Urząd Miasta Zabrze

Dofinansowanie - Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Treść główna

Biuro ds. Inwestorów

Naczelnik Biura, Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Inwestorów - Rafał Kobos

ul. Powstańców Śląskich 5-7
41-800 Zabrze
tel. (32) 273-97-57
e-mail: sekretariat_bi@um.zabrze.pl 

godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku: 7:30 - 15:30

 Do zakresu działania Biura ds. Inwestorów należy w szczególności:
1) współpraca z inwestorami oraz potencjalnymi inwestorami,
2) sprawowanie opieki nad inwestorami w zakresie ich kontaktów z Urzędem, innymi instytucjami miejskimi oraz wskazanymi przez inwestorów innymi podmiotami,
3) badanie rynków zagranicznych związane z poszukiwaniem i pozyskiwaniem inwestorów poprzez nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów z międzynarodowymi środowiskami gospodarczymi
i biznesowymi,
4) współpraca z organami administracji rządowej i samorządowej, zwłaszcza z Polską Agencją Informacji i Inwestycji Zagranicznych,
5) współpraca z Katowicką Specjalną Strefą Ekonomiczną,
6) współpraca z inwestorem już pozyskanym dla Miasta w zakresie pomocy doradczej
w ramach prowadzenia działalności inwestycyjnej (tzw. aftercare),
7) sporządzanie i aktualizacja miejskiej oferty inwestycyjnej,
8) inicjowanie i sporządzanie wraz z innymi jednostkami samorządu terytorialnego wspólnych ofert inwestycyjnych,
9) podejmowanie działań z zakresu public relations w celu efektywniejszego pozyskiwania inwestorów,
10) współpraca z krajowymi i międzynarodowymi mediami gospodarczymi,
11) prezentowanie ofert oraz walorów inwestycyjnych Miasta i podmiotów z nim współpracujących
w szczególności w krajowych i zagranicznych mediach informacyjnych oraz na targach, konferencjach i sympozjach,
12) koordynacja prac związanych z przygotowaniem i uzbrojeniem terenów inwestycyjnych
oraz rozwojem Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej na terenie Zabrza,
13) przygotowanie i koordynowanie przedsięwzięć realizowanych w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego,
14) opracowywanie strategii uzbrajania i udostępniania inwestorom terenów inwestycyjnych Miasta oraz koordynowanie działań zmierzających do uzbrojenia i udostępnienia potencjalnym inwestorom terenów inwestycyjnych Miasta,
15) nadzór nad jednostką Powiatowy Urząd Pracy w zakresie prawidłowego jej funkcjonowania,
16) koordynacja prac związanych z realizacją strategii tworzenia w Zabrzu ekosystemów startupów.
 

Newsletter

Aktualności miejskie w Twojej poczcie

Zarządzaj subskrypcjami newsletterów

Zawartość stopki
e-direct

Projekt i realizacja: