Urząd Miasta Zabrze

Dofinansowanie - Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Treść główna

Projekty finansowane bądź współfinansowane ze środków unijnych realizowanych przez Wydział Oświaty i jednostki mu podległe.

W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w Gminie Zabrze realizowane są następujące projekty:
1. „Dolina Kreatywna” - beneficjent Centrum Kształcenia Ogólnego i Zawodowego w Zabrzu w ramach PO KL Priorytet VII, Działanie 7.2, Poddziałanie 7.2.1 w latach 2008-2010;
2. „Nowe kompetencje dla nauczycieli i pracowników administracji oświaty” - beneficjent Politechnika Śląska w Gliwicach wydział organizacji i Zarządzania w Zabrzu w partnerstwie z Gminą Zabrze w ramach PO KOL Priorytet IX, Działanie 9.4 w latach 2008- 2010;
3. „Nauka droga do sukcesu na Śląsku” - Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych w województwie śląskim w ramach PO KL Priorytet IX, Działanie 9.1, Poddziałanie 9.1.3 w latach 2008- 2013;
W ramach współpracy z Agencją Narodową Programu „Uczenie się przez całe życie” Comenius w Gminie Zabrze realizowane są przez następujące szkoły i przedszkola:
1. W latach 2008-2010 projekty realizują: Przedszkole Nr 1, Przedszkole Nr 3, Szkoła Podstawowa Nr 43, Gimnazjum Nr 24, T Nr 7 w ZS Nr 10 oraz ZSS nr 41- SPS i GS nr 41;
2. W latach 2009- 2011 projekty realizują: Gimnazjum Nr 21 oraz IX LO w Centrum Edukacji.
W ramach Polsko Niemieckiej Współpracy Młodzieży Gimnazjum Nr 21 w Zabrzu zrealizowało projekt: „Zabrze- Bargteheide/ Hamburg dwa miasta przemysłowe- podobieństwa i różnice”.
Szczegółowe informacje o realizowanych projektach w Gminie Zabrze znajdują się na stronach internetowych szkół i przedszkoli oraz w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce Oświata.

 

Newsletter

Aktualności miejskie w Twojej poczcie

Zarządzaj subskrypcjami newsletterów

Zawartość stopki
e-direct

Projekt i realizacja: