Urząd Miasta Zabrze

Dofinansowanie - Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Treść główna

Rewitalizacja ekonomiczno-gospodarcza

Rewitalizacja ekonomiczno-gospodarcza, to uzyskiwanie korzyści ekonomicznych w zakresie rewitalizacji oraz aktywizacji obszarów marginalizowanych gospodarczo. Do najczęściej występujących zalicza się:

  •  dochody osiągane z prowadzonej działalności również przez lokalnych partnerów i dostawców (jeżeli przewiduje się, że inwestycje spowodują również zamówienia u lokalnych dostawców), a także wykonawców robót inwestycyjnych),
  • wynagrodzenia pracowników,
  • podatki uzyskiwane przez samorząd,
  • dochody uzyskiwane przez lokalne jednostki użyteczności publicznej (operatorów
    sieci kanalizacyjnej, wodociągowej, cieplnej itd.)
  • wzrost dochodów z turystyki biznesowej lub turystyki wypoczynkowej
  • zmniejszenie emisji gazów do atmosfery (dla projektów dotyczących termomodernizacji).
     

o Informacje ogólne

http://www.um.zabrze.pl/mieszkancy/rewitalizacja/rewitalizacja-ekonomicz...

o Inicjatywa Jessica

http://www.um.zabrze.pl/mieszkancy/rewitalizacja/rewitalizacja-ekonomicz...

o Wsparcie rewitalizacji nie tylko w Inicjatywie Jessica

http://www.um.zabrze.pl/mieszkancy/rewitalizacja/rewitalizacja-ekonomicz...

o Gospodarka nieruchomościami

http://www.um.zabrze.pl/mieszkancy/rewitalizacja/rewitalizacja-ekonomicz...

o Szkolenia

http://www.um.zabrze.pl/mieszkancy/rewitalizacja/rewitalizacja-ekonomicz...

o Zabrzańskie Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości

http://www.um.zabrze.pl/mieszkancy/rewitalizacja/rewitalizacja-ekonomicz...

o Prezentacje

http://www.um.zabrze.pl/mieszkancy/rewitalizacja/rewitalizacja-ekonomicz...
 

Newsletter

Aktualności miejskie w Twojej poczcie

Zarządzaj subskrypcjami newsletterów

Zawartość stopki
e-direct

Projekt i realizacja: