Urząd Miasta Zabrze

Dofinansowanie - Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Treść główna

Adaptacja budynków na potrzeby Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Zawodowego

 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WSL 2007-2013

Priorytet VIII Infrastruktura edukacyjna Działanie 8.3 Infrastruktura szkolnictwa
ustawicznego.


Całkowita wartość projektu

4 275 144,32 zł


Wysokość dofinansowania

3 633 872,67 zł

 

Opis projektu


Projekt polegał na przebudowie, modernizacji i doskonaleniu bazy kształcenia Cen-trum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego (dawniej Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Zawodowego), zlokalizowanego przy ul. 3-go Maja 95 w Zabrzu.
Prace były prowadzone w 3 funkcjonalne i organizacyjnie połączonych obiektach (segmentach A, B i C), którymi dysponuje Centrum. Z infrastruktury korzystać będą uczniowie, słuchacze i uczestnicy kursów tej placówki kształcący się również w systemie kształcenia ustawicznego. Obiekt został w pełni dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami


Okres realizacji

Marzec 2007r.- Październik 2009r.

Dokumenty do pobrania

Dokument Typ Rozmiar
Adaptacja_poprzemyslowych_budynkow .doc 1 (MB)

Newsletter

Aktualności miejskie w Twojej poczcie

Zarządzaj subskrypcjami newsletterów

Zawartość stopki
e-direct

Projekt i realizacja: