Urząd Miasta Zabrze

Dofinansowanie - Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Treść główna

Urząd Stanu Cywilnego

Kierownik - Sławomir Kenig

ul. Wolności 211
41-800 Zabrze
tel. (32) 271-02-16, (32) 373-35-84
(32) 373-35-82 - archiwum
(32) 373-35-85 - referat urodzeń
(32) 373-35-83 - sekretariat
fax: (32) 373-35-82
e-mail: sekretariat_usc@um.zabrze.pl

godziny urzędowania:

Rejestracja urodzeń:
poniedziałek: 7.30-17.00
uznanie ojcostwa dziecka oraz inne oświadczenia woli dotyczące urodzenia
przyjmowane są w poniedziałki do godziny 15.30
wtorek - piątek: 7.30-15.30

Małżeństwa:
poniedziałek: 7.30-17.00
wtorek - piątek: 7.30-15.30

Rejestracja zgonów:
poniedziałek: 7.30-17.00
wtorek - piątek: 7.30-15.30
sobota: 7.30-14.00

Archiwum (wydawanie odpisów):
poniedziałek: 7.30-17.00
od wtorku do piątku: 7.30-13.30

Do zakresu działania Urzędu Stanu Cywilnego należy w szczególności:
1) rejestracja urodzeń, małżeństw i zgonów w systemie rejestrów stanu cywilnego,
2) wydawanie odpisów i zaświadczeń na podstawie ustawy prawo o aktach stanu cywilnego,
3) zameldowanie i występowanie o nadanie numeru PESEL w związku ze sporządzeniem aktu urodzenia,
4) zmiana numeru PESEL w związku ze sprostowaniem daty urodzenia lub zmianą płci,
5) weryfikacja i aktualizacja danych w rejestrze PESEL zgodnie z ustawą o ewidencji ludności,
6) wydawanie decyzji administracyjnych, postanowień i zezwoleń w oparciu o ustawę prawo
o aktach stanu cywilnego, kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz ustawę o zmianie imienia
i nazwiska,
7) przyjmowanie oświadczeń woli na podstawie kodeksu rodzinnego i opiekuńczego
oraz ustawy prawo o aktach stanu cywilnego,
8) organizowanie uroczystości z okazji Długoletniego pożycia małżeńskiego oraz 100-lecia urodzin,
9) rejestracja zdarzeń mających wpływ na treść lub ważność aktu stanu cywilnego,
10) uzupełnianie i prostowanie aktów stanu cywilnego,
11) przenoszenie aktów stanu cywilnego do Systemu Rejestrów Państwowych,
12) przygotowanie dokumentów dotyczących nadania medalu „Za długoletnie pozycie małżeńskie” dla Wojewody Śląskiego,
13) przechowywanie, zabezpieczanie i konserwacja ksiąg stanu cywilnego,
14) sporządzanie testamentów,
15) prowadzenie korespondencji konsularnej i krajowej.
 

Newsletter

Aktualności miejskie w Twojej poczcie

Zarządzaj subskrypcjami newsletterów

Zawartość stopki
e-direct

Projekt i realizacja: