Urząd Miasta Zabrze

Dofinansowanie - Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Treść główna

Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Miejskich Miasta Zabrze

Lokalny Program Rewitalizacji oznacza opracowany, przyjęty przez Radę Miasta w Zabrzu i koordynowany przez samorząd wieloletni program działań w sferze przestrzeni, środowiska, społeczeństwa i gospodarki, zmierzający do wyprowadzenia danego obszaru z sytuacji kryzysowej oraz stworzenie warunków do jego dalszego rozwoju.
 

o Informacje ogólne(cele LPROM)

http://www.um.zabrze.pl/mieszkancy/rewitalizacja/lokalny-program-rewital...
 

o Zasięg terytorialny rewitalizowanych obszarów

http://www.um.zabrze.pl/mieszkancy/rewitalizacja/lokalny-program-rewital...
 

o Uchwały

http://www.um.zabrze.pl/mieszkancy/rewitalizacja/lokalny-program-rewital...
 

o Archiwum

http://www.um.zabrze.pl/mieszkancy/rewitalizacja/lokalny-program-rewital...
 

o Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Miejskich Miasta Zabrze na lata 2016- 2023. 

http://www.um.zabrze.pl/mieszkancy/rewitalizacja/lokalny-program-rewitalizacji-obszarow-miejskich-miasta-zabrze/lokalny-program-rewitalizacji-obszarow-m
 

o Prezentacje

http://www.um.zabrze.pl/mieszkancy/rewitalizacja/lokalny-program-rewitalizacji-obszarow-miejskich-miasta-zabrze/prezentacje

Informujemy, że na stronie http://www.um.zabrze.pl/mieszkancy/rewitalizacja/aktualnosci oraz http://www.um.zabrze.pl/mieszkancy/rewitalizacja/lokalny-program-rewital..., w prasie lokalnej oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Zabrze, ul. Powstańców Śl. 5-7, 41-800 Zabrze,
do publicznej wiadomości będą podawane wiadomości i informacje dot. aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Obszarów Miejskich Miasta Zabrze na lata 2016 – 2023. 

 

Newsletter

Aktualności miejskie w Twojej poczcie

Zarządzaj subskrypcjami newsletterów

Zawartość stopki
e-direct

Projekt i realizacja: