Urząd Miasta Zabrze

Dofinansowanie - Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Treść główna

Projekt MALUCH +

W lipcu br. miasto Zabrze podpisało umowę z Wojewodą Śląskim na realizację projektu dofinasowanego z Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2019. Dofinasowanie wynosi 879 980,00 zł.

Projekt polega na przystosowaniu aktualnie zdegradowanego budynku mieszkalnego w Zabrzu przy ul. Mieczysława Niedziałkowskiego 2 na potrzeby żłobka, przez przebudowę wewnętrznego układu budynku w tym przebudowę klatki schodowej, wymianę stropów, więźby dachowej, przebudowę inst. elektrycznej oraz wod-kan.

Zostaną również przeprowadzone prace związane z zagospodarowaniem terenu przy budynku.

W wyremontowanym budynku powstanie filia żłobka miejskiego z dodatkowymi 40 miejscami dla dzieci, których rodzice/opiekunowie powracają na rynek pracy. Powrót do pracy w sposób bezpośredni przyczyni się do zwiększenia aktywności społeczno-gospodarczej mieszkańców Zabrza. Celem realizowanych działań jest poprawa dostępności do usług opiekuńczych nad dziećmi do lat 3.

Warto zaznaczyć, że przedmiotowa inwestycja jest finansowana z kilku źródeł zewnętrznych w tym z Regionalnego Programu Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków własnych miasta Zabrze.

Planowany termin zakończenia inwestycji to grudzień 2019.


 

Newsletter

Aktualności miejskie w Twojej poczcie

Zarządzaj subskrypcjami newsletterów

Zawartość stopki
e-direct

Projekt i realizacja: