków do zbiórki. Kolejnym elementem były podjęte działania usprawniające obsługę reklamacyjną w zakresie odbioru odpadów komunalnych uregulowane aktem prawa miejscowego . Ponadto Wykonawca usługi został zobowiązany do bezpośredniego udostępniania mieszkańcom harmonogramów odbioru wszystkich odpadów komunalnych.
Jednym ze skuteczniejszych działań edukacyjnych jest udział przedstawicieli Urzędu w spotkaniach z mieszkańcami, w ramach których dyskutowane i wyjaśniane są obowiązujące zasady. Również w związku z licznie odwiedzającymi mieszkańcami Wydział, na bieżąco przekazywane są mieszkańcom wszystkie niezbędne informacje.
Od wielu lat na terenie Miasta Zabrze prowadzone są przedsięwzięcia edukacyjne dla najmłodszych.
Cyklicznie odbywające się imprezy tematyczne w placówkach oświatowych:
• „gala piosenki przyrodniczej”
• konkurs „śmieciozabawka”
• „festiwal przyrodniczych projektów gimnazjalnych”
• regionalny konkurs geograficzno- ekologiczny ”nasz świat - eko świat”
• międzyprzedszkolny festiwal „eko- teatrzyków”
• „międzyszkolny konkurs przyrodniczo-ekologiczny dla szkół podstawowych”
• międzyszkolna sesja ekologiczna”
• międzyprzedszkolna „ekoolimpiada”
• Konkurs plastyczny „eko-kalendarz”
• turniej eko-skrzaty 2015
• Konkurs na grę o charakterze ekologicznym - eko gry planszowej
• Spektakle i filmy o tematyce ekologicznej
• Warsztaty ekologiczne przygotowane przez centrum edukacji ekologicznej przy miejskim ogrodzie botanicznym w Zabrzu
• „Wszystkie zabrzańskie dzieci wiedzą jak segregować”

Obecnie w ramach prowadzonej edukacji ekologicznej wprowadzono kolejny obowiązek dla Wykonawcy, który m.in na dostarczanych bezpośrednio mieszkańcom harmonogramach zamieścił w formie ulotki informacje dotyczące zasad funkcjonowania PSZOK i udostępniania worków BIG-BAG.
Również w ramach prowadzonej edukacji ekologicznej, w przypadku niewłaściwej segregacji, zanim właścicielowi nieruchomości zostanie podniesiona stawka opłaty, na pojemniku w którym gromadzi odpady komunalne, Wykonawca przyklei naklejkę.
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KONFERENCJA „NASZE MIASTO, NASZE ODPADY, NASZA SPRAWA”

26 października odbyła się konferencja dot. gospodarowania odpadami komunalnymi pt. "Nasze miasto, nasze odpady, nasza sprawa”.

Organizatorem konferencji było Centrum Edukacji Ekologicznej działające przy Miejskim Ogrodzie Botanicznym oraz Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zabrzu. Patronat honorowy nad konferencją objęła Prezydent Miasta Zabrze - Małgorzata Mańka- Szulik.
Podczas konferencji omawiano m.in. nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi, który zgodnie z znowelizowaną Ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach należy zorganizować do 30 czerwca 2013 r., a który ma zacząć funkcjonować od 1 lipca 2013 r.

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z załączonymi materiałami, które zostały przedstawione przez prelegentów na konferencji.

.........................................................................................................................................................................................................

 

21 czerwca o godz. 10.00 w siedzibie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zabrzu przy ul. Matejki 6 odbyło się spotkanie przedstawicieli Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, Urzędu Miejskiego, Centrum Edukacji Ekologicznej działającej przy Miejskim Ogrodzie Botanicznym oraz przedstawicieli firmy Ekoinżynieria. Spotkanie dotyczyło przygotowania dokumentacji pod budowę biogazowni oraz przeprowadzenia akcji edukacyjnej dotyczącej segregacji odpadów.
 

Festiwal Przyrodniczych Projektów Gimnazjalnych.
Miejsce – MULTIKINO, ul. Gdańska 18, 41 – 800 Zabrze
Termin – 05.06.2012 r.

EKODZIEŃ
Miejsce – Szkoła Podstawowa nr 24, ul. Tarnopolska 85, 41 – 807 Zabrze
Termin – 19.06.2012 r.

EKOIMPREZA 3 x E – Energia, Ekologia, Edukacja
Miejsce – Zespół Szkół nr 10, ul. Chopina 26, 41-807 Zabrze
Termin – 05.06.2012 r.

Gala Piosenki Ekologicznej – „Przyroda Piosenką Malowana”
Miejsce – Kino ROMA, ul. Padlewskiego 4, 41 – 800 Zabrze
Termin – 18.04.2012 r.

 

Newsletter

Aktualności miejskie w Twojej poczcie

Zarządzaj subskrypcjami newsletterów

Zawartość stopki
e-direct

Projekt i realizacja: