Urząd Miasta Zabrze

Dofinansowanie - Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Treść główna

Zastępcy prezydenta

I Zastępca Prezydenta Miasta

I Zastępca Prezydenta Miasta – Krzysztof Lewandowski nadzoruje następujące wydziały (komórki równorzędne) i samodzielne komórki organizacyjne:

 • Biuro Planowania Przestrzennego
 • Biuro Rady Miasta
 • Wydział Administracyjno - Techniczny
 • Wydział Obrotu Nieruchomościami
 • Wydział Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej
 • Wydział Organizacyjno-Finansowy
 • Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności
 • Wydział Zarządzania Mieniem

I Zastępca Prezydenta Miasta – Krzysztof Lewandowski sprawuje nadzór nad zadaniami powierzonymi:

 • Pełnomocnikowi Prezydenta Miasta ds. Ochrony Informacji Niejawynych

ul. prof. Zbigniewa Religi 1

nr pokoju: 106
tel.: (032) 37-33-416
fax: (032) 271-08-18 

II Zastępca Prezydenta Miasta


II Zastępca Prezydenta Miasta - Katarzyna Dzióba nadzoruje następujące wydziały (komórki równorzędne) i samodzielne komórki organizacyjne:

 • Biuro Zamówień Publicznych
 • Wydział Budownictwa
 • Wydział Ekologii
 • Wydział Informatyki i Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego
 • Wydział Infrastruktury Komunalnej
 • Wydział Strategii i Rozwoju Miasta
 • Zabrzańskie Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości

ul. prof. Zbigniewa Religi 1
nr pokoju: 105
tel. : (032) 37-33-356
fax.: (32) 27-39-602
 

III Zastępca Prezydenta Miasta

 

III Zastępca Prezydenta Miasta - Borys Borówka nadzoruje następujące wydziały (komórki równorzędne) i samodzielne komórki organizacyjne:

 • Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów
 • Urząd Stanu Cywilnego
 • Wydział Geodezji
 • Wydział Gospodarowania Odpadami Komunalnymi
 • Wydział Komunikacji
 • Wydział Spraw Obywatelskich

ul. prof. Zbigniewa Religi 1
nr pokoju: 103
tel. : (32) 37-33-356
fax.: (32) 27-39-602
 

Newsletter

Aktualności miejskie w Twojej poczcie

Zarządzaj subskrypcjami newsletterów

Zawartość stopki
e-direct

Projekt i realizacja: