Urząd Miasta Zabrze

Dofinansowanie - Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Treść główna

Wybory do Rad Dzielnic 2013

Wybraliśmy dzielnicowych radnych

17 marca odbyły się wybory do Rad Dzielnic w Zabrzu. Frekwencja w porównaniu do 2008 roku wzrosła o prawie 100 % i wyniosła 4,22 %. W 2008 roku frekwencja wynosiła 2,63%.

- Rady dzielnic i osiedli są istotnym elementem budującym miasto. Są one skutecznym narzędziem wprowadzania zmian. Dzięki radom dzielnic jesteśmy w stanie rozpoznać prawdziwe problemy i oczekiwania mieszkańców i być bliżej nich – powiedziała Małgorzata Mańka-Szulik, prezydent Zabrza.
Miejska Komisja Wyborcza w Zabrzu podaje do wiadomości wyniki głosowania z 17 marca 2013 r. dla poszczególnych dzielnic.
 

NFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW
Mieszkańcy Zabrza wybiorą przedstawicieli do 18 Rad Dzielnic. W dzielnicach Centrum Północ i Centrum Południe rady będą liczyły 21 członków, w pozostałych dzielnicach 15.

MIEJSCE I GODZINY GŁOSOWANIA
Głosowanie odbywa się w lokalu obwodowej komisji wyborczej bez przerwy w godzinach od 8.00 do 17.00.
Podział na obwody głosowania tworzone w celu przeprowadzenia wyborów do Rad Dzielnic różni się od stałego podziału miasta na obwody głosowania. Na terenie dzielnic utworzono obwody głosowania obejmujące do 6000 mieszkańców. Szczegółowe informacje dotyczące podziału miasta na obwody do głosowania oraz siedzib komisji można znależć w obwieszczeniu Miejskiej Komisji Wyborczej.

REJESTR WYBORCÓW
Głosowanie przeprowadza się na podstawie spisu wyborców zamieszkałych na terenie Dzielnicy ujętych w stałym rejestrze wyborców. Wyborcy zameldowani na obszarze gminy na pobyt stały, wpisywani są do rejestru wyborców z urzędu.
Zameldowanie na pobyt czasowy nie uprawnia do wzięcia udziału w głosowaniu!
W przypadku innych osób konieczne jest złożenie wniosku o wpisanie do stałego rejestru wyborców pod adresem innym niż stały adres zameldowania. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku Prezydent Miasta wydaje decyzję o wpisaniu do rejestru.

Do rejestru wyborców mogą się dopisać na pisemny wniosek: wyborcy stale zamieszkali na obszarze gminy bez zameldowania na pobyt stały, wyborcy stale zamieszkali na obszarze gminy pod innym adresem aniżeli adres ich zameldowania na pobyt stały na obszarze tej gminy, wyborcy nigdzie niezamieszkali, przebywający stale na obszarze gminy.

Szczegółowe informacje dotyczące złożenia wniosku znajdują się na stronie internetowej Urzędu na Platformie SEKAP pod adresem: https://www.sekap.pl/katalog.seam?id=190&actionMethod=katalog.xhtml%3Ape...).

UPRAWNIENIA WYBORCÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Wyborcy niepełnosprawnemu, na jego wniosek, może pomagać przy głosowaniu inna osoba, z wyłączeniem członków obwodowej komisji wyborczej.
W dniu głosowania istnieje możliwość przewozu osób niepełnosprawnych wraz z członkiem rodziny (opiekunem) do lokali obwodowych komisji wyborczych w godzinach: od 10:00 do 16:00. Wyborcy zainteresowani przewozem proszeni są o kontakt telefoniczny pod numerem: 32/37-33-425/335.

ZASADY GŁOSOWANIA
Oddając głos należy wskazać liczbę kandydatów równą bądź mniejszą od liczby mandatów do danej rady stawiając znak X w pustym kwadracie umieszczonym przy nazwisku wybranego kandydata (dwie linie przecinające się wewnątrz pustego kwadratu). Wszelkie inne znaki w tym miejscu lub zamazanie kwadratu przeznaczonego do wskazania wybranego kandydata powodują nieważność głosu.
Głos jest również nieważny, jeżeli nie wskazano żadnego z kandydatów lub gdy liczba wskazanych kandydatów jest większa niż liczba mandatów do obsadzenia.
 

INFORMACJE DLA KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW RAD DZIELNIC

Radni pełnią swoją funkcje społecznie – nie otrzymują wynagrodzenia, ale mają realny wpływ na inwestycje w ich dzielnicy. Mogą brać udział w konkursach inicjatyw i zdobywać dofinansowanie dla projektów pozwalających wyjść naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców. Zrealizowane do tej pory projekty wpłynęły m.in. na poprawę estetyki wielu dzielnic, przyczyniły się do wzmocnienia integracji mieszkańców poprzez rozwój inicjatyw kulturalnych oraz infrastruktury wspomagającej aktywne formy spędzania wolnego czasu.
Do głosowania uprawnionych będzie ponad 140 000 mieszkańców. Prawo wybierania (czynne prawo wyborcze) do Rady ma każdy obywatel polski oraz obywatel Unii Europejskiej niebędący obywatelem polskim, który najpóźniej w dniu wyborów kończy 18 lat i stale zamieszkuje na obszarze dzielnicy.

Nie mają prawa wybierania osoby:
1) pozbawione praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu,
2) pozbawione praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu,
3) ubezwłasnowolnione prawomocnym orzeczeniem sądu.
 

- do dnia 14 lutego 2013 r. - zakończone zostaje przyjmowanie zgłoszeń na członków Rad Dzielnic przez Miejską Komisję Wyborczą

- do dnia 1 marca 2013 r. - zostanie ogłoszona informacja o zarejestrowanych kandydatach na członków Rad Dzielnic.
 

Dokumenty do pobrania

Dokument Typ Rozmiar
13-04-22-530-XXXVII-waznosc_wyborow .pdf 282 (kB)
protokol_z_losowania_OS._MIKOLAJA_KOPERNIKA_z_dnia_22_04_2013 .rtf 212 (kB)
13-04-22-524-XXXVII-protesty_wyborcze .pdf 98 (kB)
ordynacja_tekst_ujednolicony .rtf 72 (kB)
Informacja_MKW_dot._uzyskanych_mandatow_w_dzielnicach_Zabrza .rtf 690 (kB)
informacja_MKW_o_mandatach_w_dzielnicy__OS._MIKOLAJA_KOPERNIKA .rtf 141 (kB)
informacja_MKW__OS._MIKOLAJA_KOPERNIKA_17.03.2013 .rtf 140 (kB)
Obwieszczenie_MKW_w_sprawie_wykreslenia_Bojadzjan_Hraczja .rtf 43 (kB)
oswiadczenie_dla_czlonka_OKW .rtf 39 (kB)
szkolenie_czlonkow_OKW_2013 .pdf 3 (MB)
wytyczne_MKW .rtf 138 (kB)
Uchwala_w_sprawie_odwolania_czlonka_OKW .rtf 92 (kB)
Uchwala_w_sprawie_przebywania_dziennikarzy_w_lokalu_wyborczym .rtf 102 (kB)
Uchwala_MKW_w_sprawie_agitacji_wyborczej_i_ciszy_wyborczej .rtf 101 (kB)
lokalizacji_gminnych_tablic_i_slupow_ogloszeniowych .doc 102 (kB)
zmiana_godzin_szkolen_czlonkow_OKW .rtf 39 (kB)
czlonkowie_OKW_alfabetycznie .xls 56 (kB)
czlonkowie_obwodowych_komisji_wyborczych-zalacznik_do_uchwaly_Miejskiej_Komisji_Wyborczej .xls 53 (kB)
Obwieszczenie_MKW_o_zarejestrowanych_kandydatach_na_czlonkow_Rad_Dzielnic .pdf 55 (kB)
komunikat-losowanie_okw .rtf 53 (kB)
Zarzadzenie_w_sprawie_ustalenia_diet_czlonkow_OKW .pdf 71 (kB)
OBWIESZCZENIE_zarzadzenie_wyborow .rtf 96 (kB)
Obwieszczenie_MKW_w_sprawie_numerow_i_granic_obwodow_glosowania_oraz_wyznaczonych_siedzibach_obwodowych_komisji_wyborczych .pdf 90 (kB)
powolanie_Miejskiej_Komisji_Wyborczej .pdf 29 (kB)
DYZURY_MKW .rtf 121 (kB)
INFORMACJA_DLA_KANDYDATOW_NA_CZLONKOW_RAD_DZIELNIC .rtf 95 (kB)
wzor_zgloszenia_kandydata_na_czlonka_rady_dzielnicy .rtf 75 (kB)
wzor_zgloszenia_kandydatow_na_czlonka_rady_dzielnicy .rtf 69 (kB)
lista_osob_popierajacych_kandydata_do_rady_dzielnicy .rtf 234 (kB)
wzor_zgloszenia_kandydata_na_czlonka_okw .rtf 54 (kB)
wzor_zgloszenia_kandydatow_na_czlonka_okw .rtf 69 (kB)
Aby przeczytać plik PDF, możesz potrzebować programu Adobe Reader, jeśli nie jest on jeszcze zainstalowany w Twoim komputerze. Pobierz program Adobe Reader.

Newsletter

Aktualności miejskie w Twojej poczcie

Zarządzaj subskrypcjami newsletterów

Zawartość stopki
e-direct

Projekt i realizacja: