Urząd Miasta Zabrze

Dofinansowanie - Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Treść główna

Miejski Rzecznik Konsumentów

BIURO MIEJSKIEGO RZECZNIKA KONSUMENTÓW

Urząd Miejski w Zabrzu
ul. Wolności 286
41-800 Zabrze

Biuro jest czynne:

  • pn 7.30 – 17.00,
  • wt.-pt. 7.30 – 15.30

Tel. (32) 373 33 04
Fax (32) 271 39 34

e-mail: rzecznik_konsumenta@um.zabrze.pl

 

Rzecznik konsumentów wykonuje zadania samorządu powiatowego w zakresie ochrony praw konsumentów.

Podstawowym zadaniem rzecznika konsumentów jest pomoc i ochrona praw oraz interesów konsumentów w indywidualnych sporach z przedsiębiorcami, wynikających z zawartych umów konsumenckich.

Realizacja zadań w zakresie ochrony praw konsumentów odbywa się przede wszystkim przez:

  • zapewnienie konsumentom bezpłatnego poradnictwa i informacji prawnej oraz pomocy w formułowaniu pism do przedsiębiorców
  • prowadzenie postępowań wyjaśniających i mediacji z przedsiębiorcami oraz propagowanie sądownictwa polubownego
  • pomoc prawna w przygotowywaniu i prowadzeniu postępowań przed sądami powszechnymi, w zakresie spraw konsumenckich
  • współpraca z organami, organizacjami i instytucjami, których zadaniem jest ochrona interesów konsumentów
  • edukacja konsumencka

Miejski Rzecznik Konsumentów zapewnia pomoc prawną wyłącznie konsumentom t.j. osobom fizycznym dokonującym czynności prawnych niezwiązanych bezpośrednio z ich działalnością gospodarczą lub zawodową ( art. 21¹ Kodeksu cywilnego ), zamieszkałym na terenie miasta Zabrze.

Mieszkańcy Zabrza mogą uzyskać pomoc prawną w sprawach konsumenckich:

  • osobiście (w godzinach pracy Biura Miejskiego Rzecznika Konsumentów)
  • telefonicznie
  • korespondencyjnie, za pośrednictwem poczty i poczty elektronicznej

 

Newsletter

Aktualności miejskie w Twojej poczcie

Zarządzaj subskrypcjami newsletterów

Zawartość stopki
e-direct

Projekt i realizacja: