Urząd Miasta Zabrze

Dofinansowanie - Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Treść główna

Lokalne Plany Działania

Dirk Ahner
Dyrektor Generalny
ds. Polityki
Regionalnej, Unia
Europejska

… Jednym z głównych wyzwań dla polityki spójności UE jest aktywizacja pełnego potencjału regionów i miast – i przybliżenie Europy jej mieszkańcom.
Jestem przekonany, że trwałymi, skutecznymi i popieranymi przez ogół społeczeństwa okażą się tylko te strategie, w których tworzenie i realizację zaangażowana jest społeczność lokalna. Mieszkańcy powinni odgrywać aktywną rolę w kształtowaniu ich najbliższego. Program URBACT II potwierdza znaczenie tej idei na wielu poziomach. Realizowana jest ona nie tylko poprzez tworzenie silnych więzi pomiędzy miastami i Instytucjami Zarządzającymi, ale też poprzez powołanie Lokalnych Grup Wsparcia, stanowiących ważny element wszystkich sieci tematycznych i grup roboczych. W ramach tego partnerstwa lokalni, regionalni i krajowi interesariusze łączą siły z Komisją Europejską w dążeniu do zintegrowanego i zrównoważonego rozwoju miast europejskich. Współpraca w obrębie miast, pomiędzy nimi i w ich imieniu może być efektywnym narzędziem realizacji ambitnych celów, które sobie wytyczyliśmy. Jestem pewien, że program URBACT II i wszystkie uczestniczące w nim miasta wniosą w to znaczący wkład.

http://urbactdwa.silesia.org.pl/pliki/lsgpl.pdf
http://www.um.zabrze.pl/mieszkancy/projekty-unijne/projekt-urbact/lokaln...

o Dzielnica Biskupice

http://www.um.zabrze.pl/mieszkancy/rewitalizacja/lokalne-plany-dzialania...

o Dzielnica Zandka

http://www.um.zabrze.pl/mieszkancy/rewitalizacja/lokalne-plany-dzialania...

o Publikacje

http://www.um.zabrze.pl/mieszkancy/rewitalizacja/lokalne-plany-dzialania...

o Pliki do pobrania

http://www.um.zabrze.pl/mieszkancy/rewitalizacja/lokalne-plany-dzialania...

 

Newsletter

Aktualności miejskie w Twojej poczcie

Zarządzaj subskrypcjami newsletterów

Zawartość stopki
e-direct

Projekt i realizacja: