Urząd Miasta Zabrze

Dofinansowanie - Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Treść główna

Nasze małe skarby - zwiększenie liczby miejsc w żłobku przy ul. Andersa 34 w Zabrzu

„Nasze małe skarby - zwiększenie liczby miejsc w żłobku
przy ul. Andersa 34 w Zabrzu”

Miasto Zabrze pozyskało dofinansowanie do realizacji projektu „Nasze małe skarby - zwiększenie liczby miejsc w żłobku przy ul. Andersa 34 w Zabrzu” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020, poddziałanie 8.1.3. Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do 3 lat – konkurs.

Celem głównym projektu jest wspieranie rozwoju warunków do godzenia życia zawodowego i prywatnego mieszkańców Miasta Zabrze poprzez utworzenie 20 nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w Filii Żłobka Miejskiego przy ul. Andersa 34. Projekt obejmuje prace adaptacyjne, zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych oraz pokrycie części kosztów związanych z bieżącym funkcjonowaniem nowych miejsc przez 12 miesięcy.

Grupa docelowa to osoby podejmujące pracę po przerwie związanej z urodzeniem dziecka i/lub wychowujące dzieci do lat 3, osoby zatrudnione, wychowujące dzieci do lat 3 oraz osoby które są poza rynkiem pracy ze względu na opiekę nad dzieckiem do lat 3 - łącznie 20 osób.

Projekt trwał od 02.04.2018 do 31.10.2019 r.

Wartość projektu: 590 665,55 zł.

Wartość dofinansowania: 519 785,68 zł.

Do pobrania:

• Wniosek o przyjęcie dziecka do Żłobka;
• Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie;
• Karta rekrutacyjna z ankietą motywacyjną;
• Deklaracja uczestnictwa w projekcie;
• Oświadczenie/ zgoda na przetwarzanie danych osobowych.
 

Dokumenty do pobrania

Dokument Typ Rozmiar
Deklaracja_uczestnictwa_w_projekcie .doc 1 (MB)
Oswiadczenie_uczestnika_projektu_dot._danych_osobowych .doc 1 (MB)
REGULAMIN-REKRUTACJI-I-UCZESTNICTWA-W-PROJEKCIE-Zabrze_v._2 .pdf 374 (kB)
Wniosek_o_przyjecie_dziecka_do_Filii_Zlobka_przy_ul._Andersa_34_w_Zabrzu .pdf 690 (kB)
Karta_rekrutacyjna_z_ankieta_motywacyjna .doc 1 (MB)
Aby przeczytać plik PDF, możesz potrzebować programu Adobe Reader, jeśli nie jest on jeszcze zainstalowany w Twoim komputerze. Pobierz program Adobe Reader.

Newsletter

Aktualności miejskie w Twojej poczcie

Zarządzaj subskrypcjami newsletterów

Zawartość stopki
e-direct

Projekt i realizacja: