Urząd Miasta Zabrze

Dofinansowanie - Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Treść główna

Budowa systemu informacji o terenie dla miasta Zabrze

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WSL 2007-2013

Priorytet II Społeczeństwo informacyjne Działanie 2.2 Rozwój elektronicznych usług publicznych

 

Całkowita wartość projektu: 1 559 221,00 zł
Wysokość dofinansowania: 1 262 026,41 zł

 

Opis projektu


Istotą projektu jest budowa i wdrożenie w Urzędzie Miejskim w Zabrzu Systemu
Informacji o Terenie, którego zasadniczą częścią będą dedykowane rozwiązania
informatyczne , służące do prezentacji informacji zgromadzonych w publicznych
rejestrach i bazach przestrzennych oraz świadczenia usług on Line.
Wdrożone portale (fron-line) oraz aplikacje dedykowane (back-office) mają
podnieść dostępność oraz jakość prezentowanych danych, również dzięki ich
integracji z przestrzenią oraz wizualizacji w Internecie w postaci interaktywnych map.
Realizacja projektu nastąpi poprzez rozwój działającego w Urzędzie systemu GIS,
a dostęp do prezentowanych informacji odbywać się będzie za pomocą standardowej przeglądarki www.

 

Okres realizacji

Marzec 2008r – Listopad 2010r
 

Dokumenty do pobrania

Dokument Typ Rozmiar
SIT .doc 330 (kB)
SIT .pdf 102 (kB)
Aby przeczytać plik PDF, możesz potrzebować programu Adobe Reader, jeśli nie jest on jeszcze zainstalowany w Twoim komputerze. Pobierz program Adobe Reader.

Newsletter

Aktualności miejskie w Twojej poczcie

Zarządzaj subskrypcjami newsletterów

Zawartość stopki
e-direct

Projekt i realizacja: