Urząd Miasta Zabrze

Dofinansowanie - Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Treść główna

Projekt „Ścieżki Kopernika 2.0”

Celem projektów jest rozwój kompetencji uczestników w zakresie: komunikowania się, współpracy, myślenia kreatywnego i krytycznego, rozwiązywania problemów i działania innowacyjnego przy wykorzystaniu zasobów kadrowych i technicznych uczelni oraz rozbudzenie w młodzieży ciekawości, kreatywności i chęci pogłębiania wiedzy.

Zakończyła się już czwarta (ostatnia z zaplanowanych) rekrutacja do projektów „Ścieżka Kopernika w Zabrzu” oraz „Zabrzańskie Ścieżki Kopernika” realizowanych w Partnerstwie z Politechniką Śląską, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, ze środków programu Ścieżki Kopernika 2.0 w ramach rozwoju oferty uczelni w zakresie realizacji trzeciej misji, jako forum aktywności społecznej, działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym, oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Realizację projektów zaplanowano do 31.07.2019 roku.

 

Newsletter

Aktualności miejskie w Twojej poczcie

Zarządzaj subskrypcjami newsletterów

Zawartość stopki
e-direct

Projekt i realizacja: