Urząd Miasta Zabrze

Dofinansowanie - Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Treść główna

Biuro Audytu Wewnętrznego

Naczelnik Wydziału - Izabela Kaszuba

ul. Powstańców Śląskich 5-7, pok. 300
41-800 Zabrze

nr tel.: (32) 373-35-38
e-mail: sekretariat_ba@um.zabrze.pl

godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku: 7.30 - 15.30

Do zakresu działania Biura Audytu Wewnętrznego należy w szczególności:
1) ocena adekwatności, skuteczności i efektywności kontroli zarządczej w jednostce,
2) wykonywanie czynności doradczych planowanych i poza planem,
3) przeprowadzanie zadań zapewniających planowanych i poza planem,
4) monitorowanie realizacji zaleceń,
5) przeprowadzanie czynności sprawdzających,
6) sporządzanie rocznego planu audytu,
7) sporządzanie sprawozdania z wykonania planu audytu za rok poprzedni,
8) koordynowanie działań i realizacja zadań w zakresie kontroli zarządczej i zarządzania ryzykiem.
 

Newsletter

Aktualności miejskie w Twojej poczcie

Zarządzaj subskrypcjami newsletterów

Zawartość stopki
e-direct

Projekt i realizacja: