Urząd Miasta Zabrze

Dofinansowanie - Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Treść główna

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 Zgodnie z UCHWAŁĄ NR XLVIII/535/17 RADY MIASTA ZABRZE z dnia 20 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XII/126/15 Rady Miasta Zabrze z dnia 22 czerwca 2015 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych.

Od 1 grudnia 2017 zmianie ulega stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości zamieszkałych

zbiórka selektywna 12 zł/osoba miesięcznie

zbiórka nieselektywna 20 zł/osoba miesięcznie

Opłaty za pojemniki dla nieruchomości niezamieszkałych pozostają bez zmian!

Nieruchomości niezamieszkałe
Stawka opłaty za pojemnik przeznaczony do zbierania zmieszanych odpadów komunalnych, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny wynosi miesięcznie:
1) pojemnik 110-120 l lub worek - 31,00 złotych
2) pojemnik 240 l - 61,00 złotych
3) pojemnik 1100 l -124,00 złote
4) pojemnik 2500 l - 281,00 złotych
5) pojemnik KP-5 - 561,00 złotych
6) pojemnik KP-7 - 785,00 złotych
7) pojemnik KP-10 - 1122,00 złotych
Stawka opłaty za pojemnik przeznaczony do zbierania zmieszanych odpadów komunalnych, jeżeli odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny i wynosi miesięcznie:
1) pojemnik 110-120 l - 43,00 złote
2) pojemnik 240 l - 86,00 złotych
3) pojemnik 1100 l - 174,00 złote
4) pojemnik 2500 l - 395,00 złotych
5) pojemnik KP-5 - 790,00 złotych
6) pojemnik KP-7 - 1106,00 złotych
7) pojemnik KP-10 - 1580,00 złotych

Właściciele nieruchomości otrzymają zawiadomienie o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
W związku z uchwaleniem nowej stawki opłaty nie ma obowiązku składania nowej deklaracji.
Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi za nieruchomości zamieszkałe i niezamieszkałe należy uiszczać do 20 dnia każdego miesiąca za dany miesiąc kalendarzowy.
Opłatę ryczałtową za gospodarowanie odpadami komunalnymi od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe (Rodzinne Ogrody Działkowe –ROD), wykorzystywanych jedynie przez część roku uiszcza się za dany rok do dnia 20 lipca lub w dwóch równych ratach, w terminie do 20 lipca oraz do dnia 20 listopada.

 

 

 

Newsletter

Aktualności miejskie w Twojej poczcie

Zarządzaj subskrypcjami newsletterów

Zawartość stopki
e-direct

Projekt i realizacja: