Urząd Miasta Zabrze

Dofinansowanie - Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Treść główna

„ Zabrze – Kopalnia możliwości. Przygotowanie terenów inwestycyjnych poprzez działania studyjno-koncepcyjne”

PROJEKT GMINY ZABRZE „ Zabrze – Kopalnia możliwości. Przygotowanie terenów inwestycyjnych poprzez działania studyjno-koncepcyjne”


Oś priorytetowa 6 Polska gospodarka na rynku międzynarodowym

Poddziałanie 6.2.2 Wsparcie działań studyjno – koncepcyjnych w ramach przygotowania terenów inwestycyjnych dla projektów inwestycyjnych

Celem projektu jest zwiększenie atrakcyjności terenów inwestycyjnych Gminy Zabrze.

Przedmiotem projektu jest przeprowadzenie działań studyjno – koncepcyjnych zmierzających do odpowiedniego przygotowania, a następnie udostępnienia potencjalnym inwestorom terenów inwestycyjnych Gminy Zabrze :

- terenu inwestycyjnego znajdującego się przy ul.Handlowej,

- terenu inwestycyjnego znajdującego się na granicy z Bytomiem.

Wynikiem realizacji projektu będą opracowania niżej wymienionej dokumentacji :
• ocena stanu infrastruktury technicznej,
• analiza kosztowa uzbrojenia,
• kompleksowe badania geotechniczne, w tym określenie warstw geologicznych, nośności gruntu, poziomu lustra wód gruntowych,
• harmonogramy procesu inwestycyjnego,
• analizy kosztowe makroniwelacji,
• raport o oddziaływaniu na środowisko naturalne,
• studium wykonalności wraz z raportem o barierach inwestycyjnych,

dodatkowo zostanie opracowana dokumentacja projektowa dla wykonania drogi dla terenu przy ul.Handlowej (projekt budowlany i wykonawczy z uzyskaniem pozwolenia na budowę oraz wykonanie dokumentacji środowiskowej).


 

Dokumenty do pobrania

Dokument Typ Rozmiar
PROMOCJA_artykul-internet .doc 275 (kB)

Newsletter

Aktualności miejskie w Twojej poczcie

Zarządzaj subskrypcjami newsletterów

Zawartość stopki
e-direct

Projekt i realizacja: