Urząd Miasta Zabrze

Dofinansowanie - Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Treść główna

Wybory samorządowe 2010 - (informacje dla komitetów wyborczych)

Informacje o zgłoszonych kandydatach na Radnych oraz kandydatach na Prezydenta w Zabrzu na stronie PKW:

http://wybory2010.pkw.gov.pl/geo/pl/240000/247801.html 

 

Wskazówki dot. kampanii wyborczej (plakatowej) na terenie Miasta Zabrze

 Urząd Miejski w Zabrzu wychodząc naprzeciw oczekiwaniom komitetów wyborczych w nadchodzącej kampanii wyborczej do Rad Gmin, Rad Powiatów i Sejmików Województw na terenie Gminy Zabrze, przekazuje wskazówki umożliwiające prowadzenie kampanii wyborczej poprzez umieszczenie plakatów i haseł wyborczych oraz własnych urządzeń ogłoszeniowych na urządzeniach ( słupy oświetleniowe) i terenach gminnych.

opłacie nie podlega:

 • umieszczanie na gminnych latarniach plakatów i haseł wyborczych,
 •  umieszczanie na gminnych ogrodzeniach plakatów i haseł wyborczych,
 •  posadowienie na poboczu chodnika drogi własnych urządzeń ogłoszeniowych w celu prowadzenia kampanii wyborczej,
 •  posadowienie poza chodnikiem drogi na terenach gminnych własnych urządzeń ogłoszeniowych w celu prowadzenia kampanii wyborczejjest możliwe po wcześniejszym złożeniu pisemnego wniosku w Wydziale Infrastruktury Komunalnej Urzędu Miejskiego w Zabrzu ( Zabrze ul. Wolności 286 IV piętro pok. 407).

 

Wniosek taki składa pełnomocnik wyborczy:

 •  komitetu wyborczego partii politycznych (koalicji partii politycznych)
 •  komitetu wyborczego organizacji
 •  komitetu wyborczego wyborców

Treść pisemnego wniosku winna zawierać :

 •  Nazwisko i imię pełnomocnika komitetu wyborczego
 •  Adres i siedziba funkcjonowania komitetu wyborczego (wskazane jest podanie nr telefonu)
 •  Zakres otrzymania zezwolenia - wskazać czego dotyczy:

a) umieszczenia plakatów i haseł wyborczych na gminnych latarniach
( w/g załącznika wskazać które),
b) umieszczenie plakatów i haseł wyborczych na gminnych ogrodzeniach
( wskazać które),
c) umieszczenie na poboczu chodnika drogi własnego urządzenia ogłoszeniowego
( Warunek : szerokość chodnika pozostawionego dla pieszych jest taka, że nie utrudnia im ruchu
i jest nie mniejsza niż 1,5 m),
d) umieszczenie poza chodnikiem drogi na terenach gminnych własnych urządzeń ogłoszeniowych (wskazać gdzie).
Wniosek może obejmować jeden zakres otrzymania zezwolenia lub więcej zakresów możliwości prowadzenia kampanii wyborczej.
Pełnomocnik komitetu wyborczego otrzymuje po dokonanej analizie wniosku zgodę (lub odmowę) na umieszczenie plakatów i haseł wyborczych oraz posadowienia własnych urządzeń ogłoszeniowych.
Po otrzymaniu zezwolenia pełnomocnik komitetu wyborczego może przystąpić do umieszczenia wnioskowanych plakatów i haseł wyborczych.
Zgoda ( zezwolenie) będzie obwarowane ograniczeniami wynikającymi z przepisów prawa:

 •  plakaty i hasła wyborcze na latarniach winny być umieszczone stabilnie na wysokości min.2,0 m od podłoża w bezpiecznej odległości od skrzyżowania ulic,
 •  plakaty i hasła wyborcze nie mogą zasłaniać sygnalizatorów sygnalizacji świetlnej oraz znaków drogowych,
 •  własne urządzenia ogłoszeniowe winny być umieszczone stabilnie do podłoża w bezpiecznej odległości od skrzyżowania ulic i przejść dla pieszych, nie mogą utrudniać ruchu pieszych na chodniku, ( szerokość chodnika pozostawionego dla pieszych jest taka, że nie utrudnia im ruchu i jest nie mniejsza niż 1,5 m),
 •  plakaty , hasła wyborcze i własne urządzenia ogłoszeniowe nie mogą stwarzać zagrożenia osobom trzecim oraz pojazdom,
 •  plakaty, hasła wyborcze oraz własne urządzenia ogłoszeniowe należy umieszczać w taki sposób, aby można je było następnie usunąć bez powodowania szkód i uszkodzenia ( np. powłoki antykorozyjnej słupów oświetleniowych),
 •  plakaty, hasła wyborcze oraz własne urządzenia ogłoszeniowe niewłaściwie zamocowane lub zniszczone należy na bieżąco naprawić lub usunąć.

Przy ustawieniu własnych urządzeń ogłoszeniowych w celu prowadzenia kampanii wyborczej należy stosować obowiązujące przepisy porządkowe:

 • Policja oraz Straż Miejska jest obowiązana usuwać plakaty i hasła, których sposób umieszczenia może zagrażać życiu lub zdrowiu ludzi albo bezpieczeństwu mienia bądź bezpieczeństwu w ruchu drogowym.
 • Plakaty i hasła wyborcze oraz urządzenia ogłoszeniowe ustawione w celu prowadzenia kampanii wyborczej pełnomocnicy wyborczy komitetów wyborczych obowiązani są usunąć w terminie 30 dni po dniu wyborów.
 • Prezydent Miasta postanawia o usunięciu plakatów i haseł wyborczych oraz urządzeń ogłoszeniowych nieusuniętych przez obowiązanych do tego w terminie 30 dni po dniu wyborów. Koszty usunięcia ponoszą obowiązani.

 

Wykaz słupów oświetlenia ulicznego będących własnością Gminy Zabrze w załączniku poniżej.

Dokumenty do pobrania

Dokument Typ Rozmiar
Wyciag_z_obwieszczenia_Komisarza_Wyborczego_w_Katowicach_z_dnia_23_listopada_2010_r. .rtf 291 (kB)
dyzury_MKW_20_21_listopad .rtf 43 (kB)
Obwieszczenie_MKW_w_sprawie_wykreslenia_Romanowski .rtf 39 (kB)
Obwieszczenie_MKW_w_sprawie_wykreslenia_Kuznicki .rtf 40 (kB)
Limit_wydatkow_komitetow_wyborczych .xls 75 (kB)
Komunikat_nr_6_MKW_w_Zabrzu .rtf 3 (kB)
Sklady_OKW_obwody .xls 120 (kB)
Terminy_szkolen_czlonkow_OKW .rtf 2 (kB)
Sklady_OKW_alfabetycznie .xls 126 (kB)
Uchwala_PKW_z_dnia_18.09.2006_r._ws._wzoru_zaswiadczen_dla_meza_zaufania_i_z-cy_pelnomocnika__M._P._nr_66_poz.677 .pdf 77 (kB)
Uchwala_Nr_16_MKW_w_sprawie_przyznania_numerow_zarejestrowanym_listom_kandydatow_na_radnych_Rady_Miejskiej_w_Zabrzu .rtf 66 (kB)
Uchwala_nr_15_MKW_w_sprawie_listy_kandydatow_na_Prezydenta_Miasta_Zabrze .rtf 67 (kB)
WAZNE_Komunikat_nr_5_MKW_w_Zabrzu_dot._losowania_skladow_OKW .rtf 52 (kB)
Komunikat_4_o_terminie__losowania_numerow_dla_list_kandydatow_przez_MKW .rtf 54 (kB)
Obwieszczenie_Prezydenta_Miasta_Zabrze_w_sprawie_numerow_i_granic_obwodow_glosowania_oraz_wyznaczonych_siedzibach_obwodowych_komisji_wyborczych .pdf 84 (kB)
Losowanie_numerow_list-Sejmik .pdf 92 (kB)
Komunikat_Panstwowej_Komisji_Wyborczej_z_dnia_27_pazdziernika_2010_r._o_wylosowanych_jednolitych_numerach_dla_list_kandydatow_na_radnych_w_wyborach_zarzadzonych_na_dzien_21_listopada_2010_r. .rtf 58 (kB)
komunikat_nr_3_o_dyzurach_Miejskiej_Komisji_Wyborczej .rtf 63 (kB)
WAZNE_Wyjasnienie_PKW-_dwa_imiona .pdf 56 (kB)
komunikat_nr_1 .rtf 49 (kB)
komunikat_nr_2_o_dyzurach_Miejskiej_Komisji_Wyborczej .rtf 60 (kB)
10-10-11-770-LIX-obwody_zamkniete. .pdf 1 (MB)
WAZNE-_Wyjasnienia_w_sprawie_czlonkostwa_w_OKW .rtf 61 (kB)
Zgloszenie_kandydatow_do_Obwodowej_Komisji_Wyborczej .rtf 63 (kB)
Wykaz_lokalizacji_gminnych_tablic_i_slupow_ogloszeniowych .rtf 226 (kB)
Wykaz_slupow_oswietlenia_ulicznego_bedacych_wlasnoscia_Gminy_Zabrze .docx 13 (kB)
w_sprawie_powolania_Wojewodzkiej_Komisji_Wyborczej .rtf 48 (kB)
w_sprawie_powolania_terytorialnych_komisji_wyborczych .rtf 682 (kB)
Pismo_PKW_w_sprawie_kont_bankowych_komitetow .pdf 114 (kB)
Zal_1_-_wykaz_poparcia .pdf 25 (kB)
Zal_2_-_zgloszenie_listy .pdf 31 (kB)
Zal_3_-_zgoda_na_kandydowanie_radny .pdf 28 (kB)
Zal_4_-_Oswiadczenie_lustracyjne .pdf 58 (kB)
Zal_5_-_Informacja_o_oswiadczeniu_lustracyjnym .pdf 35 (kB)
Zal_6_-_oswiadczenie_obywatela_UE .pdf 26 (kB)
Zal_7_-_zgloszenie_kandydat_na_wojta .pdf 30 (kB)
Zal_8_-_zgoda_na_kandydowanie_wojt .pdf 27 (kB)
Aby przeczytać plik PDF, możesz potrzebować programu Adobe Reader, jeśli nie jest on jeszcze zainstalowany w Twoim komputerze. Pobierz program Adobe Reader.

Newsletter

Aktualności miejskie w Twojej poczcie

Zarządzaj subskrypcjami newsletterów

Zawartość stopki
e-direct

Projekt i realizacja: