Urząd Miasta Zabrze

Dofinansowanie - Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Treść główna

Zespół ds. Promocji Zdrowia

INFORMACJE OGÓLNE

Od 1996 r. przy Urzędzie Miejskim w Zabrzu działa Zespół ds. Promocji Zdrowia. Przewodniczącą Zespołu jest Pani Czesława Winecka, Naczelnik Wydziału Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej. Nadrzędną ideą jest edukacja prozdrowotna mieszkańców Zabrza, prowadzone również są badania i działania profilaktyczno-promocyjne zwłaszcza wśród młodzieży szkolnej. Zespół ściśle współpracuje z Wydziałem Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej UM oraz z Wydziałem Oświaty UM.

KONTAKT

Wydział Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej Urząd Miejski Zabrze
ul. Wolności 286, II p. – pok. 202
tel. (032) 37-33-435,
fax. (032) 37 01-419,

e-mail: zps_sekretariat@um.zabrze.pl

Programy zdrowotne

INFORMACJE OGÓLNE

Rokrocznie Prezydent Miasta Zabrze poprzez Wydział Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację programów zdrowotnych dofinansowanych z budżetu miasta skierowany do mieszkańców Zabrza. Kierunki działań w zakresie profilaktyki zwalczania chorób stanowiących największe zagrożenie dla Zabrzan konsultowane są ze Związkiem Pracodawców Ochrony Zdrowia Województwa Śląskiego.

Ogłoszenie o konkursie publikowane jest w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń. Do konkursu przystępują zainteresowane Zakłady Opieki Zdrowotnej, które w lokalnej prasie umieszczają szczegółowe informacje o realizowanych programach.

KONTAKT

Wydział Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej Urząd Miejski Zabrze
ul. Wolności 286, II p. – pok. 202
tel. (032) 37-33-435,
fax. (032) 37 01-419,

e-mail: zps_sekretariat@um.zabrze.pl

Newsletter

Aktualności miejskie w Twojej poczcie

Zarządzaj subskrypcjami newsletterów

Zawartość stopki
e-direct

Projekt i realizacja: