Urząd Miasta Zabrze

Dofinansowanie - Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Treść główna

Zacznij i Ty – kompleksowe programy wsparcia dla osób bezrobotnych

 

"Zacznij i Ty – kompleksowe programy wsparcia dla osób bezrobotnych."

BENEFICJENT MIASTO ZABRZE
REALIZATOR POWIATOWY URZĄD PRACY
WARTOŚĆ PROJEKTU [PLN] 1 123 626,14 zł
W TYM DOFINANSOWANIE [PLN] 1 067 444,83 zł
NAZWA FUNDUSZU: Europejski Fundusz Społeczny
NAZWA PROGRAMU: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 7.1.1 Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez pracy na obszarach rewitalizowanych – ZIT

OKRES REALIZACJI PROJEKTU 01.01.2019 r. - 31.12.2020 r.
Celem projektu jest zmniejszenie bezrobocia poprzez wzrost aktywności zawodowej uczestników/czek oraz zmianę ich statusu na rynku pracy.
Projekt zakłada aktywizację osób bezrobotnych, w szczególności będących w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy:
- kobiet ( w szczególności powracających na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem dziecka),
- osób z niepełnosprawnościami,
- powyżej 50 roku życia,
- długotrwale bezrobotnych,
- o niskich kwalifikacjach.
Uczestnicy będą mieli do dyspozycji następujące formy wsparcia: doradztwo zawodowe, pośrednictwo pracy, opracowanie i aktualizację Indywidualnego Planu Działania, szkolenia i staże zawodowe.
 

Newsletter

Aktualności miejskie w Twojej poczcie

Zarządzaj subskrypcjami newsletterów

Zawartość stopki
e-direct

Projekt i realizacja: