Urząd Miasta Zabrze

Dofinansowanie - Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Treść główna

Biuro Kontroli

Naczelnik: Mirosław Kaszycki

ul. Powstańców Śląskich 5 - 7
41-800 Zabrze
pok. 57 i 57a
tel.: (32) 37 33 534
e-mail: sekretariat_bk@um.zabrze.pl

godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku: 7:30 - 15:30

Do zakresu działania Biura Kontroli należy w szczególności:
1) opracowywanie planów kontroli,
2) przeprowadzanie kontroli wydziałów (komórek równorzędnych) oraz wszystkich jednostek sektora finansów publicznych, które podlegają Prezydentowi Miasta i są przez niego nadzorowane zgodnie
z zatwierdzonym planem kontroli lub zleconych przez Prezydenta Miasta,
3) przygotowywanie sprawozdań z realizacji planów kontroli,
4) przeprowadzanie kontroli doraźnych,
5) sporządzanie dokumentacji z przeprowadzonych kontroli i monitorowanie wykonania zaleceń pokontrolnych,
6) przyjmowanie i koordynowanie rozpatrywania skarg i wniosków,
7) prowadzenie spraw w zakresie petycji,
8) współpraca z koordynatorem kontroli w zakresie kontroli zewnętrznych,
9) prowadzenie dokumentacji z kontroli zewnętrznych,
10) przyjmowanie i weryfikacja oświadczeń majątkowych składanych Prezydentowi Miasta przez osoby ustawowo do tego zobowiązane,
11) prowadzenie rejestrów:
a) kontroli wewnętrznych,
b) kontroli zewnętrznych,
c) skarg i wniosków,
d) oświadczeń majątkowych,
e) petycji

Newsletter

Aktualności miejskie w Twojej poczcie

Zarządzaj subskrypcjami newsletterów

Zawartość stopki
e-direct

Projekt i realizacja: