Urząd Miasta Zabrze

Dofinansowanie - Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Treść główna

Dostosowanie warunków dydaktycznych do realizacji celów projektu Nasza jakość - Twoja szansa - kompleksowy program rozwoju szkolnictwa zawodowego w Zabrzu

Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Priorytet XII, Działanie 12.2. Infrastruktura kształcenia zawodowego; Poddziałanie 12.2.1. Infrastruktura kształcenia zawodowego - Zintegrowane Inwestycje Terytorialne.
Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego: koszt 2 035 707 zł (w tym remonty i adaptacje 415 377,15zł), działania dotyczyły:
• pracowni pojazdów samochodowych
• pracowni mechatroniki
• zespołu pracowni technicznych
• pracowni innowacyjnych form nauczania
• zespołu pracowni budowlanych

Zespół Szkół Nr 10: koszt 699 067 zł (w tym remont i adaptacja 229 414,97 zł), działania dotyczyły:
• pracowni interdyscyplinarnej do zajęć elektronicznych i informatycznych

Zespół Szkół Nr 18: koszt 799 326 zł (w tym remonty i adaptacje 160 853,67 zł), działania dotyczyły:
• pracowni projektowania graficznego
• pracowni aranżacji przestrzeni
• pracowni fotografii artystycznej

W okresie od marca 2016 do marca 2018 roku:
1. opracowano dokumentację projektową;
2. rozpoczęto promocję projektu;
3. przebudowano sale do praktycznej nauki zawodu w Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego- dotyczy pracowni:
a. pojazdów samochodowych i mechatroniki w Hali Nowych Technologii,
b. Zespołu Pracowni Technicznych: pracowni obróbki skrawaniem i elektrycznej w Hali C,
c. Zespołu Pracowni Budowlanych: pracowni murarsko- tynkarskiej, betoniarsko-zbrojarskiej i drogownictwa,
d. pracowni innowacyjnych form nauczania przedmiotów zawodowych;
4. rozpoczęto roboty budowlane w Zespole Szkół nr 18, gdzie zaplanowano utworzenie pracowni projektowania graficznego, fotografii artystycznej i aranżacji przestrzeni;
5. przeprowadzono przetargi na doposażenie pracowni, w tym przetarg na sprzęt komputerowy;
6. ogłoszono przetarg dotyczący przeprowadzenia robót budowlanych w Zespole Szkół nr 10, gdzie zaplanowano utworzenie pracowni interdyscyplinarnej dla zawodów elektronicznych i informatycznych.

W pierwszym półroczu 2018 roku zaplanowano realizację następujących zadań:
1. wyłonienie wykonawców w postępowaniu przetargowym dotyczącym adaptacji i dostosowania pomieszczeń szkolnych przeznaczonych na pracownie zawodowe;
2. przeprowadzenie przetargu na zakup sprzętu do pracowni zawodowych w ZS nr 10 oraz ZS nr 18

17 stycznia 2017 r. została podpisana umowa nr UDA-RPSL.12.02.01-24-045A/16-00 o dofinansowanie projektu pt. ”Dostosowanie warunków dydaktycznych do realizacji celów projektu Nasza jakość - Twoja szansa - kompleksowy program rozwoju szkolnictwa zawodowego w Zabrzu” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, pomiędzy Województwem Śląskim a Miastem Zabrze. Całkowita wartość projektu ma wynieść 3 558 700,42 zł, z czego 2 997 630,41 zł będzie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej.

Celem projektu jest podniesienie kompetencji uczniów szkół zawodowych w mieście poprzez zapewnienie infrastruktury kształcenia zawodowego dopasowanej do wymagań zawodów i potrzeb pracodawców lokalnego rynku pracy.

Realizację projektu rozpoczęto w marcu 2016 r. i będzie trwała do marca 2019 r.

Zakres prac obejmuje przebudowę sal do praktycznej nauki zawodu wraz zapewnieniem doposażenia w 3 placówkach:

  • Zespół Szkół nr 18– zaplanowano utworzenie pracowni projektowania graficznego, fotografii i aranżacji przestrzeni,
  • Zespół Szkół nr 10– zaplanowano utworzenie pracowni interdyscyplinarnej dla zawodów elektronicznych i informatycznych,
  • Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego zaplanowano utworzenie pracowni:
    • pojazdów samochodowych i mechatroniki w Hali Nowych Technologii,
    • Zespołu Pracowni Technicznych: prac. obróbki skrawaniem i elektrycznej w Hali C,
    • Zespołu Pracowni Budowlanych: prac. murarsko- tynkarskiej, betoniarsko-zbrojarskiej i drogownictwa oraz prac. innowacyjnych form nauczania przedmiotów zawodowych.

Powyższe działania są komplementarne z projektem „Nasza jakość- Twoja szansa- kompleksowy program rozwoju szkolnictwa zawodowego” i stanowią uzupełnienie do przedmiotowego wsparcia, dzięki czemu pozwalają na właściwe przygotowanie uczniów do wejścia na rynek pracy.

Zapisz

Zapisz

 

Zapisz

Newsletter

Aktualności miejskie w Twojej poczcie

Zarządzaj subskrypcjami newsletterów

Zawartość stopki
e-direct

Projekt i realizacja: