Urząd Miasta Zabrze

Dofinansowanie - Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Treść główna

Miasto Przestrzenią Rozwoju

30.06.2020 r.

Intensywne prace w ramach projektu norweskiego „Miasto Przestrzenią Rozwoju”

Zabrze z grupy 212 miast zakwalifikowało się do kolejnego etapu konkursu w ramach Programu Rozwój Lokalny finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021.

Obecnie w gronie 54 miast, trwają prace wynikające z założeń II etapu realizacji Programu. 25 i 26 czerwca odbyły się warsztaty OECD, w ramach których dokonano oceny zdolności instytucjonalnej wszystkich jednostek samorządu terytorialnego biorących udział w projekcie. Narzędzie do oceny oraz rekomendacje OECD pozwalają zweryfikować, które obszary działania miasta są najistotniejsze, aby zapewnić mieszkańcom ciągłość świadczenia usług.

29 czerwca odbyło się spotkanie Rady Rozwoju zwołanej w ramach projektu „Miasto Przestrzenią Rozwoju”. Zespół Miejski oraz Doradcy Związku Miast Polskich omówili stan prac w projekcie oraz przedstawili wyniki prac diagnostycznych. Zostały zaopiniowane wnioski dotyczące tego etapu projektu.

Kolejnym krokiem będzie przedstawienie Radzie wiązek działań skonsultowanych z mieszkańcami i stanowiących odpowiedź na zidentyfikowane potrzeby.

Program Rozwoju Lokalnego, a co za tym idzie również tworzony w Zabrzu projekt, ma charakter kompleksowy i wielotematyczny. Na jego realizację i wdrożenie można pozyskać do 10 milionów euro. Prace nad projektem trwają od początku roku przy pełnym zaangażowaniu wszystkich wydziałów Urzędu Miejskiego oraz jednostek organizacyjnych miasta i Doradców Związku Miast Polskich.

W kolejnym etapie, mieszkańców i przedstawicieli społeczności lokalnej naszego miasta, będziemy prosić o propozycje zmian, tak abyśmy wszyscy czuli się współodpowiedzialni za miasto, w którym mieszkamy.

Informacja o projekcie „Miasto Przestrzenią Rozwoju”

Zabrze zakwalifikowało się do kolejnego etapu projektu w ramach Programu „Rozwój Lokalny” współfinasowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021.

W ramach II etapu projektu, 54 gminy (w tym Zabrze) podjęły współpracę z ekspertami ze Związku Miast Polskich, w wyniku której zostanie opracowany Program Rozwoju Lokalnego (PRL) oraz Program Rozwoju Instytucjonalnego (PRI).

Dokumenty te będą następnie podstawą do wyboru działań projektowych, które uzyskają finansowanie ze środków norweskich – będzie to kolejny etap konkursu, do którego zostanie wybrane tylko 15 miast w całej Polsce.

Związek Miast Polskich wspiera samorządy wiedzą Doradców Miast współpracujących z miastami objętymi II etapem oraz szeregiem narzędzi diagnostycznych, które służą do optymalnego wyboru ścieżki rozwoju.

Projekt ma charakter kompleksowy, komplementarny i wielotematyczny, dlatego ważne jest pełne zaangażowanie i aktywny udział w trwających do lipca 2020 r. pracach. W III etapie – przy wyborze finałowej 15-tki – możliwe jest zdobycie dla mieszkańców aż 10 milionów euro.

Newsletter

Aktualności miejskie w Twojej poczcie

Zarządzaj subskrypcjami newsletterów

Zawartość stopki
e-direct

Projekt i realizacja: