Urząd Miasta Zabrze

Dofinansowanie - Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Treść główna

Odpady budowlane i rozbiórkowe

 

Od stycznia 2015 r. nastąpiła zmiana sposobu odbioru odpadów budowlanych i rozbiórkowych (gruz).

Odpady budowlane i rozbiórkowe wytworzone na nieruchomościach zamieszkałych, pochodzące z gospodarstw domowych, należy gromadzić w specjalnych workach po pisemnym zgłoszeniu o zamiarze skorzystania z usługi odbioru, transportu i zagospodarowania tych odpadów. Worki do gromadzenia odpadów, należy odebrać od Wykonawcy usługi (FCC Polska Sp. z o.o.) w punkcie zlokalizowanym na terenie miasta Zabrze (ul. Pawliczka 23 od poniedziałku do piątku w godzinach od 10.00 do 18.00 tel. 32 271-36-49) i usunąć niezwłocznie po zakończeniu prac remontowych, jednak nie później niż 14 dni od chwili ich otrzymania. Łączna pojemność worków otrzymanych w ramach ponoszonej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie może przekroczyć 4 m3 w danym roku kalendarzowym dla danego punktu adresowego. 

 UWAGA: OD 02.11.2018 r. nastąpiła zmiana lokalizacji punktu konsulatycjno-informacyjnego dla mieszkańców Zabrze. Punkt zostł przeniesiony od strony ulicy Pawliczka 23 (również siedziba firmy FCC Polska Sp. z o.o.)

punkt czynny w godzinach 10:00-18:00 od poniedziałku do piątku.

W sprawach  zgłaszania uwag dotyczących udostępnianych worków BIG-BAG tel. 32 271-36-49

 

 

Odpady budowlane i rozbiórkowe to odpady powstające w naszych domach i mieszkaniach podczas wykonywania we własnym zakresie prac remontowych i budowlanych.


 

 

 

Dokumenty do pobrania

Dokument Typ Rozmiar
ZASADY_UDOSTĘPNIANIA_WORKÓW_BIG-BAG .pdf 424 (kB)
WNIOSEK_WORKI_BIG-BAG .pdf 132 (kB)
KLAUZULA_INFORMACYJNA_BIG-BAG .pdf 280 (kB)
Aby przeczytać plik PDF, możesz potrzebować programu Adobe Reader, jeśli nie jest on jeszcze zainstalowany w Twoim komputerze. Pobierz program Adobe Reader.

Newsletter

Aktualności miejskie w Twojej poczcie

Zarządzaj subskrypcjami newsletterów

Zawartość stopki
e-direct

Projekt i realizacja: