Urząd Miasta Zabrze

Dofinansowanie - Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Treść główna

Wydział Komunikacji

Naczelnik - Elżbieta Sikora

ul. Wolności 286, pok. 102
41-800 Zabrze
Inf. dot. prawa jazdy – tel. 32/37-33-336/323
Inf. dot. rejestracji pojazdów – tel. 32/37-33-561 /570 /571
Inf. dot. transportu drogowego (licencje, zezwolenia, zaświadczenia) - tel.32/37-33-509
e-mail: sekretariat_wk@um.zabrze.pl

godziny urzędowania:

* poniedziałek - piątek, 7.30 - 15.30 (pokój 102 -105)
* poniedziałek - piątek, 7.30 - 17.00 (Sala Obsługi Klienta stanowiska 1 -11)

Do zakresu działania Wydziału Komunikacji należy w szczególności:
1) dokonywanie rejestracji pojazdów, wydawanie dowodów rejestracyjnych lub dokumentów czasowo dopuszczających pojazd do ruchu oraz tablic rejestracyjnych,
2) prowadzenie postępowań w sprawie wyrejestrowania pojazdów,
3) zwracanie dowodów rejestracyjnych, pozwoleń czasowych zatrzymanych przez organy kontroli drogowej,
4) czasowe wycofanie pojazdu z ruchu, przywrócenie pojazdu do ruchu (dotyczy pojazdów
o dopuszczalnej masie całkowitej od 3500 kg),
5) wydawanie Profilu Kandydata na Kierowcę i potwierdzanie danych na portalu STAROSTA,
6) wydawanie uprawnień do kierowania pojazdami:
a) wydawanie krajowych praw jazdy,
b) wydawanie międzynarodowych praw jazdy,
c) wydawanie zezwoleń na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub pojazdem przewożącym wartości pieniężne,
7) wydawanie, cofanie, wygaszanie następujących zezwoleń/licencji będących w kompetencji Prezydenta Miasta:
a) zezwoleń na wykonywanie przewozów regularnych i przewozów regularnych specjalnych,
b) zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego w zakresie przewozu osób, rzeczy,
c) licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób samochodem osobowym,
d) licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą,
e) licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego taksówką,
f) licencji w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy (SPEDYCJA),
8) wydawanie zaświadczeń na potrzeby własne,
9) nadzór nad wydanymi przedsiębiorcom zezwoleniami na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, licencjami lub zaświadczeniami na potrzeby własne w zakresie wymogów będących podstawą wydania tych dokumentów,
10) rejestracja sprzętu pływającego do amatorskiego połowu ryb,
11) prowadzenie spraw związanych z zatrzymaniem, cofaniem i przywracaniem uprawnień
do kierowania pojazdami,
12) prowadzenie rejestru przedsiębiorstw prowadzących stacje kontroli pojazdów i nadzór
nad stacjami w zakresie prawidłowości wyposażenia, wykonywania badań technicznych pojazdów
i prawidłowego prowadzenia wymaganej dokumentacji,
13) wydawanie uprawnień do dokonywania badań technicznych diagnostom,
14) prowadzenie rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców
i sprawowanie nadzoru nad ośrodkami szkolenia kierowców w zakresie zgodności prowadzenia szkolenia osób ubiegających się o uzyskanie uprawnień do kierowania motorowerem lub pojazdami silnikowymi, kursu dla kandydatów na instruktorów i kandydatów na wykładowców dla instruktorów i wykładowców z wymaganiami określonymi w przepisach,
15) prowadzenie ewidencji i wydawanie legitymacji instruktorom nauki jazdy,
16) wydawanie zaświadczeń przedsiębiorcom wykonującym zawód przewoźnika drogowego
o liczbie pojazdów, dla których został udokumentowany wymóg zdolności finansowej,
17) sporządzanie półrocznych informacji o liczbie wydanych zezwoleń, licencji
oraz zaświadczeń do Śląskiego Inspektora Transportu Drogowego,
18) sporządzanie miesięcznych informacji podatkowych do Urzędu Skarbowego i Urzędu Gminy
o zarejestrowanych pojazdach od 3,5 tony,
19) sporządzanie miesięcznych sprawozdań z opłat ewidencyjnych przekazywanych
do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych.
 

Newsletter

Aktualności miejskie w Twojej poczcie

Zarządzaj subskrypcjami newsletterów

Zawartość stopki
e-direct

Projekt i realizacja: