Urząd Miasta Zabrze

Dofinansowanie - Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Treść główna

Wydział Geodezji

Naczelnik - Grzegorz Dragańczyk

ul. Powstańców Śląskich 5-7, pok. 50
41-800 Zabrze
tel.: 32 373-34-59
fax: 32 373-34-60
e-mail: sekretariat_wg@um.zabrze.pl
http://gis.um.zabrze.pl

godziny urzędowania:

* poniedziałek - 7.30-17.00
* wtorek - piątek 7.30-15.30

Do zakresu działania Wydziału Geodezji należy w szczególności:

A. Zadania realizowane przez Referat Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej:
1) prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjno-kartograficznego,
2) koordynacja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu,
3) administracja sieci komputerowej „Gis-Zabrze”,
4) administracja miejskiego systemu informacji o terenie oraz bieżąca aktualizacja internetowego planu Miasta,

B. Zadania realizowane przez Referat Ewidencji Gruntów i Budynków:
1) prowadzenie nazewnictwa ulic oraz numeracji nieruchomości,
2) prowadzenie spraw z zakresu podziałów i rozgraniczeń nieruchomości oraz wydawanie decyzji
w tym zakresie,
3) prowadzenie komunalizacji nieruchomości z mocy prawa,
4) prowadzenie gleboznawczej klasyfikacji gruntów,
5) prowadzenie operatu ewidencji gruntów i budynków,
6) ujawnianie w księgach wieczystych praw do nieruchomości gminy oraz Skarbu Państwa uzyskanych
na podstawie decyzji o podziale nieruchomości w trybie art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami.
 

Newsletter

Aktualności miejskie w Twojej poczcie

Zarządzaj subskrypcjami newsletterów

Zawartość stopki
e-direct

Projekt i realizacja: