Urząd Miasta Zabrze

Dofinansowanie - Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Treść główna

Informacje dla komitetów wyborczych

„DODATKOWY NABÓR KANDYDATÓW DO WSKAZANYCH KOMISJI WYBORCZYCH
Informujemy, że pełnomocnicy wyborczy komitetów wyborczych mogą dokonać dodatkowych zgłoszeń kandydatów do wskazanych obwodowych komisji wyborczych do dnia 26.09.2018 r. do godz. 17:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Zabrzu, ul. Prof. Z. Religii 1, pok. 65, 66, tel. 32 273 97 03”.

Uwaga:

Zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych przyjmowane są przez Urzędników wyborczych w budynku Urzędu Miejskiego w Zabrzu przy ul. Religi 1, w pokoju 65. Dyżury w zakładce "Urzędnicy wyborczy".

LOSOWANIA PRZEPROWADZANE PRZEZ URZĘDNIKÓW WYBORCZYCH

miejsce losowania: Zabrze, Religi 1, I piętro, pokój 115

- 27 września, godz. 15:00odbędzie się losowanie tylko w przypadku, gdy liczba dodatkowych zgłoszeń dokonanych przez poszczególnych pełnomocników wyborczych komitetów wyborczych przekroczy liczby wskazane w informacji komisarza (art. 182 § 7 pkt 1 Kodeksu)


- 28 września, godz. 9:00 odbędzie się losowanie o którym mowa w art. 182 § 7 pkt 2 Kodeksu, tj. w przypadku, gdy liczba zgłoszeń kandydatów do danej obwodowej komisji przekroczyła w podstawowy terminie (tj. do dnia 21 września) wymaganą ilość – 9 do obwodu stałego, 6 do obwodu odrębnego.

 

„Zgłaszanie kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych

• UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania tych komisji, w tym trybu przeprowadzania losowania, w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

Ważne: Termin zgłaszania komisarzowi wyborczemu kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych upływa w dniu 6 września 2018 r.

Zgłaszanie kandydatów na członków OKW:
- obwodowych komisji wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie
- obwodowych komisji wyborczych ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie

• UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie oraz ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania tych komisji, w tym trybu przeprowadzania losowania, w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

Ważne: Termin zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych upływa w dniu 21 września 2018 r.”.

Dokumenty do pobrania

Dokument Typ Rozmiar
Obwieszczenie_MKW_numery_list .pdf 205 (kB)
INFORMACJA_losowanie_numerow .docx 14 (kB)
Obwieszczenie_Komisarza_Wyborczego_o_przyznanych_numerach_list_kandydatow_na_radnych .pdf 318 (kB)
Obwieszczenie_PM_Zabrze_o_numerach_oraz_granicach_stalych_i_odrebnych_obwodow_glosowania_wyznaczonych_siedzibach_okw .pdf 140 (kB)
harmonogram_dyzurow_urzednikow_wyborczych_21_09_2018 .rtf 87 (kB)
18-08-27-704-LIX-obwody_stale .pdf 196 (kB)
18-08-27-705-LIX-obwody_zamkniete .pdf 179 (kB)
Informacja_dotyczaca_oswiadczen_lustracyjnych .rtf 52 (kB)
Zarzadzenie_w_sprawie_zapewnienia_bezplatnego_umieszczania_urzedowych_obwieszczen_wyborczych_plakatow .pdf 187 (kB)
Uchwala_PKW_z_dnia_13_sierpnia_2018_r._w_sprawie_sposobu_zglaszania_kandydatow_na_czlonkow_terytorialnych_komisji_wyborczych .rtf 201 (kB)
Uchwala_PKW_z_dnia_13_sierpnia_2018_r._w_sprawie_sposobu_zglaszania_kandydatow_na_czlonkow_obwodowych_komisji_wyborczych .rtf 210 (kB)
Zgloszenie_kandydatow_na_czlonkow_obwodowych_komisji_wyborczych_ds._przeprowadzenia_glosowania_w_obwodzie_-_zalacznik_1 .rtf 290 (kB)
Zgloszenie_kandydatow_na_czlonkow_obwodowych_komisji_wyborczych_ds._ustalenia_wynikow_glosowania_w_obwodzie_-_zalacznik_2 .rtf 287 (kB)
Informacja_o_zasadach_i_sposobie_zglaszania_kandydatow_na_radnych .rtf 219 (kB)
Formularz_zgloszenia_listy_kandydatow_na_radnych .rtf 467 (kB)
Formularz_list_poparcia .rtf 119 (kB)
Formularz_oswiadczenia_o_wyrazeniu_zgody_na_kandydowanie .rtf 140 (kB)
Oswiadczenie_lustracyjne .rtf 69 (kB)
Informacja_o_zlozeniu_oswiadczenia_lustracyjnego .rtf 43 (kB)
Informacja_o_zasadach_i_sposobie_zglaszania_kandydatow_na_prezydenta .rtf 207 (kB)
Formularz_zgloszenia_kandydata_na_prezydenta .rtf 211 (kB)
Formularz_oswiadczenia_o_wyrazeniu_zgody_na_kandydowanie_na_prezydenta .rtf 138 (kB)
Aby przeczytać plik PDF, możesz potrzebować programu Adobe Reader, jeśli nie jest on jeszcze zainstalowany w Twoim komputerze. Pobierz program Adobe Reader.

Newsletter

Aktualności miejskie w Twojej poczcie

Zarządzaj subskrypcjami newsletterów

Zawartość stopki
e-direct

Projekt i realizacja: