Urząd Miasta Zabrze

Dofinansowanie - Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Treść główna

Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów

Miejski Rzecznik Konsumentów: Agnieszka Kordasiewicz

ul. Wolności 286
41-800 Zabrze
tel.: (32) 373-33-04
e-mail: sekretariat_brk@um.zabrze.pl
e-mail: rzecznik_konsumenta@um.zabrze.pl

godziny urzędowania:

  • poniedziałek - 7.30-17.00
  • wtorek - piątek 7.30-15.30

Do zakresu działania Biura Miejskiego Rzecznika Konsumentów należy w szczególności:
1) zapewnienie konsumentom bezpłatnego poradnictwa i informacji prawnej w zakresie ochrony
ich interesów, występowanie do przedsiębiorców w tych sprawach oraz w szczególności możliwość wytaczania powództw na rzecz konsumentów bądź wstępowania za ich zgodą do toczącego
się postępowania w sprawach o ochronę interesów konsumentów oraz pełnienie funkcji oskarżyciela publicznego w sprawach o wykroczenia na szkodę konsumentów,
2) składanie wniosków w sprawie stanowienia i zmiany przepisów prawa miejscowego w zakresie ochrony interesów konsumentów,
3) współdziałanie z właściwymi terytorialnie delegaturami Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, z organami Inspekcji Handlowej oraz z organizacjami konsumenckimi.
 

Newsletter

Aktualności miejskie w Twojej poczcie

Zarządzaj subskrypcjami newsletterów

Zawartość stopki
e-direct

Projekt i realizacja: