Urząd Miasta Zabrze

Dofinansowanie - Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Treść główna

Utworzenie mapy akustycznej Miasta Zabrze wraz z systemem aktualizacji, zarządzania i udostępniania

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WSL 2007-2013

Priorytet V Środowisko Działanie 5.4 Zarządzanie środowiskiem

 

 

 

Całkowita wartość projektu:

694 212,64 zł


Wysokość dofinansowania:

510 582,25 zł

 


Opis projektu

Przedmiotem projektu jest opracowanie mapy akustycznej Zabrza, na podstawie wyników pomiarów i zasobów danych zawartych w miejskim Systemie Informacji o Terenie (SIT), stanowiącej ogólnodostępny kompleksowy system informacji o stanie środowiska akustycznego na obszarze Zabrza, oraz udostępnienia wygenerowanych map mieszkańcom miasta, za pośrednictwem portalu internetowego. Mapa akustyczna będzie również udostępniana za pomocą płyt CD oraz w formie wydruków.
Realizacja projektu odbędzie się poprzez wykonanie pomiarów natężenia hałasu w wybranych miejscach, wygenerowanie na podstawi wyników pomiarów modelu wirtualnego oraz zamieszczenie go w zasobach SIT. Za pośrednictwem informatycznego systemu SIT możliwe będzie również zarządzanie uzyskanym modelem oraz jego przyszła aktualizacja.


Okres realizacji

grudzień 2008 - wrzesień 2012

 


 

Dokumenty do pobrania

Dokument Typ Rozmiar
Informacja_o_projekcie .doc 333 (kB)
Informacja o zakończeniu projektu .doc 189 (kB)
Informacja_na_zakonczenie_pomiarow .doc 187 (kB)

Newsletter

Aktualności miejskie w Twojej poczcie

Zarządzaj subskrypcjami newsletterów

Zawartość stopki
e-direct

Projekt i realizacja: