Urząd Miasta Zabrze

Dofinansowanie - Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Treść główna

Uchwały

Dokumenty do pobrania

Dokument Typ Rozmiar
Uchwała w sprawie warunków i trybu składania E-DEKLARACJI NR LIII/631/18 RADY MIASTA ZABRZE z dnia 19 lutego 2018 r. .pdf 1 (MB)
Obwieszczenie RM w sprawie ogłoszenia jt uchwały w sprawie ustalenia stawki nr XII/126/15 RM Zabrze z dnia 22 czerwca 2015 r. .pdf 261 (kB)
Uchwała w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nr XLVIII/535/17 .pdf 126 (kB)
uchwała w sprawie określenia wzoru dekla o wysok opłaty za gok składanej przez właścicieli domków letnisk lub RODnr XXX/327/16 .pdf 473 (kB)
uchwała w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gosp odp kom składanej przez właścicieli nier.nr XXX/326/16 .pdf 1 (MB)
Uchwała w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gosp odpad kom składanej przez właśc. nieruchnr XXVI/286/16 .pdf 4 (MB)
uchwała określenie terminu częstotliwości i trybu uiszcznia opłat za gok nr XXVI/285/16 w sprawie zmiany uchwały nr XXX/456/12 .pdf 222 (kB)
uchwała w sprawie ustalenia ryczałtkowej stawki opłaty za g.o.k od domku letnistk. lub innej nier. (ROD)nr XXVI/284/16 .pdf 198 (kB)
uchwała w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Zabrzenr XXIV/247/16 .pdf 258 (kB)
uchwała w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych nr XXIV/248/16 .pdf 219 (kB)
uchwała w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości nr XII/126/15 .pdf 185 (kB)
szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnychuchwała nr XII/125/15 .pdf 198 (kB)
obwieszczenie Rady Miasta Zabrze z dnia 8 czerwca w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały nr XXX/453/12 .pdf 310 (kB)
wybór metody ustalenia oplaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi uchwała nr XI/114/15 .pdf 125 (kB)
uchwała nr LII/772/14 w sprawie zmiany uchwały nr XXX/454/12 .pdf 158 (kB)
uchwała nr LII/771/14 w sprawie zmiany uchwały nr XXX/453/12 .pdf 142 (kB)
obwieszczenie Rady Miasta Zabrze z dnia 17 lutego w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały nr XXXII/481/12 .pdf 207 (kB)
obwieszczenie Rady Miasta Zabrze z dnia 17 lutego w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały nr XXX/454/12 .pdf 168 (kB)
obwieszczenie Rady Miasta Zabrze z dnia 17 lutego w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały nr XXX/453/12 .pdf 244 (kB)
warunk i tryb składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi uchwała nr XLVI/685/13 .pdf 217 (kB)
uchwała nr XXXVIII/569/13 w sprawie zmiany uchwały nr XXXII/481/12 .pdf 136 (kB)
uchwała nr XXXVII/528/13 w sprawie zmiany uchwały nr XXX/454/12 .pdf 138 (kB)
uchwała nr XXXVII/527/13 w sprawie zmiany uchwały nr XXX/453/12 .pdf 145 (kB)
ustalene stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości uchwała nr XXXII/481/12 .pdf 155 (kB)
określene terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunaln uchwała nr XXX/456/12 .pdf 129 (kB)
określenie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi uchwała nr XXX/455/12 .pdf 1 (MB)
szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych uchwała nr XXX/454/12 .pdf 160 (kB)
regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Zabrze uchwała nr XXX/453/12 .pdf 218 (kB)
odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszka uchwała nr XXIX/410/12 .pdf 129 (kB)
wybór metody ustalenia oplaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi uchwała nr XXIX/409/12 .pdf 143 (kB)
Aby przeczytać plik PDF, możesz potrzebować programu Adobe Reader, jeśli nie jest on jeszcze zainstalowany w Twoim komputerze. Pobierz program Adobe Reader.

Newsletter

Aktualności miejskie w Twojej poczcie

Zarządzaj subskrypcjami newsletterów

Zawartość stopki
e-direct

Projekt i realizacja: